Oldalképek
PDF

de Monoszló testificantur. In Tyrnauia in Dominica.: Reminiscere. • ■ . • ' • ' * ' '

' 258) Capitulum Posoniem. Henzlinum, Iobbagionem Castri Poson. possessionem suam Morthamagor Archiepiscopo Strigonien, donasse, fatetur. In die conuersionis, S. Pauli., , ... , , .

259) Capitulum Scepusien. Hemricum Praepositum, Miochouiensem, Ord.. Cruciferorum. S. Se-, pulchri cum Magistro Kokos ratione villarum Komlós et Landek cambium fecisse, testatur, Feria V., proxima post Dominicam Inuocauit.

[ocr errors]

260) Capitulum Nitriense Comitem Petrum, filium Thomae de Tyus, quamdam particulam terrae suae, metis indicatis, Comiti Rubino, filio Zonchuk, proximo suo viginti marcis denariorum vendidisse, testatur. In vigilia : Beati Thomae Apost. 261) Stephanus Palatinus, filius Erne Bani, Eremitis S. Crucis Ordinis S. Augustini in Ecclesia corporis Christi prope Diosgyör Deo militantibus, praeter portionem Cheusk et vineam , terram Poprecke, et piscinam Filthó donat. s. l. et d. 262) Magistri : Durugh et Iuahun , filii Petri, de genere Guthkeled, pro bonis Hothaz, Demeter, Durughlesy, et Csehy vocatis, quae pro nocumentis Ioannis , filii Nicolai, aggrauati alienare debuerant, filiis dicti Nicolai, e haereditatibus suis possessiones Thamásy, Wyd, Monuros et Figud vocatas cedunt coram Conuentu de Promontorio Varadiensi. In quindenis B. Georgii Martyris. 265) Comes Iacobus et Gregorius, filii Comitis Murem, filii Latibor, ac Comes Chama, Ioanmes et Michaël, filii eiusdem Cháma, Valentino et Nicolao , filiis Pook, resignant tertiam partem terrae Murenfelde, quam idem Comes Murinus,

filius Latibor-assighauerat, córam Valentino Praeposito et Conuentu de Thurobz.- s.-l.in octauis S. Ceorgii.'!, ., ,', , * aii!,t 2:! y:, ) : „£t ' Te , , 264) Fassio peremnalis Thomae, filii. Kudona, de Zeymra, supër omuibus, suis tam haereditariis, in tota Kapocha existentibus,.;quam, et emtitiis, a filiis Pauli in valle Zemencz-Völgye, ypcata habitis, poííionibus videlicet ipsum diüisionaliter coiicernentibus, inque haereditàriis Ê; in'emti; tiis verg. tertiam partem constituenti Ęs, Qiniti Petro, filio Comitii Kpse celebrata.* 1. et id.., · · · - A m no 1514. • .,, , ,,,,,,, - • 265) Clemens PP. V. expeditioriem sacram contra Saracenos praedicandam, Duce Philippo rege Galliae suscipiendam , Nicolao Farinulae CardinaHi defert. Auennione IV.' Idus Februarii.' ' • ' ; 266) Idem Clemens ad preces Episcoporum Hungariae omnibus pro defensione fidei Christiamae mortem oppetituris, plenas addicit indulgentias per triennium valituras. Auennione kal. Febr. 267) Synodus bonorum, Templariiis ademtorum, administrandorum gratia Zagrabiae celebrata. s. d. 268) Carolus R. H. Comiti Nicolao. filio Mathiae de Kawasy in praemium insignium meritorum possessionem TÖtsolmos , Comitatus Sáros, signatis metis, confert. Feria quinta proxima ante festum Pentecostes. s. l. - - 269) Idem Carolus possessionem Pettendorf, Comiti Ioanni de Göböl donatam, concessis priuilegialibus firmat. s. l. et a. 270) Fridericum Austriae ac Styriae Ducem idem Carolus foedere sibi iungit. s. l. et d.

[ocr errors]

271) Idem Carolus. est in Ecclesiam Zagrabiensem liberalis. s. do et'l. '•b : ,;.:;... • ;, ,: . . 272) Idem Carolus filiis Andreae de genere Thektilae particulam terrae inter Szenti Mihaly et Orkutz Cömitatus de Sáros, metis assignatis, eon— fert. VIII. kal. Iulii. s. l. * ' ' . . . . 275) Iäem Carolus Capitulo Ecclesiae Quinque-Ecclesien. terram Kisdir iure perpetuo conÉÉÉÉÉ kal. Martii. ' ' "' ' ' ' 274) Thomas A. Episcopus Strigonien. fundationem Conuentus B. M. V. de Scepusio, Ordinis Eenedictinorum, confirmat. Strigoniii, Festo, beatae Catharinae Virginis. . . , : • . • • 275) Conuentus Cruciferorum, de Strigonio Laurentium de Teszér contra laruatam possessionis suae impignorationem, Magistro Bede factam, protestatum fuisse, fidem facit, Feria secunda proxima post festum Pentecostes.

