Oldalképek
PDF

tiquata, quam ex forma conuentionum praedictarum, quas conuentiones, quantum in nobis est , seruaré intendimus perpetuis temporibus illibate ; proponentes nos , et tota Venetia, praedictum amorem et amicitiam ad ipsum , et regnum suum continuare semper futuris temporibus, si suo cul-' mini complacebit. Quibus, prout discretioni Vestrae videbitur, relatis, dicatis eidem, quod nos opinantes, ipsum informatum esse falsis suggestionibus nostrorum infidelium iniquorum, tacita veritate serenitati suae, puram et veram per nostras litteras deuotauimus veritatem super iure, et iurisdictione, quam habemus in Jadra, ab antiquis temporibus. Et adhuc vt maiorem informationem habeat de praedictis, et suus animus conquiescat, aspiciens veritatem, et ius nostrum validissimum, quod habemus, prouidimus facere sibi per suos ostendi exempla conuentionum ipsarum, quas et vos sibi ostendere debeatis, si videre, voluerit. Tamen hoc taliter facientes, quod non fiant, nec ostendatis vos haec facere per modum litigii, nec quod videatur vos velle stare suae definitiöni, sed ad informandum animum suum de iure nostro. Dicatis sibi praeterea, quod habetur per Chronicas nostras, quae fuerunt diutissime, et sunt in nostra procuratoria Sancti Marci, qui est locus ita solemnis, quod iam sunt circa Tanni CCCIX. quod Jadrenses sponte dederunt se, et terram Jadrae absolute et praecise Duci tunc praesenti, et communi Venetiarum ; circa ea, quae dicta sunt, taliter vos habentes, vt de prouidentia Vestra confidimus, et speramus, denotantes nobis solicite, quaecunque per vos facta fuerint in praedictis, et responsionem fiendam per Regem, omnia particulariter et distincte, ac alia quaecunque huc facientia, scire et inuestigare poteritis; et sciatis, quod si quas expensas contingat, vos, facere pro eundo ad regem, si forte abesset, vel aliter vos contiugeret expensare pro dicto facto, vobis „satis fieri integre faciemus. Data die XII. Nouembris X, Indictione,,,Anno MCCCX * i; * • · · · • , , Ibidem p. 495. Exhaustis taliter Dux Venetiarum omnibus Politices mediis argnis quoque contra Jadrenses pugnabat ; momentum, hoc * Carölus R. H. heglexit ' adhibere. ' ' ' * ' ' ' '''* *•' ' ' • ' T ' · · · · · · · · 1 CC. :||: A. Ch. 1311. Georgius de castro Budensi, Capituli S. Petri di veteri Buda Lector, Iuris Canonici Professor, Capellaniam S. Nicolai E. et C. fundat. Datum IBudae, in festo Cathedrae Beati Petri Apostoli. . . , In nomine Sanctissimae Trinitatis et Indiuiquae vnitatis. Amen. Vniuersis Christi fidelibus, tam praesentibus quam futuris, praesentem pagimam inspecturis, salutem in eo, qui dat veram salutem. Hominis vniusque humanae naturae conditio, in tantum propter transgressionem prothoplasti Parentis sauciáta dinoscitur, quod eiùs memoria caliginositatis ignorantiae nebula per rerum varie-* tates lapsu temporis obfuscatur, nisi ea, quae aguntur, in tempore, — — fideli patrocinio scripturarum declarentur. Proinde ad vniuersorum notitiam harum serie volumns peruenire: Quod ego Ioannes Georgius de Castro Budensi, Lector Ecclesiae Beati Petri de Buda Veteri Canonicus, Iuris Professor, Vicarius , Venerabilis Patris Domini Vincentii Archiepiscopi Colocensis Generalis, ob aliqualem recognitionem beneficiorum receptorum ab Ecclesia antedicta, de bona voluntate, beneplacito, et consensu honorabilium et discretorum

