Oldalképek
PDF
ePub

44

de Monoszló testificantur. In Tyrnauia in Dominica. Reminiscere. ils son

258) Capitulum Posonien. Henzlinum, lobbagionem Castri Poson. possessionem suam Morthamagor Archiepiscopo Strigonien. donasse, fatetur. In die conuersionis S. Pauli.

259) Capitulum Scepusien, Henricum Praepositum Miochouiensem Ord. Cruciferorum. S. Se-, pulchri cum Magistro Kokos ratione villarum Komlós et Landek cambium fecisse, testatur, Feria V. proxima post Dominicam Inuocauit.

260) Capitulum Nitriense Comitem Petrum, filium Thomae de Tyus, quamdam particulam terrae suae, metis indicatis, Comiti Rubino, filio Zonchuk, proximo suo viginti marcis denariorum vendidisse , testatur. In vigilia Beati Thomae Apost.

261) Stephanus 'Palatinus, filius Erne Bani, Eremitis S. Crucis Ordinis S. Augustini in Ecclesia corporis Christi prope Diosgyör Deo militantibus, praeter portionem Cheusk et vineam, terram Poprecke, et piscinam Filthó donat. s. l. et d.

262) Magistri · Durugh et Iuahun , filii Petri, de genere Guthkeled, pro bonis Hothaz, Demeter, Durughlesy, et Csehy vocatis, quae pro nocumentis Ioannis, filii Nicolai, aggrauati alienare debuerant, filiis dicti Nicolai, e haereditatibus suis

possessiones Thamásy, Wyd, Monuros et Figud vocatas cedunt coram Conuentu de Promontorio Varadiensi. In quindenis B. Georgii Martyris.

263) Comes Jacobus et Gregorius, filii Comitis Muren, filii Latibor, ac Comes Chama, Ioannes et Michaël, filii eiusdem Chama, Valentino et Nicolao, filiis Pook, resignant tertiam partem terrae Murenfelde, quam idem Comes Murinus,

filius, Latibor assignauerat, coràm Valentino Praeposito et Conuentu de Thurooz.- solo in octauis S. Georgii. I, there is a Brit 2:56 21:, ) . :12 264) Fassio perennalis Thomae, filii,

filii Kudona; de Zęymra, super ompibus suis tam haereditariis, in tota Kapocha existentibus, quam et emtitiis, a filiis Pauli in valle Zemencz-Völgye vocata habitis, portionibus videlicet ipsum diuisionaliter concernentibus, inque haereditariis quartam, in emtitiis vero tertiam partem constituentibus, Coiniti Petro, filio Comitis Kupse celebrata. s. ' 1. ét d.

Anno 1314. 265) Clemens PP. V. expeditionem sacram con= tra Saracenos praedicandam, Duce Philippo rege Galliae suscipiendam, Nicolao Farinulae Cardina li defert. Auennione IV: Idas Februarii.

266) Idem Clemens ad preces Episcoporum Hungariae omnibus pro defensione' fidei Christianae mortem oppetituris, plenas addicit indulgentias per triennium valituras. Auennione kal. Febr.

267) Synodus bonorum, Templariiis, ademtorum, administrandorum gratia Zagrabiae celebrata. 's. d.

268) Carolus R. H. Comiti Nicolao, filio Mathiae de Kawasy in praemium insignium meritorum possessionem Tótsolmos , Comitatus Sáros, signatis metis, confert. Feria quinta proxima ante festum Pentecostes. s. I.

269) Idem Carolus possessionem Pettendorf, Comiti loanni de Göböl donatam, concessis priuilegialibus firmat, s. I. et a.

270) Fridericum Austriae ac Styriae Ducem idem Carolus foedere sibi iungit. s. I. et d.

271) Idem Carolus est in Ecclesiam Zagrabiensem liberalis. s. do etilish

272) Idem Carolus filiis Andreae de genere Thekulae particulam terrae initer Szent i Mihaly et Orkurz Comitatus de Sáros, metis assignatis, confert. VII. kal. Iulii. s. 1. ?"

273) Idem Carolus Capitulo Ecclesiae Quinque - Ecclesien. terram Kisdir iure perpetuo confert. XIII. kal. Martii.

274) Thomas A. Episcopus Strigonien. fundationem Conuentus B. M. V. de Scepusio, Ordinis Benedictinorum, confirmat. Strigoniii, Festo beatae Catharinae Virginis.

275). Conuentus Cruciferorum, de Strigonio Laurentium de Teszér contra laruatam possessionis suae impignorationem, Magistro Bede factam, protestalum fuisse, fidem facit. Feria secunda

proxima post festum Pentecostes.

