Oldalképek
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

:

Micsoda? indúlat mentse hát a" te cselekedetedet? Ember, imé én haragban vagyok ellened; kimentenél-e engemet, ha most megölnélek tégedet? Micsoda? ha itt valamelly paraszt megöli a maga feleségét, hogy a szolgálóját elvehesse? te magad vagy itt Biró, szabadon fogod-e õtet bocsátani, azt mondván: hogy az ő indúlatja kimenti őtet ?", Hát megölöm-e én Márit? Feleségem-e nekem Mári? Lajos e' két kérdésekre megvető tekintettel nézé őtet: „E' két kérdésre akkor fogok néked megfelelni : midőn a' te alacsonyságodon való bánkódás megöli Márit, és az ő fiját el fogom hozni tenéked. De, esküszöm az Istenre, tegyalázatos, rendkivül gyalázatos ember! hogy engem meg nem csalsz!“ Azzal elhagyá ötet felettébb kedvetlen érzéssel.

Lajos az útálatnak olly érzésével járt fel 's alá szobájában, a' minéműt még soha sem tapasztalt életé- . ben. Eggy meggyőzhetetlen tusakos - dásba esett a' maga szép szívével. Berghórn előtt halgatnia kellett, vagy pedig Szellhof szerencsétlenné lett. Vagy Márinak, vagy Henriettének szerencsétlenné kellett lenni; a' jó Márinak, vagy a' Rózához.olly igen hasonlító Henriettének. Mit cselekedjék ? miképpen viselje magát? A' Szellhof erant való keserű érzése minden minútával nevekedett, melly először haraggá, azután hidegséggé, 's utoljára útálattá vált. Ez az útálat* érzése meghatározá az ő szándékát. Másnap reggel lóra ült, és Magdeburgba lovaglott. Röpült a' Reimann' háza felé, és ott szerencsétlenségre nagy társaságot talált. - Kérék a' Berghorn Ur' barátját, hogy mulasson. Természet szerént! Lajos megmaradt, és az ő titka, 's feltétele nyughatatlanná teré őtet. Ohajtotta volna Jeitit azon rettentő hirre, hogy Szellhof neki férje nem lehet, előre elkészíteni. Tekintetei

« ElőzőTovább »