Oldalképek
PDF
ePub

137) Idem Gentilis in causa, quae inler Nicolaum Cantorein et Canonicum EcclesiaeQuinqueEcclesien. et Thomam A. Episcopum Strigon. ac Petrum Quinque-Ecclesien. Episcopum super excommunicationis sententia contra Nicolaum Cantorem per Thomam A. Episcopum lata vertebatur, iudicium solenne celebrat. Budae IV. Decembris , et anno subsequenti.

138) Magister Henricus , filius Henrici Bani, eulogium fidelitatis Carolo Roberto obseruandae fide iurata promit. Actum in Teten, pridie Nonas Iunii.

139) Conuentus Augustinjanorum de Alba Trans. transactionem Petri Episcopi Trans. de anno 1203. transcribit. A. 1308.

Anno 1309.

140) Idem Gentilis Cardinalis Nicolai Cantoris causam, punctis accusationum propositis resumit. Die Iouis II. mensis Januarii Budae.

141) Idem Gentilis Posonii concilium cum Praelatis Hungariae celebrat. IV. Idus Nouembris.

142) Thomas Archi-Episcopus Strigonien. Concilio Prouinciali cum Ioanne Nitriensi, Petro Quinque - Ecclesien. Martino Agriensi, aliisque Praelatis in Uduardi celebrato, canones publicat.

143) Iustrumentum authenticum Coronationis Caroli in regem Huugariae. In maiori Ecclesia S. Mariae de castro Budensi XV. mensis Iunii.

144) Archiepiscoporum et Episcoporum Hungariae testimoniales Carolum Robertum corona, quam Gentilis Cardinalis nomine sedis Apostolicae regno ac regi donauerat, fuisse incinctum. Datum Budad VIU. kal. lulii.

145) Carolo II. (Claudo) in regno Siciliae Robertus, ipsius tertio genitus, succedit. s. d. et l.

146) Carolus Robertus R. H. Magistro Martino', Mathaei Palatini Tauernico, in praemium seruitiorum terras' Milenthe et Olajkuta confert. Datum Budae VIII. idus Maii regni autem nono.

147) Villermus Drugeth Palatinus de prohi-. bitione coram se facta testatur. s. l. et d. ir

148) Gentilis S. A. L. immunitatem Monialium S. Clarae de Tyrnauia a decimis A. Episcopo et Capitulo Strigonien. pendendis vindicat. Dat. Strigonii Sabbatho proximo ante Dominicam Oculi mei.

149) Idem Fr. Gentilis Praepositis Strigoniensi, Zagrabien. ac Scepusien. Carthusianos protegendos iniungit. Zagrabiaė V. idus Septembris.

150) Thomas A. Episcopus Strigon. Moniales S. Clarae a decimis pendendis exemtas publicat. Strigonii ante Dominicam Oculi Sabbatho proximo.

151) Idem Thomas Nobilibus de Lehota capellam cum cimiterio construendi facultatem largitur. Strigonii in feria B. Ioannis Baptistae.

152) Idem Thomas decimam liberorum agrorum Tyrnauiae, ad fidem Plebani loci, Comiti Hambatoni de Poson, abiudicatam, Capitulo Strigoniensi addicit. Strigonii, in Dominica Reminiscere, videlicet in crastino Cathedrae Beati Petri Apostoli.

153) Capitulum Metropolitanum Strigon. fundum Curiae suae Tyrnauiae Rumhardo ad aedificandum pro annuo marcae vnius fini argenti, seu duodecim pensarum latorum grossorum Viennensium, censu locat. In Octauis B. Laurentii.

151) Archi-Episcopi et Episcopi Hungariae de Castro Medue Fcclesiae Zagrabiensis ad ius seculare translato ad Clementem PP. V. referunt, ac remedium implorant. Budae VIII. kal. Iulii.

155) Capitulum Strigoniense iuri suo de possessionibus Monialium Tyrnauiensium decimas percipiendi solemniter renunciat. Strigonii Festo B. M. Magdalenae.

156) Capitulum Quinque-Ecclesiense Lucam filium Bagun, terram Atád in Comitatu Simegh. Magistro Mik, filio Nicolai , vendidisse, testatur. Mense Aprili.

157) Capituli Agriensis metales super possessione Chichva. s. d.

