Oldalképek
PDF

de quibus dici non potuisset, ab extremis Capu^ terræ finibus esse, quarum linguam intelli- cr. gere non potuerint. Hæc Judagos attineatv-^vr%-' excidiumque eorum urbis.

Quodsi ulterius progrediamur ad nos Electi in

iam quod attinet, qui excidium orbis ex-'*^1"

spectamus, uno ceu ore SS. PP. interpretescontem,.,... . . . platione

hums loci in bonum omen accipiunt aqui-divina.

las acutissimi visus ac volatus altissimr,qui veluti iam nunc ad corpus Christi in eucharistia ardenter feruntur, et volant, cœlestiumque rerum contemplatione in sublime elati aspirant in cœlum, ubi Christus resurgens cum suo corpore,est ad dexteram Patris, ita aliquando sint in resurrectione mortuorum Christo ad iudicium venturo occursuri, ut dicit apostolus a): Nos, qui. vivimus , . . . simul rapienmr cum iilis in nubibus obviam Cliristo in aera, et sic semper cum Domino erimus. S. Hilarius etiam locum , ubi sit appariturus. designans ad h. 1. /j) . „ Sanctos, inquit, de volatu fpjritalis corporis aquilas nuncupavit: quorum congiegantibus angelis, conventum futurum in lo- . co passionis ostendit. Et digne illic claritatis adventus exspectabitur, ubi nobis gloriam æternitatis passione corporeæ humilitatis operatus est." Cui interpretation!

n) /. Tbts. IV. 16. ft) Comment. in Mattb. c. 2<;. n. %. ?. 731.

Ca Put lucem fœnerantur, quæ in eundem locum CI. S. Hieronymus commentatur a): De exem

*~'^VN--'plo • natural! , quod quotidie cernimus , Christi instruimur sacramento. Aquilæ et vultures etiam trans maria dicuntur fentire cada'vera, et ad escam huiusmodi congregari. Si ergo irrationabiles volucres naturali fensu tantis terrarum spatiis, et man's fluctibus feparatæ, parvum cadaver fentiunt, ubi iaceat: quanto magis ad eum, cuius sulgur exit ab Oriente, et paret usque ad Occidentem? Possumus autem corpus , id est, 7rru>^a, quod significantius latine dicitur cadaver ab eo, quod per mortem cadat, passionem Christi intelligere , ad quam provocamur: ut ubicumque in scripturis legitur , congregemur , et per illam venire possimus ad verbum Dei, ut et illud : foderunt manus meas , et pedes meos. Et in Isaia: Sicut ovit ad victimam ductus; et cætera his similia. Aquilæ autem appel. lantur sancti, quibus innovata est iuventus ut aquilæ: et qui iuxta Isaiam plumescunt, et assumunt alas, ut ad Christi veniant passionem." S. Ambrosius enarratione in Psalm. XLVIII. n. 25. legit loco corporis feu cadaveris ruina. Audi dicentem, inquit b), ubi ruina, ibi et aquilæ,• id est, ubi ruina, ibi et resurrectio. Ruina vacua firmitatis est': resurrectio plenitudo vivendi est. £C «) Lib. IV. in Mattb. T. IV. p. 116. V) T. I. p. 953. Iti h. 1. Vcro apud Lucam: „Itaque, com- Capui mentatur a), prius, quæ sint aquilæ conii- CL ciamus, ut,0piod sit corpus, defiuiamus. "^Y^-* Justorum enim animæ aquilis comparantur, quod alta petant, humilia derelinquant, longævam ducere ferantur ætatem. Unde et David animæ suæ dicit: Renovabitur sicut aquilæ iuventus tua. Si igitur intelleximus aquilas, de corpore iam dubitare non pos* sumus, maxime, si meminerimus , quod A Pilato Joseph corpus acceperit. Nonne tibt videntur aquilæ circa corpus Maria Cleophæ, et Maria Magdalene, et Maria ma* ter Domini , apostplorumque conventus circa Domini fepulturam? Nonne tibi videntur aquilæ circa corpus, quando veniet cum intelligibilibus nubibus Filius hominis, et videbit eum omnis oculus, et qui eum compunxcrunt? Est etiam corpus, de quo dictum est: Caro mea vere est cibus, et sanguis mcus vere est potus. Circa hoc corpus aquilæ sunt, quæ alis circumvolant spiritalibus. Sun£ et circa corpus aquilæ , quæ credunt Jesum in carne venisse; quia omnis spiritus qui confitetur Jesum Christum in carne venisse, de Deo est. Ubi ergo fides, ibi sacramentum , ibi diversorium sanctitatis. Est etiam corpus Ecclesia, in qua per baptismi gratiam renovamur spiritu, et occidui «) Lib. VIII. n. Sj. *. 1484.