276) Conuentus S. Michaëlis de Csorna Emericum, filium Nicolai, dimidium possessionis suae Egyed, in Comitatu Sopron, monasterio B. Virg. de Bors-monostra contulisse testatur. s. d.

277) Capitulum M. Varadinense de protestatione pro Andrea Episcopo Transiluaniae contra Ladislaum Vice-Vaiuodam coram se interposita, testatur. Tertia die Octauarum Festi Pentecostes.

278) Conclusio testimonialium Capituli Agriensis. s. I. et d.

279) M. Donch filiis Demetrii de Lipto in remunerationem seruitiorum syluam desertam in Orauia confert. Festo Epiphan. Dom. in Arwa

280) Conuentus Hospitalis de Strigonio molendinum iuxta villam Kéménd per pistores, ciues

se ,

Strigonien., Thomae Archiepiscopo, venditum fuist

fatetur. III. die post festum Pentecostes. I! I

281) Idem Carolus Mathaeo, Roda et Thomae, filiis Conradi, excessuum contra se patratorum ve niam dat, ac bona, quae ademisset, aut 'donatione mediante alienasset, 'restituit. Lipwa, in vigilia B. Laurentii.

282) Idem Carolus particulam terrae, quam primitus C. Syslaus tenebat, inter villas Szemmihál et Vrkuta existentem, ad castrum Sáros pertinentem, Paulo et Petro, filiis Andreae, filii lute de genere Tekule, propter praeclara ipsorum merita sub castris Liblow et Sarus , item prope Cassam exantlata facinora, metis descriptis, confert. s. I. VIII. kal. Julii.

283) Nicolaus, Episcopus Agriensis, Vice-Archidiaconus de Vnghvár, Laurentium el Ladislaum de Nagy-Mihál in sui praesentiam citare, ac inquirere; num Georgius, eiusdem Laurentii filius, Martinum Sacerdotem vulnerauerit, et vnum ipsius equum abstulerit: item an' consors eiusdem Laurentii irruens super aram, calices rapuerit, sacerdotemque, ne praesente Ladislao de Nagy-Mihál sacra ageret, impediuerit, an Laurentius claues Ecclesiae abstulerit, ne Ladislaus sacris interesse possit, iubet. Agriae in crastino Dominici.

284) Magister Ioannes, filius Georgii de Sóvár, Magistro Sinka, filio Thomae, triginta marcas prouentuum de puteo salis, quem pater suus Georgius, obfidelia eiusdem seruitia, quod ad castrum Viennense dimicauerit, Bohemum Wych in Castro Sárus residentem, ac puteum salis occupantem exusserit, e Polonia item redux Hermel

linas pelles sibi tulerit ; donauerat, confirmat. S. · I. III. die octauárum B. Iacobi Apostoli.

CAR: 285) Ioannes Superanțius, Venetiae, Dalmatiae , atque, Croatiae, Dux, Dominus quartae partis et dimidiae totius Imperii Romaniae, Principem Paulum;, filium Magnifici Pauli, pridem Croatorum Bani, Comitis Ciuitatis Traguriensis, omnium consiliorum et ordinamentorum solennitate seruata, ipsiusque haeredes vniuersos in ciuem Venetum recipit; omnesque libertates', immunitates , seruit tutis priuilegia, quibus dicti ciues gaudent, eisdem concedit; qui etiam Paulus Comes, medio Saraceni şui, Eliae de Sibenico, sufficienti'mandatariatu prouisi, tactis sacro - sanctis 'scripturis instrumentum fidelitatis déposuit. Sub pendenti plumbea bulla. S. l. XXIX. Martii.

:15 Anno 1315. st. 286) Carolus R. H. Thomae, ac Stephano, Comiti Siculorum, filiis Dionysii, terram Lapus, a Ladislao Vaiuoda' occupatam, restituít. Dat. in Temesvár in festo Beati regis Ladislai.

287) Idem Carolus terram Naasfeu, in Comimitatu de Sáros per Capitulum S. Martini de Scepus reambulatam, Paulo de genere Thekule confert. s. l. Pridie nonas Ianuarii.

288) Idem Carolus Magistro Michaëli, de gente 'Akus, fidelitatis merito, possessiones Pazdics et Deregnyo donat. s. I. Pridie Idus Ianuarii.

289) Idem Carolus Simeonem, filium Demek, sub specialem suam recipit protectectionem, defendique praecipit. Datum in Kuthen

prope

fluuium Obena , in quindenis Natiuitatis Virginis gloriosae.

« ElőzőTovább »