158) Conuentus Cruciferorum S. Stephani de Strigonio donationales Belae IV. pro Comite Nicolao, de genere Huntpaznan transcribit. Feria sexta proxima ante festum Natiuitatis B. V. Mariae.

159) Idem Conuentus Comitem Mauritium de Vaas, possessionem suam Zamárd Thomae ArchiEpiscopo Strigonien. vendidisse testatur. In vigilia Natiuitatis B. V. Mariae.

160) Capitulum laurinense Fratrem Mauritium Ord. Praedicatorum , de genere Chák, portionem suam Pápocz, in gratiam vxoris suae , monialis factae, Monasterio Virginis Gloriosae Budensi reliquisse, testatur. Sabbathi infra Octauam Epiphaniae Domini.

161) Capitulum Albense M. Nicolaum, filium Laurentii Bani de genere Bijmand (Igmand) castrum suum Szegvár, cum appertinentiis Bánk, Tothváson , Zich Magistro Lörente reliquisse, testatur. s. I. et d.

162) Paulus Praepositus Scepusiensis Capitulo suo certis e possessionibus decimas confert. Apud Sanctum Martinum. Dominica Laetare.

163) Beke, Vice-Comes de Abaujvár, Magistrum Lack super caede Pauli contra Puellam Cholam iuramenti vigore iustificatum testatur. s. I. et d.

164) Magister Gylvás, filius Rynoldi, quondam Palatini, quamdam particulam terrae suae haereditariae Zamla vocatae in Comitatu Noui Castri existentem, Ladislao et Andreae, Seruientibus suis, quod se ante Ciuitatem Kothumbánya contra Bohemos pro Carolo rege bellantem a morte liberassent, coram Capitulo Agriensi cum transcriptione metarum donat. s. I. et d.

Anno 1310.

165) Clemens PP. V. vota Caroli R. H. quae regni obtinendi gratia conceperat onerosa, regni negociorum obeundorum fine, relaxat; in alia opera pia commutando. Auennione XVI. kal. Febr. anno V.

166) Idem Clemens in subsidium expeditionis cruce signatae contra Saracenos destinatae stipem colligi a fidelibus etiam per Hungariam facit. s. 1. et d.

167) Carolus Robertus R. H. Mag. Martino, filio Bagar, terram Milente reambulatam separatim confert. In kalendis Octobris anno regni sui X. S. L.

168) Idem Carolus eidem Martino etiam terram Hulethe Comitatus Poson. reambulatam donat. In kalend. Octobris. S. L.

1

169) Idem Carolus Fratribus Eremitis, de Désvár sales à transeuntibus, dandos cùm iure liblerae euectionis donat. Ad Zindam in villa B. Michaelis Archangeli in festo Conceptionis B. V.

170) Frater Gentilis Cardinalis, S. A. L. interdictum obseruandum , ac procurationes suas incassandas Benedicto, Episcopo Transiluaniae, iniungit, Posonii VI, Nonas May.....!!...

171) Capitulum Agriense, super protestatione de possessiouibus per Omodeum Palatinum et Demetrium, filium Nicolai,, rapțiş, interposita testatur. In octauis Natiuitatis, B. V.

1.72) Capitulum, B. Martini : de Scepus super diuisione inter M. Nicolaum, Castellanum de Sár ros, et filios Comitis Poros peracta, Capituli Agriensis Vice, ob tempora impacata , testimonium elargitur. In Dominica proxima post festum Epiphawiarum,

173) Idem Capitulum de Scepus, super diuisicne inter villas Richnov, et Vojk ab vna , Krompach et Kaloj, ab altera, partibus, metis assignatis, peracta testatur. IV. feria proxima post festum Beatorum Petri Pauli. f. 174) Idem Capitulum donationales Quinto-forensibus anno 1239. concessas transcribit, nouoque sigillo suo firmat. In festo Lueiae Virginis.

175) Capitulum Posoniense M. Martinum , filium Bugar, cum Nicolao et Paschasio ratione dotis et paraphernalium transegisse testatur. Festo B. Thomae Apostoli.

176) Carthusiani in loco lapidis refugii dolantur. S. 1. et d.

177) Ladislaus Transiluaniae Vajuoda Carolo R. II. se fidem seruaturum, coronain S. Stephani. Tom. VIII.' Vol. I.

3

et

« ElőzőTovább »