Tom- II. B b

Caput fenectutis in redivivas reparantur xtates. * Ci. Ex græcis SS. Patribus breviter S. Chryso

,~~vrs-'stomus in h. 1. apud Mattha&im de signis adventus Christi: „Aliud porro, inquit a) , signum dicit, ubi corpus, ibi et aquila,• angelorum , martyrum , et sanctorum omnium coetus significat." S. Cyrillus Alexand. Comment. in Joannem b), quærens „quomodo suum corpus ipse Salvator cadaver nomi nat? Alicubi enim ait: Ubicunque fucrit cadaver, ibi congregabuntur aquita. Ad illud, inquit , respondemus , Christum de suo corpore hæc non dixisse, fed in modura parabolæ, sanctos ad se tune temporis venturos significare, cum denuo nobis apparebit cum sanctis angelis in gloria Patris sui. Quemadmodlim enim , inquit, carnivorarum avium greges stridentibus alis in cadavera devolant, sic etiam vos ad me convolabitis. Quod fane Paulus quoque nobis declarat his verbis: Canait enim tuba, et mortui resurgent incorrupti. Et alibi: Et in nubibus rapiemur obviam Christo in a'era ,• et fc semper cum Domino erimus. Nihil ergo rationi veritatis officit, quod ex similitudine ad rem exprimendam traductum est."

Quæ hactenus recensuimus SS. Patrum dicta proprie pertinent ad allegoricam, my

«0 Hom. LXXITl. n. 3. T. VII. p. 73 ;.
*) T. IV. p. 143.

«ticamque interpretationcm Matth. XXIV. Caput
28. et Luc. XVII. 37. siquidem fententia. Ci.
illa Christi: Ubicunque fuerit corpus, illii: con- ^-"V*-i'
gregabuntur et aquiU (quæ creditur esse pro-
verbium apud Jud?eos frequentatum, con-
nectiturque fermoni Christi de excidio Up-
bis Hierosolymitanæ) extendatur etiam ad
excidium eodem fensu familiari SS. Patri-
bus ad ædificationem fidelium in pietate
composito, orbis in consummatione sæculi j
generalius accipitur de vocatione gentium
clectione et gloria sanctorum cum Christd
a S. Irenæo M. ad illud Isa. XLIII. 5. etc;.
Ab Oriente attraliam semen tuum etc. Hoc
ideo, ait a), quoniam ubicunque est cadaver j
illuc congregabuntur et aquila participantes glo-
riæ Domini: qui et formavit, et ad hoc
præparavit nos, ut dum sumus cum eo ,
participemus gloriæ eius." Nec abludit Si
Jo. Chrysostomus ad eos rem referens,
qui mensæ cœlestis in terra fiunt participes*
ut supra S. Ambrosius, et alii, qui pie ani-
mant, nos aquilas in hac vita factos ad ip-
sum cœlum evolare „Charitate ferventi j
iuxta S. ChrysOst. in illud b): Ubi enim cada-
ver, illic et aquila. Cadaver vocans, ait, Do-
mini corpus propter mortem: nisi enim ille
cecidisset, nos non resurrexissemus. Aqui-

Vr) Lib. IV. contr* Hares. c. 14. n. i.p. 244. *) T. X;
Hemi XXIV. in Efist. I. ad Cor. c. io. n. 3. p; n6;

« ElőzőTovább »