Oldalképek
PDF
ePub

290) Idem Carolus donationem particulae terrae de possessionibus Csychua , in Comitatu Zemplin. excissae, et per Iulam, filium Reynoldi Palatini, Simoni ac Beke, filiis Ioannis de Gerche, seruientibus suis datae, ac per hos Ioanni filio Ladislai de Woztych venditae, metis designatis confirmat. s. I. pridie nonas Ianuarii.

291) Stephanus Palatinus , cum coniuge, ac filiis suis, Ecclesiae Corporis Christi prope

villam Diósgyör existentis, Eremitarum S. Crucis Ordinis S. Augustini certam villam illi vicinam Cheyle vocatam, cum vinea, ac terra arabili de Declus confert iure perpetuo, anathemate in violatores vibrato. s. l. et d,

292) Nicolaus, Vaiuoda Transiluaniae, por pulos de Riche, ac Csaba , ab vsurpatione iuris alieni inhibet. Datum in Deesuár Sabbatho proximo ante Natiuitatem B. V.

293) Omodei, quondam Palatini, litterae, queis metas possessionis suae Keregen per nobiles Comitatus de Vngh reuideri iussit. s. l. et d.

294) Thomas, Archi-Episcopus Strigonien. conuentionales inter Episcopum , et Capitulum Agriense factas sua confirmat auctoritate . Strigonii in crastino quindenarum S. Georgii Martyris.

295) Augustinus Zagrabiensis Episcopus, litteras inter Abbatem, ac Moniales super insula S. Iacobi confectas reformat, iuraque Ecclesiae Zagrabiensis vindicat. Zagrabiae, in festo S. Michaëlis.

296) Petri Archi-Episcopi Spalaten. per Fr. Gentilem S. A. L. excommunicati, ac suspensi apologia. s. I. et d.

297) Ladislaus, Episcopus Quinque - Eccles. Fratribus Eremitis S. Pauli de Ecclesia B. Iacobi,

Tom. VIII. Vol. I.

4

in monte supra Iregh possessiones iure perpetuo confirmat: IV. Idus Februarii.

298) Capitulum Varadinense possessiones nonnullas per Comitem Reynoldum Capitulo Ecclesiae Transyluanae mortis causa donatas attestatur, s. l. et d.

299) Eiusdem Capituli super possessionibus Keölche reambulatis, ac sic inter genusKeölcheianoKendeianum diuisis, testimoniales. Festo S. Aegidii Abbatis.

300) Fridericus Austriae ac Styriae Dux, Carolum R. H. restituto Comitatu Poson ad ferendum sibi reciproce auxilium obligat. s. l. et d.

301) Ioannes Augustinianorum Prior Prouincialis confirmationem salis pro monasterio Deesvár obtenti a rege Carolo impetrat. s. I. et d.

302) Ioannes Abbas de Scepus de transactione inter Paulum Praepositum B. Martini de Scepus, ac Henricum Praepositum Miechouiensem peracta testatur. XV. Kal. Maji.

303) Capitulum Varadiense donationales iuris patronatus super Ecclesia S. Spiritus, Dienus Comitis, super fluuium Chrisium, familiae Comitis Onth concessas transcribit. In Dominica circumdederunt.

304) Capitulum S. Martini de Scepus Magistrum Kokos, filium Ricolphi, cum fratribus suis, Iosepho, qui fratrem ipsorum, Henricum, e captiuitate regia redemerat, quamdam villam

perpetuasse, testatur. Feria V, ante festum B. Galli.

305) Eiusdem Capituli Scepusiensis super concordia inter Comitem Gerlachum, ac populos de villa Slók coram se inita testimoniales. In vigilia S. Bartholomaei.

.: 306) Mladini, Croatiae ac Bosniaé Bani, in Tragurienses despotica Tyrannis. s. I. et d.

307) Georgius ,, Mladini frater, Almisianis piraticam priuilegialiter indulget. s. I. et.d.

308) Mathaeus de Trenchin Regis Caroli exposcit praesidium. s. b et d.

309) Thomas, filius Kudona, tertiam partem possessionis suae Zemen vocatae, se Comiti Petro, filio Kupse Comitis, vendidisse coram Conuentu de Zala fatetur.'s. I. et a.'

