Oldalképek
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Trium harum columnarum, quarura duas {A. Vs. 10. Cors. <J>H . OMZ, Gor. $1.. OAIE. Vs. n.

B.) Muratorius ut unam profert omissa tertia, va- omitlitur ap. Gor. Vs. i5. Cors. n pro N. Col. C.

ria in editis exemplis collocatio est; nam Gorius vs. 18. M omittit Cors. Uncis inclusa addidimus

et Corsinus, ut ipsorum aetate collocata frustula supplementa. Ceterum ex Corsino T.I. p. 170. col

erant, primam (A.) tertio, tertiam (C.) primo loco ligi potest, novicia opera hinc inde aliquid refictum

habent: sed Monlf. primo loco eam habet, quam in lapide esse. , dedi ibi (A.); tertiam et ipse omittit. Quam qui- Marmoris turpissime habiti media columna or

dem dispositionem unice veram esse vidit iam Corsi- dine lectionis princeps est; sequuntur laterales, si

nus, et confirmavit postea ex schedis Donianis et Sal- nistra et dextra: in media ista columna primum

vinianis. Col. B. verba 0EOIETYXH maioribus annus perscriptus est, quo positus titulus. Et me

litteris. In plurimis secutus sum Gorianam lectio- dia quidem haec columna Corsino T.I. p. 174. po

nem, a qua quae apud nos discrepant, ea ex Cor- tius superius scripta fuisse videtur: qui suam sen

sino petii, nec singula percensere est operae pre- tentiam Donianis et Salvinianis schedis confirmat

tium: haec sola annoto. Montf. semper (0, Gor. T.IV. L c. neque tamen de ea re satis diserte dicit;

Cors. £1. Col. A. vs. 3. Gor. Cors. KH0EIEHI, et ipsa fragmentorum forma, latitudo et longitudo,

Montf. KH$EIEIH, quod paulo melius: vs.4-Gor. aliiid suadet. Me iudice tria fuerunt eiusdem mo

nHP etc. Montf. Cors. quod dedi. Vs. 11. post 'A-SHi- numenti latera: in anteriore facie fuit coLI. quae in

vo&wQog Gor. male siglum ) habet, quod non agno- dicem generalem complectebatur cum magistratuum

scit Corsinianum apographum, recte. Gor. EPMEPO. nominibus; ex lateralibus col. II. continebat xoco

Vs. 17. a Cors. non lectus est, tectorio pridem in- TeyyQa<povg octo priorum tribuum ab Erechtheide

ductus. Col. I. vs. 3. INOY ex Montf. additum. usque ad Oeneidem (unde quattuor supersunt, to

Vs. l\. initio Gor. cum Montf. BAEIAEIAETOY tidem exciderunt); col. III. autem continebat Ttqw

sed Donii schedae EEBAETOY praebent. Vs. 5. TtyyQa<povg quinque ultimarum tribuum, inde a Ce

dedi ex iisdem schedis integrum, item vs. 6. Vel- cropide (supersunt quattuor, una periit Attalis),

lem etiam ceteras Doniani exempli lectiones edidis- et ultimo loco eireyyQatyovg. Ephebi perpauci sunt.

setCorsinus. Vs. 7. Cors. E pro E, et vs. 8. Epro B. Transeo nunc ad singula.

I. II. III.

[ocr errors]

Col. I. vs. 1. habes S-eoi?, Tv%yi elc. De similibus ope expedivit Corsinus T. IV. p. 173 sqq. Primus

formulis v.adn.4. ubi, quum titulus nondum emen- Hadriani Athenas adventus more etiam in aliis ci

datus esset, dixi me nescire Tv%yi an Tv%yi hoc loco vitatibus recepto Atheniensibus facta epocha est an

sit: nunc apertum est legendum esse Seo7g, Tv%yi norum numerandorum, quae tamen, quum alibi

KatraQog, ut aya-Sfj Tv%yi KatjaQog et talia frequen- nusquam memoretur, aut non diu aut non mul

tissima sunt. Unde simul liquet, ubi Seog Tv%a re- tum videtur usitata fuisse; primus autem ille ad

peritur, Tu'%a nominativum esse. De anno multum ventus ex Corsinianis calculis incidit in Olymp. 222,4.

