Oldalképek
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

MODRÓ, NAGY–, és KIS–, falvak Nyitra m.; helyr. Modró-ra, –n, –ról.

MÓDSZER, (mód-szer) ösz. fn. Bizonyos rend a szabályok eléadásában. E szó az ismeretek terjesztésének, közlésének módjára vonatkozik, melyet valaki követ. Oktatási, tanítási módszer. Világos, homályos módszer. (Methodus). Rokon hozzá a rendszer, de ez inkább azon rendezésre vonatkozik, mely az isméreteket és tanokat bizonyos elvekre alapítva egymással öszvefüggésbe hozza, a módszer pedig ezeknek eléadásbeli módját, modorát illeti, mely a tanulók felfogásához kellőleg alkalmazkodik. Innen birhat valaki rendszeres tudománynyal, a nélkül hogy jó eléadási módszere lenne.

MÓDSZERÉS, (mód-szer-és) ösz. mn. Bizonyos módszert követő, valamit bizonyos mód szerént alkalmazó: Módszeres oktatás, eléadás. V. ö. MÓDSZÉR.

MÓDSZERÉSEN, (mód-szerésen) ösz. ih. Módszert követve, bizonyos formákhoz alkalmazottan. Módszeresen eléadott tanulmányok.

MÓDSZERTAN, (mód-szer-tan) ösz. fn. A módszernek elmélete, vagyis azon tan, mely a módszerek nemeit ismerteti, pl. az oktatásra nézve eléadja azon kölönféle módokat, melyeket a legjelesebb szakértők e nemben ajánlanak, és követnek. Mint az észtannak alkalmazott része azon szabályokat és mó

« ElőzőTovább »