310) Idem Thomas se eidem Comiti Petro aliam quoque terrae suae portionem vendidisse coram dicto Conuentu fatetur. s. ). et

al 311) Magister Donch Ecclesiae Sancti Martini, a se in villa Zenth Marton constructae, portionema terrae arabilis ac prati donat. s. l. et di

312) Comes Nicolaus, et haeres de Lublow, Nicolao, de Petri villa sculteto, siluam confert exstirpandam, ac villam Hophgarte cum sexaginta laneis siue mansis locandam tali sub conditione defert: vt ille in tertio denario possideat mulctas iudiciales, sextus insuper mansus cum omni vtilitate ipsi cedat. s. d. et l.

Anno 1316. 315) Carolus R. H. ad preces Nicolai Magistri dicti Treulul, terras possessionis Gelse, in Comitatu de Zala, per Conuentum S. Adriani M. reambulari iubet. Datum in Temesvár. II. die festi Epiphaniarum Domini.

314) Idem Carolus priuilegium ac libertates Ciuitati Claudiopolitanae per Stephanum V. occasione inpopulationis concessas rati habet, ac confirmat. XVII. Augusti.

315) Idem Carolus terram Bachta Ciuibus de Eperies ademtam pleno iure restituit. Sub castro Neck dominico die post festum B. Barnabae Apostoli. ...

316) Idem Carolus possessionem Delnafew, in Comitatu Scepus existentem, quam ex ignorantia iuris Magistris Ladislao, filio Thomae, et Nicolao contulit, restituit, fer. VI. post

Lucae. 517) Ioannes PP. XXIL Thomae A. Episcopo Strigonien. bona monasterii S. Benedicti de iuxta Gron ab iniustis detentoribus, reuindicanda committit. s. 1. et d.

318) Augustini , Zagrabiensis Episcopi , de marca a homicida Archidiacono soluenda decisio. s. I. et d.

319) Capituli S. Michaëlis de Castro ferreo testimoniales super amica conuentione inter Gregorium, filium Sándor de Chák, et Ioánnem filium Marcelli de Pagha inita. Sine d. et l.

320) Idem Capitulum Ioannem, filium Marcelli de Pagha, totam possessionem Pagha Magistro Ioanni de Chák donasse, testatur. S. d.

321) Capitulum Varadiense de possessione Ujvár emtionis titulo ad Ecclesiam Transiluaniensem deuoluta testatur. In octauis B. Georgii Martyris.

322) Henricus Scepusiensis Praepositūs litem super decimis Ecclesiae Quintoforensis resuscitatam componit. In festo Valentini,

323) Conuentus S. Adriani de Zala metationem possessionis Gelse, in Comitatu Zaladiensi, iussu regio peragil. Tertio die festi Purificationis B. Virg.

324) Carolus R. H. modum iudiciorum, seu birsagiorum exigendorum praescribit. s. a.

[ocr errors]

1.

Anno Christ. 1301. Agnes Regina, Andreae R. H. vidua,

de Palatio reginali Vetero-Budae conseruando dispositiones elargitur. Budae tertio die octauarum Epiphaniae.

Agnes

, Dei gratia, Regina Hungariae , significa

mus, quibus expedit, tenore praesentium rniuersis: quod nos cum tertio die Octauarum Epiphaniae Domini, post obitum Domini nostri Andreae, condam illustris Regis Hungariae, consortis nostri charissimi, inclytae recordationis, procurationem seu conseruationem Palatii Regalis in veteri Buda reliquissemus et resignassemus ; Magister Stephanus de Supronio ad petitionem Magistri Dominici, Rolandi Vajvodae, Magistri Tauernicorum nostrorum, Thomae Comitis Nitriensis et Borsiensis, Magistri Pauli de Komaron, Magistri Ladislai, filii Lucae, Magistrorum Pauli Praepositi Colocensis, aulae nostrae Vice-Cancellarii, et Nicolai Praepositi Bosnensis, dictum palatium in suam receperit procurationem , suis propriis expensis conseruandam et aedificandam tam in opere ligneo, quam murario'; idemque Rolandus Vajvoda , Magister Dominicus, Thomas Comes, Pau, lus et Nicolaus Praepositi promiserint : quod pecuniam, quam idem Magister Stephanus expenderit in conseruationem seu aedificationem palatii memorati, eidem refundi procurabunt plenarie bona fide, et sine fraude , loco et tempore opor

« ElőzőTovább »