laborarunt interpretes; rem T.I. a semet non male (a. u. c. 865. a. Chr. 112.): igitur hic titulus vigesimo

nec tamen vere tractatam Donianarum schedamm septimo anno post exaratus incidit in primum Antonini Pii Imp. annum Olymp. 229, 3. (a. u. c. 891.) Nihilominus hanc inscriptionem hoc demum loco post alias paulo recentiores exhibeo, quod quaenam illius ratio sit, non accurate perspiciet, nisi qui priores studiose tractaverit. Vss.7 sqq. partim a me partim a Corsino ex aliis titulis restituti sunt; cf. n.272. 275. 276. 285. Vs. 10. OM muta in EY. Vs. 11. 12. reposui ewwvviJLOv aqyjsvra et avriKcvy.YiTYiv ad aliorum titulorum normam, quamquam in nullo formula eadem quaebicest: sed ipsi, qui supersunt, litterarum ductus eo deducunt. Reliquam columnam implebant paedotribae, gymnasiarchorum, sophronistarum vel similium magistratuum nomina. Demi sub suis tribubus positi conveniunt iis, quae alibi tradita

reperimus: sub Aegeide restitui Hestiaeam s. Histiaeam, ut n. 115. In Leontide intellige oTov Keqau.eiKov: et cave vs. i5. suppleas [Mapa]3[w]vio«: Marathon enim hic quoque (col. ni.) ut alias sub Aeantide est. Sub Gecropide est Melile, ut in aliis supra marmoribus; Dioscuridem Melitensem habemus etiam n. 688. In Hippothontide vides hominem Kotowv: de quo quae Corsinus habet, nihili esse patebit ex notis nostris ad n. i45. ubi demoticum nomen esse docui. Vs. 16. ultima "iA refer ad praecedens nomen (vs. i5.): prius, quod solum superest, E ultima littera est vocis 'AvrtoyJ^og. Nam haud ambigua posthac comparent 'AXwireKYig demi vestigia; qui est Antiochidis.

[ocr errors]

1

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

284.

Alhnnis transcripsit Fourmontus; in Britanniam detulit Antonius Askew, ex cuius schcdis s. Chishulli MaiFcianis dedit minusculis Corsinus Inscr. Att. (F. A. Prolegg. T. IV.) p. ix sqq. Postremo aeri incisum monumentum dedit Taylor Combe: A descriplion of a colleclion of ancient marbles in the British Mnseum T. II. tab. xxxvi. Titulus non ut apud Corsdicitur, duabus columnis marmoris Parii inscriptus est, sed scuto rotundo lapideo, quod olim ad Parthenonem fuerat, ab Askewio autem a. 1748. in templo Graeco repertum est. Interior circulus diametrum habet vn ped. 11 poll. et sem. exterior circulus s. margo fractus est; quod remanet fragmentum, poll. 11. et sem. latum est. In octava fere, quae adhuc habetur, marginis parte in dcxtera, haec leguntur:

[graphic][subsumed]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

EnA«DPAz Zmapataoz

Fundus lectionis est tabula aeri incisa. In mar- Vs. 28. Cors. per omries columnas eireyyDCKpoi. Vs. 3o.

ginali scriptura ultimum X ex Fourm. addidi, qui extr. Cors. KO._ Vs. 5i.32. Cors. extr. Eva. Fourm.

X^MAX habet: Cors. hanc partem omittit. Duo vs.5i. post EYA liabet ZTA et infra hoc EP; Cors.

primi versus magnis litteris; cetera pro spatii op- ZTA ibidem, sed EP apud hunc est iri~ secunda co

[merged small][ocr errors]

praebent: v. ad n. 275. Vs. 25. Cors. Nehco. Lineolam quod tertiae potius columnae tribuendum: Cors. id super O ex Cors. Fourm. addidi. Vs. 26. Cors. Newto. neutro loco habet. Vs. 33. solus Cors. Yavvixrio\g,

« ElőzőTovább »