Oldalképek
PDF

- Azt gondolá, hogy Róza' barátkozását Lajossal, 'a' rendes társal

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

hoz. Róza lángolt, mint eggy fáklya; megnyitá száját, hogy igen-t

hogy eggy hangot adott volna. „És ha ti is elakārtok jóni Lajossal, tehát megmondhatod Lajosnak holnap reggel, mikor a kertben öszvejöttök.“ Róza eggy ígét sem szóllt. Zébargné sem szólt egyebet: ollyan volt mint egyébkor, kivévén, hogy ez estve Grandisonból nem olvasott. . ... Másnap reggel a' várasba ment Zéburgné, hogy Ehrenbreittal tanácskozzon. Ehrenbreit a' Róza'kora felkelését nem lelé gyanúsnak, de igen

arról való halgatását; és mivel ez - a szerelem valósággal elvont eggy

nehány órát Lajostól, tanácsosnak itélé, Rózát eggy-két esztendőre eltávolitani. Gondolkoztak valami alkalmas helyről, és Ehrenbreit nagy

bajjal eggyezett - meg benne, hogy Rózát Brunszvikba küldjék eggy rokonához, kiről semmit egyebet nem - tudtak, hanem csak úgy közönségesen, hogy jó asszony. Elvégezé, hogy ez iránt maga Brunszvikba útazzon. Ott a környülményeket sokkal jobbaknak lelé, mint gondolta vala; a' Zéburgné' nevében megtevé az egygyezést, 's reá bizá eggy barátjára, hogy Rózáról 's történeteiről atyai : módon kérdezkedjen, és ha valami nem jót sejténe, őtet azonnal tudósítsa.

Semmit nem sejtve éltenek még mind eggyütt a két gyermekek. Lajos eggy szép tizenöt esztendős ficzkó vala , arczvonási kezdének kiformálódni. Tekintete uralkodó

és nyájas-komoly vala, állása nemes, · járása erős férfias, és minden moz

[ocr errors][ocr errors]
« ElőzőTovább »