276) Conuentus S. Michaëlis de Csorna Emericum, filium Nicolai, dimidium possessionis suae Egyed, in Comitatu Sopron. monasterio B. Virg. de Hors-monostra contulisse testatur. s. d. 277) Capitulum M. Varadinense de protestatione pro Andrea Episcopo Transiluaniae contra ' Ladislaum Vice-Vaiuodam coram se interposita, testatur. Tertia die Octauarum Festi Pentecostes. 278) Conclusio testimonialium Capituli Agriensis. s. l. et d. 279) M. Donch filiis Demetrii de Lipto in remunerationem seruitiorum syluam desertam in Orauia confert. Festo Epiphan. Dom. in Arwa 280) Conuentus Hospitalis de Strigonio molendinum iuxta villam Kéménd per pistores, ciues Strigoniem., Thomae Archiepiscopo, venditum fuisse, fatetur. III. die post festum Pentecostes. 1.: 1 281) Idem Carolus Mathaeo, Boda et Thömae, filiis Conradi, excessuum contra se patratorum veniam dat, ac bona, quae ademisset, aut 'donatiome mediante aliemasset, restituit. Lipwa, in vigilia B. Laurentii. - · · · · • : , « n , 282) Idem Carolus particulam terrae, quam primitus C. Syslaus tenebat, inter villas §;eí hâl et Vrkuta existentem, ad castrum Sáros pertirentem, Paulo et Petro, filiis Andreae, filii Iute de genere Tekule, propter praeclara ipsorum merita sub, castris Liblow et Sarus, item prope Cassam exantlata facinora, metis descriptis, confert. s. l. VIII. kal. Iulii. ., . . ' 285) Nicolaus, Episcopus Agriensis, Vice-Archidiaconus de Vnghvár, Laurentium ei Ladislaum de Nagy-Mihál in sui praesentiam citare, ac inquirere ; num Georgius, eiusdem Laurentii fili— us, Martinum Sacerdotem vulnerauerit, et, vnum ipsius equum abstulerit: item an consors eiusdem Laurentii irruens super aram, calices rapuerit, sacerdotemque, ne praesente Ladislao de Nagy-Mihál sacra ageret, impediuerit, an Laurentius claues Ecclesiae abstulerit, me Ladislaus sacris interesse possit, iubet. Agriae in crastino Dominici.

284) Magister Ioannes, filius Georgii de Sóvár, Magistro Sinka, filio Thomae, triginta marcas prouentuutm de puteo salis, quem pater suus. Georgius, ob fidelia eiusdem seruitia, quod ad «castrum Viennense dimicauerit, Bohemum Wycli in Castro Sárus residentem, ac puteum salis occupantem exusserit, e Polonia item redux Hermel

limas pelles sibi tulérity* donauerat, confirmat. 8. l. III.° die octatiárum B. Iacobi Apbstoli. . . . . ....285) Ioannes, Superantius, Venetiae, Dalmatiae , atque, Croatiae, Dux, Dominus quartae partis et dimidiae totius Imperii Romaniáé, Principem Paulum;, filium Magnifigi Pauli», pridem Croatorum Bani, Comitis Ciuitàtis Tragüriensis, omnium - consiliorum et ordinamentorum solennitate serua' ta, ipsiúsque haeredes vniuersos ih, ciuem Venetum recipit ; omnesque £; , inimunitates, seruitütis, priuilegia, quihus dicti ciues gaudent, eisdem, concedit; qui etiam Paulus, Comes, medio Saraceni sui, Eliae de Sibenico, siifficienti mandatariatu prouisi, tactis sacro-sänctis'scripturis instrumentum fidelitatis deposuit. Sub pehdehti plumbea bulla. S. I. XXIX. Martii. ' ' *'' ' ' · · · · · · · · · · · · ·;; is -• p ••- . ' . . ••: • v • i ,' - - **** * * * * , A n m o : 1515. , ... ., . · · · · , 286) Carolus, R. H. Thomae , ac* Stephano, Comiti Siculorum, filiis Dionysii, terram Lapus, a Ladislao Vaiuoda occupatàm, restituit. Dat. ii Temesvár in festo Beati régis Ladislai. ' . ' 287) Idem Carolus terram Naasfeu, in Comimitatu de Sáros per Capitulum S. Martini de Scepus reambulatam, Paulo de genere Thekule comfert. s. l. Pridie monas Ianuarii. . ' , 288) Idem Carolus Magistro Michaëli, de gente Akus, fidelitatis merito, possessiones Pazdics et Deregnyö donat. s. l. Pridie Idus Ianuarii. .' '. 289) Idem Carolus Simeonem, filium Demek, sub specialem suam recipit protectectionem, defendique praecipit. Datum in Kuthen prope fluuium Obena, in quindenis Natiuitatis Virginis glorlOSae. . * • - "

« ElőzőTovább »