Oldalképek
PDF

duam Nobilis viri Perlup, ac Paulum de Nagy-Marton factam edit. Festo Cath. Petri. 218) Capitulum Posonien. superiores Capituli

Iaur. testimoniales confirmat. Sabb. prox. ante fe

stum Georgii M.

219) Filii Omodei Palatini Mathaeo de Trenchin sociam in seditione iungunt operam. s. l. et d.

220) Capitulum Varadiense super terra Bélgégen inter possessores diuisa testimoniales elargitur. Tertio die festi Pentecostes. 221) Capitulum Posoniense de dote, dotalicio, paraphernalibus, quarta item filiae per Dominam Μargaretham a villanis de Mogor plene receptis testatur. In festo Beatae Elisabeth. 222) Conuentus Cruciferorum de Strigonio Nicolaum de Korowa palatium suum in vico S. Pauli Archi-Episcopo Strigoniensi vendidisse, testatur. In vigilia Pentecosten. 225) Conuentus S. Hipolyti de Zobor super alienatis iuribus suis in Kakach, Némethy, Szölös, se contra A. Capitulum Strigoniense protestatum fuisse, edicit. In Dominica Laetare.

224) Fragmentum dipplomatis de arce Sáros ,

Carolo R. H. tradita. s. l. et d. 225) Michaël, Comes noui Castri, inquisitiomales de Bekeu, filio Ioannis, per filios Benedicti ac Nicolai in publica via occisi, edit. Sabbatho proximo ante festum conuersionis S. Pauli. s. l. 226) Nicolaus, tertialis Comes de Borsod, Demetrium de Cheb cum filiis citatos fuisse, attestatur. Feria quinta ante Dominicam Iudica. s. l. 227) Ladislaus, perinde tertialis Comes de Borsod Demetrio, filio Barley, per Iobbagiones de Mis

kolcz satisfactum fuisse, testatur. Feria V. proxima post Octau. Sancti Nicolai. ' , ' • • • • • ; 228) Marinus Georgio, Dux Venetiarum, Jadrensibus se concedendae paci , iugiter intentum esse, rescribit. XVIII. mensis Octobris XI. Indict. 229) Iadrenses, auxilio, a I{ege Carolo haud obtento, pacta sibi libertate, ad Venetos deficiunt. Die — Septembris. * , * 250) Elisabeth, relicta Magistri Thobiae, Margaretha relicta Magistri Feliciani, filiae Comitis I{ycolphi de Tarkkeu totam quartam filialem, ipsas conlingentem, Magistris Rycolpho, Ioanni et Henrico fratribus suis, pro 100. marcis imperpetuum. relaxant. Coram capitulo Scepusiensi. In dominica Inuocauit. • ' • , ' i 251) Diuisio inter congenerationales de Guthkeled in possessionibus ac villis haereditariis Gozegh, Hothaz ; Dub, Achád. Perch, Tamasi, Demetur, Figud, Chehy, Wys, Durugegyháza, Monorous, Bwnd, Romand, Bolch, Thulugd, Chegeu , Kulfeu , Tursamson, Bygeth, Kubs, Apáthy, Recethe Kulfeu , Chews, Zonyur, Menthe, Kelemenelése, Petri et Nogar coram capitulo Varadiensi inita. In octauis Natiuitatis Domini. 252) Idem Carolus Petro et Georgio, filiis Iakou de Tirinna, ob fidelia ipsorum contra filios Omodei , ac Magistrum Demetrium , filium Nico— lai , cum gentibus Mathaei de Trenchin contra se pugnantes, quam etiam in arce Sáros. expugnanda praestita seruitia, terram Stephani, filii Symmum, Κop vocatam, in Comitatu de Neugrad existentem confert. In Potok. In festo B. Petri et Pauli Apost. 255) Idem Carolus possesionem Barkazow vocatam, in Comitatu Beregh existentem, a Nicolao, filio Nicolai, Folunog dicti auferendo, Magistro Donch, filio Thomae, conferi. In IIelmuch, feria III. proxima post octauas Paschae. .; . .: : : 254) Idem , Karolus : Stephano, Ladislao, et Michaëli Magistris , filiis, Comitis Michaëlis de Semyen, possessiones haereditarias Semyen, Napkur, villam S. Michaëlis, ac Turuch, reddit, easgemque per potentiores occupatas teneri inhibet. I3udae Dóminica proxima post festum OO Sanctor. 555) Nicolaüs Mag. Tauernicorum iri sui defensam cum Friderico Austrio : foedus sancit. in Fürstenfeld. X. kal. Febr. -i. ' ' · · · · · · An n o 1515. • • 256) Carolus R. H. Mag. Thomae Castellano de I.ublo in praemium fidelitatis praeclarae eastrum Hollokeo Comitatus Neograd. confert. VIII. kal. Maii. s. l. .': . 257) Idem Carolus possessionem Rosnobánya ab Andrea III. R. H. Archi-episcopatui Strigoniem. collatam nouitus donat. IV honas Iulii. 258) Idem Carolus concambium inter praepositum de Mikou , Ord. Cruciferorum, et Magistrum Κokos, filium Ricolphi celebratum, confirmat. Budae feria quinta proxima post fest. Paschae Domini. 259) Idem Carolus iura et libertates'Ciuium Sopronien. in collationalibus Ladislai Chuni de an. 1277. expressas, confirmat. s. l. et d. 240) Idem Carolus cambium inter Ladislaum Vaiuodam Transiluaniae, ac Comitem Danielem, Nicalaum item confectum, ratum habet et confirmat. X. kal. Iulii. s. l. • ' 241) Idem Carolus conuentionem inter Episcopum et Capitulum Vesprimien. ratione populorum suburbii, ac castri Vesprimien. ratificat. Budae quinta feria proxima post quindemas B. Georgii Martyris. - - * • , • • •