virorum, videlicet Domini nostri Pauli Psaepositi, et Capituli antedicti, ac etiam Camoniicorum Capellae Beatae Mariae Genitricis eius semper Virginis, et Beatorum Petri et Pauli, ac omnium Sanctorum, et specialiter Beati Nicolai, quam etiam Confessoris atque pontificis laudem et praeconium ordinaui et constitui * quendam Capellanum, qui super altare eius in supradicta Ecclesia beati Petri Apostoli, inferius in K e r e p t a constitutum, in antea ab hac die sacerdos quidam Martinus nomine, filius Nicolai, per me modo, et forma infrascripta perpetuo constitutus, et post me eodem modo per meos succesores, Lectores in eadem Ecclesia omni die missam debeat statim post eleuationem missae Beatae Mariae Virginis matutinae, ordine infrascripto celebrare, nisi veris et legitimis impedimeutis fuerit praepeditus; qui tunc per alium, si potest, supplere faciat, iuxta suam conscientiam vices suas. Qui si negligens fuerit praedictus capellanus officiando Altare ante dictum per se,.vel alium suffectum , per , Dominum Lectorem, quem in hoc Beati Nicolai * Vicarium constituo, et ad hoc faciendum modis omnibus, excepta causa priuationis, nisi in casibus infrascriptis, compellatur iuxta diseretionem a Deo sibi datam.* Qui si hoc * non fecerit, indi— gnationem Omnipotentis Dei, et Sanctissimae Matris eius ac omnium Sanctorum fnfrascriptorum, et specialiter Beati Nicolai Patroni officii memorati, incurrat non compellens et non faciens exceptis aliis poenis infrascriptis, quas non officianti capellano duxi imponendas; ordinaui et de expressa voluntate Domini nostri Praepositi, et capitnli Ecclesiae Maioris ac Canonicorum Capellae Ecclesiae

Beatae Mariae Virginis, quod praedictus Capellamus Altaris Sancti Nicolai semper eligi debeat et constitui per Dominum Lectorem Ecclesiae S. Petri Maioris, vnus de officio Canoniciae Capellae Beatae Mariae Virginis antedictae, saluo iure; priuilegio et officio capellae antedictae. Quo excepto quam de speciali petita et data, ac obtenta licentia Domini nostri Praepositi, ac Capituli Eclesiae Maioris et Canonicorum Capellae Beatae Mariae Virginis, iam dictae, Dominus Lector, quem nomino Beati Nicolai Vicarium, vt dictum est, paaefatum Capellanum in spiritualibus et temporalibus iudicandi habeat potestatem in omnibus causis, in quibus praepositum et capellanum ipsum possent iudicare, ordinaui vt quicunque eligitur vel constituitur per Dominum Lectorem, vt est supradictum in capellanum Beati Nicolai, quod illum non ad tempus, sed in perpetuum, vsque vitam suam constituat ; et si contingat, quod idem capellanus propter eius bonitatem in Canonicum Eeclesiae Beati Petri Apostoli assumatur, et voluerit renunciare, vel tenere officium memoratum , liberam habeat super hoc facultatem, dummodo saepe dictum officiüm Diuinum cum diligentia assequatur, sicut prius. Si vero ad aliam Ecclesiam fuerit promotus in Canonicum, ex tunc, vt ex nunc volo, quod tanquam vacans officium praefatus Dominus Lector vni de praedictis Canonicis idoneo conferat officium memoratum. Constitui et quod idem Capellanus Beati Nicolai subiectus sit et esse debeat Domino Lectori Beati Nicolai Vicario, et ipsum honorare in omnibus Iicitis et honestis. Et rogo totis viribus, et toto posse, in amore Charitatis diuinae, quatenus praedictum , capellanum Beati Nicolai vltra vnam diaetam in, suis agendis non transmittat, qui, vltra ire minime teneatur; ne cultus Diuini officii ex hoc minuatur, nisi forsam aliquem ad supplendum vices suas duxerit ordinandum. Hoc idem dico de domino meo Prae

- posito et capitulo antedictis. Quicunque vero con

rarium fecerint, in corpore et anima prae dictum £atronum, quem Jefraudant, sentiant aduersantem. Ordinaui etiam de expressa voluntate Domini Praepositi Capituli, quod saepedictus Capellanus ratione prouentuum altaris praedicti ab omni exactione, taxatione, Legatorum Apostolicae sedis vel aliorum

gorumcunque exemtus esse debeat, et immunis; orÉ; et de petita et obtenta licentia, et voluntate Praepositi et Capituli, Dominorum meorum praedictorum, quod in festo Beati Nicolai praedicti saepe dictus Capellanus debeat magnam Missam celebrare; volo et quod in vigilia Beati Nicolai praedictus Capellanus collationem Capitulo dare debeat, vt est moris. Et vt praedictum officium praedictus Capellamus Sancti Nicolai eo attentius et sollicitius, exequatur, praedicto Altari Sancti Nicolai ad eius [laudem et praeconium, ob spem salutis aeternae, et aliqualem emendam meorum commissorum , donaui vnum Calicem, et vnum breuiarium, ac et sacerdotale indumentum ; videlicet casulam de Chemelet, nigro; et Albam cum aliis, ac et indumenta altaris de Rubeth scandato cum manutergys, et missali, ac etiam vnam vineam emptam, vulgariter C h u t u l nominatam in termino veteris Buda praedictae Ecclesiae nostrae sitam, cum quadam particula a parte superiori, ac loco Torcularis, eidem annuentibus, iure perpetuo et irreuocabiliter habendam

« ElőzőTovább »