Oldalképek
PDF

Ment, 's a' porkolábnak hagyá a' ballisztát.

Az első ijedtség múltával, ismét Öszvegyülekeztek az Istenek, és Is- . tennék. Most már tanácsot tartának, hogy mit tegyenek : senki sem foghatá-meg, hogy miért haragudt-meg a' bölcs Tanács. Szellhof, a' ki jól tudá, mi történt, azt javaslá , hogy tüstént vigyenek muzsikát a' Polgármesternek, és a' Rektornak, hogy nyilvánságosan megmutassák, hogy ártatlanoknak érzik magokat.

Szerzének tehát eggy taligát, mi vel az antik-szekér oda volt, kihúzák a' rúdját, 's Bacchusz belé üle : eggy más szamarat is kerítettek, 's ment a' czúg a' Polgármesterékhez, holott Vilhelm , a' ki eggy hatalmas ostorral felkészülve, Szatirusz volt, a' maga szüléjinek e' különös fel

vonásról már előre neminemű tudósitást adott, úgyhogy a' Polgármester' Familiája egyébbe meg nem üt. között, hanem hogy ezen Bacchusz' győzedelmi menetelén, Bacchusz nem hordón ül. Az ostor-konczert elkezdődék, 's Polgármesterné Asszonyom, a' ki eggy ablakot egészen elfoglalt, azt állitá, hogy igen jól hangzott ! 's különösen az ő fija Vilhelm az ostorának és a' konczertnek nagy di

szére vólt. .: Innen a' Rektorhoz kellett volna

menni: az Ehrenbreit háza előtt kelle elmenni : itt állt eggy befogott úti-kocsi. Éppen akkor szállt-ki abból két fejér személy. „Jó estvét, Róza !“ hallá Lajos. Az eggyik fák. lyás éppen a' kocsi megé lépe, 's a' világ a' házba bémenő asszonyszemélyekre esék. Az Róza vólt. "Bace

[ocr errors]

eggy két napra haza hozá, eleibe ment, és osztán velek jött-vissza ; és igy eggyik se tudott semmit az . iskolások' állorczáskodások felől. Lehet tehát képzelni a' Dámák rémültét: végre megismérteté magát

[ocr errors]
[ocr errors]
« ElőzőTovább »