Szatirák Horátiusból

Első borító
A' Királyi Magyar Universitás betüivel, 1820 - 126 oldal
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Más kiadások - Összes megtekintése

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

107. oldal - Majd mikor a' hoszszas szolgálatot elveszi 's gondot Rólad, 's mint bizonyost ébredten hallod imez szót : Bírjon jószágom negyedik részével Uliszszes ; Lármázd: ,,hát oda van kedves Dámásom örökre? „Kit , 's hol lelhetek én olly hív , olly lelki barátot" ! És ha lehet két három könyt hullatva sirasd meg.
104. oldal - Mint buzog, és egyedül hasznára barátinak izzad ! Több halak úsznak elő, és bárkád megtelik. Ismég: Látván hogy valamelly nagy birtokos özvegy apának Egy , rosz egészségu , fia van , járj kedvire, 's tiszteld Ötet, azonban igen vigyázz, nehogy észrevehessen. Csak lassan csúszsz, mászsz, 's nem fog megcsalni reményed ; Második, a' kire szállhasson jószága, te lészesz, Sot első , ha talám fia búcsút venne világtól.
105. oldal - Téged- e, vagy sok más örököst, pillantsd ki futólan; Gyakran az öt számból lett ál .Nótárius elkap Jó falatot , 's a' megcsalatott hollóra nevetget , Mint a' lesthányó fösvény Naszikára Koránus.
73. oldal - s vele nyájasan addig Játszottak, míg megfőtt káposztájok. Azonban , Ámbár Lűcilius nálamnál főbb vala nemre , 'S észre, de még is akárki legyek, maga majd.az Irigység, Kénytelen is vallást fog tenni, hogy én is azokkal Társalkodtam volt , kik fők voltak ., 's ha fogával •Megkap , rontya fogát mint kőn , és eltöri bennem. Úgy vélném, ellent nem tartasz, Róma Tudósa. T. Nem; de mivel törvényt nem tudsz, hogy bajba ne essél, Intlek, jól vigyázz; mert a' törvény...
71. oldal - E' nép (régi beszéd) az elűzött Számnes után nyert Itt szállást az okért hogy védo lenne , 's ne hagyna Lúkánwst , sem Apullust Római földre rohanni. Mindazonáltal az én tollam hegye senkire nem fog Önkényén támadni , hanem hüvelyébe rekesztett Kardként védeni kész lészen : ki sem is vonom addig, A
103. oldal - A' mikor ez , vagy amaz megsejtvén horgodat elfut , 'S megcsalatol, végy újra remény t, és dolgodat uzzed. Nagy vagy kis pör ered ketto közt : lásd meg előre Mellyík birtokosabb 's gyermektelen, erre figyelmezz , 'S légy védője , ki jobbat mert törvényre idézni. A' tisztes hazafit, kinek élő gyermeki vannak, És ügye szent; vagy NSje tenyész5, vesd meg.
9. oldal - s lerakott , él bölcsen azonnal. Tégedet a' nyereség kereséstől el nem ijeszthet Forró hév, tél., tűz, tenger, vas, semmi nem állhat Ellent, náladnál hogy gazdagb senki ne légyen. • ,. Mit használ sok ezüst, sok arany pénzt öszveszerezned, 'S titkon , félelmek közt , azt a' földbe ledugnod ? „Mert ha belőle vehetsz , hitvány sommára kisebbül.
107. oldal - A' komor embernek ne beszélly sokat, keveset se. Légy gyávát játszó Dávus, mellette megállván Görbén tartsd lesütött fejedet , mint a' ki nagyon fél. Tégy gyakor udvarlást : a...
7. oldal - JVJLeczénás honnan vagyon az , hogy senki közöttünk Sorsával, legyen ész, avvagy történet adója, Meg nem elégszik, azért a
70. oldal - Én ezt majdon ha szerével Megtehetem, nem hallgatom el.; csak jókor ereszti Flakkus az ő szavait Cézár házába 's fülébe : Kit roszkor simogass , 's el fog lódítni magától, T. Ez jobb volna bizony , mint csípös Verseket írni , 'S a' gaz Pontolabust mardosni , boszontni Nomentánt.

Bibliográfiai információk