Oldalképek
PDF
ePub

A MAGYAR NYELV

SZÓ TÁ R A.

NEGYEDIK KÖTET.

RÖVIDÍTÉSEK.

am.

mn.

olvasd : annyi mint

annyi mint áth. átható ige átu. átvitten átv. ért. = átvitt értelemben bel8z. belszenvedő ige ele, elvontan, elvont értelemben ért. értelemben fér. kn.

férfi keresztnév fn. fönév fö- és mn. = fő és melléknév gyak, = gyakorlatos

= harm, szr.

harmadik személyraggal h. = helyett helyn. = helynév helyr. = belyragok v. helyraggal htn. határtalan mód ih. = igehatárzó igek. = igeképző i83. = indulatszó . k = középige Icics. kicsinyező km. = közmondat

ksz. kötszó
külsz = külszenvedő ige
1. = lásd
m. = múlt idő
magash, = magashangon
melyh. = mélyhangon
mivelt, = miveltető

melléknév
mváros mezőváros
névk. = névképző
nöi kn. női keresztnév
nm, <

névmás névr. névrag önh. önható ige Ösz. = öszvetett p. v. pl. például par. parancsoló mód 16. többes szám t.i. = tudniillik tt. tárgyeset tulajdon ért. = tulajdon értelemben

vagy V, Ö.

vesd öszve.

V.

A MAGYAR NYELV

SZÓTÁR A.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBIZÁSÁBÓL

KÉSZÍTETTÉK :

CZUCZOR GERGELY ÉS FOGARASI JÁNOS.

M. TUDOM. AKAD. RENDES TAGOK.

NEGYEDIK KÖTET.

PEST,
EMICH GUSZT Á Y MAGYAR AKADÉMIAI NYOMDÁS Z NÁL.

1867.

RÖVIDÍTÉSEK.

am.

olvasd : annyi mint

annyi mint áth. átható ige átu. átvitten átv, ért. = átvitt értelemben belsz. belszenvedő ige elu. elvontan, elvont értelemben ért. értelemben fér. kn.

férfi keresztnév fn.

fönév fö- és mn. = fő és melléknév gyak, = gyakorlatos .

harmadik személyraggal h. = helyett helyn. = helynév

. helyr. = helyragok v. helyraygal htn.

mn.

határtalan mód
ih. = igehatárzó
igek. = igeképző
isz. = indulatszó
. k = középige
kics. kicsinyező
km. = közmondat

koz, kötszó
külsz = külszenvedő ige
1. = lásd
m. = múlt idő
magash, = nagashangon
melyh. = mélyhangon
mivelt. = miveltető

melléknév
mváros = mezőváros
névk. = névképző
női kn. női keresztnév

névmás
névr. névrag
önh. önható ige
ösz, = öszvetett
po v. pl. például
par. parancsoló mód
16. többes szám
t.i. tudniillik
tt. tárgyeset
tulajdon ért. = tulajdon értelemben
v. = vagy
v. ö. yesd öszve.

nm.

harm, szr.

A MAGYAR NYELV

SZÓTÁRA.

A.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBIZÁSÁBÓL

KÉSZÍTETTÉK :

CZUCZOR GERGELY ÉS FOGARASI JÁNOS.

M. TUDOM. AKAD. RENDES TAGOK.

NEGYEDIK KÖTET.

PEST,

EMICH GUSZTÁV MAGYAR AKADÉMIAI NYOMDÁSZNÁL.

1867.

« ElőzőTovább »