Oldalképek
PDF
ePub

A

MAGYAROK

塑 TÖRT NET E.

IRTA

HORVÁTH MIHÁLY

PHILOS. DOCTOR S MAGY. TUD. TÁRS. REND). TÅG.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors]

Nagyobb hibák kiigazitása.

Lap.
S01.

helyett 52 1 felül had 123 9 alul mind 125 2 felül fuvatot 138 10 f. kapuiját 146 9 f. bizottan 150 3 f. is u.o. 1 a. lly 151 5 a. mngszünik 159 19 f. nehogy pártfeleinél

gyanút gerjesszen, 161 2

a. mind D. 0.

7 a. melly 299 4

a. biróság s oda 327 3 és 4 a, nem lévén, zászlói

alatt 315 11 f. zéken

12 f. stott 348 11 f. önkényes 359 8 f. érkezett 411 13 a. mérsékelt 432 15 f. tolal 434 44 a. királyához 439 11 a. ebből

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ElőzőTovább »