" 242) Idem Carolus donationales Ladislai R. H. de anno 1289. Siculis de Sede Aranyos concessas roborat. s. l. et d.

' 245) Idem Carolus litteras emptionales ter, ae Oporovck , pro Episcopo Zagrabiensi confirmat. Búdae in Vigilia Omnium Sanctorum. '

244) Agnes regina Hungariae, Andreae IIIvidua, clenódia, Claustro Neoburgensi credita » rite restituta fuisse, testatur. Viennae des nachsten Eritages nach Allerheiligen tage.

245) Episcopi sex Hungariae calamitates Ecclesiae, praesertim Strigonien, ob Carolum Regem a. Mathaeo, de Trenchin perpessas, Clementi VI. PP. perscribunt, damnaque ex eiusdem Tyranni facultatibus, intercessione Pontificia, resarcienda supplicant. Budae in festo Omnium Sanctorum.

246) Thomas A. Episcopus Strigon. donationem Belae IV. ita interpretatur: non in castro nouo solum Pesth , sed in eius suburbio quoque, item et in antiquo Pesth tributum Monialibus de insula deberi. Budae Dominica proxima post festum S. Andreae Apostoli.

247) Idem Thomas decimas villae Kéménd, ad zemelas Capitularibus suis deputatas, hisce confirmat. Strigonii in octauis Paschae.

248) Idem Thomas cum pluribus Episcoporum donationales super Comit. Nitriensi, pro Episcopo Nitriensi an. 1502. concessas, transcribit. In campo Semch feria quarta proxima ante festum beati Laurentii Martyris.

249) Stephanus, Vesprimien. Episcopus,* obtento loci Comitatu, in vicem decimas insulae magnae, sibi debitus, regi Carolo cedit. Budae VII. kal. Nouembr. - ' ; , , , , , , :

250) Capitulum Strigonien. confirmationales Lucii Papae III. ac Lodomerii A. Episcopi Strigonien. super decimis et quartis Ecclesiae Nitrien.

competentibus transumit, easque Thomam Archi-*

- - - - r ' ' . episcopum Strigonien.' roborasse, testatur. In octa

uis Pentecostes. - 251) Capitulum Quinque-Ecclesien, conuentionem inter Ecclesiam Zagrabien. et Stephanum Banum ratione Castri Medwe, priuilegialiter edit. In Toplica in Octauis Pentecostes. 252) Capitulum Ecclesiae Varadiensis inscriptionales, a Ladislao Transiluaniae Vaiuoda Abbatiae de Kolosmonostra concessas, transumit. In festo Beati Galli Confessoris s. l.

255) Idem Capitulum Simeonem de Thunig ad terminum impignorationis pro redimenda terra sua haud comparuisse, testatur. s. d. 254) Capituli Agr. testimonialium conclusio, 255) Capituli Iaurinen. de villa Zumboth, alias Neusiedel, per Agnetem reginam viduam in reme' dium animae Adreae regis, ac coniugis sui, Capitulo Strigonien. legata testimoniales. In festo corporis Christi. 256) Conuentus S. Adriani de Zala M. Ioannem, filium C. Ochuz, de genere Buzad, Ioanni, filio Onche, seruitiorum merito, terram Szigethi contulisse, testatur. In Dominica Exsurge. 257) Plebanus et Guardianus Fratrum minorum de Tyrnauia de testamento Magistri Aegidii

« ElőzőTovább »