Az érvelés mestersége: érvelések elemzése, értékelése és kritikája

Első borító
Typotex Kft, 2007 - 627 oldal
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Felhasználói ismertető - Megjelölés kifogásolhatóként

Ez a tankönyv áttekinti az érvelések elemzésének és értékelésének fogalmi eszközeit, bemutatja a formális logika eszköztárát és az informális logika fontos fejezeteit. Különös gondot fordít a hibás, de gyakran meggyőzőnek tűnő – ezért veszélyes és félrevezető – érvelések bemutatására.
A kötet elsősorban a gyakorlat és az alkalmazás igényeit tartja szem előtt. Az érveléstechnikai fogalmakat és eszközöket hétköznapi alkalmazási példákon keresztül, „működés közben” mutatja be, és a háttérben meghúzódó elvont filozófiai, nyelvpragmatikai, formális logikai és pszichológiai megfontolásokat csak a minimálisan szükséges mértékben, a technika zsargont mellőzve tárgyalja. Az elméleti háttér iránt érdeklődők az irodalomban és a lábjegyzetekben találnak segítséget a további tájékozódáshoz.
 

Felhasználói ismertető - Megjelölés kifogásolhatóként

Temetni jöttem Caesart, nem dicsérni...”. A jó érvelés művészet, hiszen egyszerre kell vonzóan könnyednek, megragadóan érdekesnek lennie, úgy sorakoztatnia az érveket, hogy megingás nélkül erősödjék a bennünk elültetni kívánt meggyőződés, hogy ne tudjunk fogást találni az előadottak megcáfolásához, kérdés nélkül is meg kell válaszolnia az ellenvetéseinket, eloszlatni az ellenérzéseinket. Mindez nem működhet alapos szaktudás, az érvelés mesterségének mélyreható, az elméleti alapokat és eszköztárat felölelő ismerete nélkül. Ezt a mesterséget mutatja be tudományos igényességgel a könyv. A Typotex szavával: a mű a vitát mint problémamegoldási és döntéshozatali eljárást vizsgálja, és bemutatja a viták pragmatikai elemzésének, a vitahelyzetek értelmezésének és kezelésének módszereit. Átfogóan tárgyalja az érvelések felépítésének, elemzésének és értékelésének tudományos alapjait és eszközeit, s azok alkalmazását gyakorlati példák segítségével, jól áttekinthetően tárja elénk. Komoly elmélyülést igénylő mű, amelynek követéséhez helyenként szükséges a matematikai logika fogalom- és eszköztárának több-kevesebb ismerete is.
Dr. Osmann
 

Tartalomjegyzék

ELSŐ FEJEZET Bevezetés
15
MÁSODIK FEJEZET A vita
23
HARMADIK FEJEZET A vita mint dialógus
33
NEGYEDIK FEJEZET Érvelések szerkezete és rekonstrukciója
65
ÖTÖDIK FEJEZET Logikai alapfogalmak
91
HATODIK FEJEZET A kijelentéslogika alapfogalmai
129
HETEDIK FEJEZET Következtetések a kijelentéslogikában
183
NYOLCADIK FEJEZET A predikátumlogika alapjai
235
TIZENEGYEDIK FEJEZET Adatok induktív általánosítás
399
TIZENKETTEDIK FEJEZET Okság
455
TIZENHARMADIK FEJEZET Analógiák
495
TIZENNEGYEDIK FEJEZET Kérdések és válaszok
517
TIZENÖTÖDIK FEJEZET További gyakori érvelési típusok
541
TIZENHATODIK FEJEZET Feladatmegoldások
599
TIZENHETEDIK FEJEZET Irodalom
615
TIZENKILENCEDIK FEJEZET Szimbólumok jegyzéke
627

KILENCEDIK FEJEZET Következtetések a predikátumlogikában
303
TIZEDIK FEJEZET Nyelv
359

Gyakori szavak és kifejezések

Bibliográfiai információk