Oldalképek
PDF
ePub
[ocr errors]

duam Nobilis viri Perlup, ac Paulum de Nagy-Mart ton factam edit. Festo Cath. Petri.

... .218) Capitulum Posonien. 'superiores Capituli Laur. testimoniales confirmat. Sabb. prox, ante fe stum Georgii M.

219) Filii Omodei Palatini Mathaeo de Trenchin socíam in seditione iungunt operam. s. I. et d.

220) Capitulum Varadiense super terra Bélgégen inter possessores diuisa testimoniales elargitur. Tertio die festi Pentecostes.

221) Capitulum Posoniense de dote, dotalicio, paraphernalibus, quarta item filiae

рег

Dominam Margaretham a villanis de Mogor plene receptis testatur. In festo Beatae Elisabeth.

222) Conuentus Cruciferorum de Strigonio Nicolaum de Korowa palatium suum in vico S. Pauli Archi-Episcopo Strigoniensi vendidisse, testatur. In vigilia Pentecosten.

223) Conuentus S. Hipolyti de Zobor super alienatis iuribus suis in Kakach, Némethy, Szőlös, se contra A. Capitulum Strigoniense protestatum fuisse, edicit. In Dominica Laetare.

224) Fragmentum dipplomatis de arce Sáros Carolo R. A. tradita. s. I. et d.

225) Michaël, Comes noui Castri, inquisitionales de Bekeu, filio loannis, per filios Benedicti ac Nicolai in publica via occisi, edit. Sabbatho proximo ante festum conuersionis S. Pauli. s. 1.

226) Nicolaus, tertialis Comes de Borsod, Demetrium de Cheb cum filiis citatos fuisse, attestatur. Feria quinta ante Dominicam Iudica. s. I.

227) Ladislaus, perinde tertialis Comes de Borsod Demetrio, filio Barley, per Iobbagiones de Mis

kolcz satisfactum fuisse, testatur. Feria V. proxima post Octau. Sancti Nicolai.

228) Marinus Georgio, Dux Venetiarum, Jadrensibus se concedendae paci iugiter intentum esse, rescribit. XVIII. mensis Octobris XI. Indict.

229) Iadrenses, auxilio a Rege Carolo haud obtento, pacta sibi libertate, ad Venetos deficiunt. Die Septembris

. 250) Elisabeth, relicta Magistri Thobiae, Margaretha relicta Magistri Feliciani, filiae Comitis Rycolphi de Tark keu totam quartam filialem, ipsas contingentem, Magistris Rycolpho, Ioanni et Henrico fratribus suis, pro 100. marcis inperpetuum relaxant. Coram capitulo Scepusiensi. In dominica Inuocauit.

231) Diuisio inter congenerationales de Guthkeled in possessionibus ac villis haereditariis Gozegh, Hothaz; Dub, Achád. Perch, Tamasi, Demetur, Figud , Chehy, Wys, Durugegyháza, Monorous, Bwnd, Romand , Bolch, Thulugd, Chegeu , Kulfeu, Tursamson, Bygeth, Kubs, Apáthy, Recethe Kulfeu, Chews, Zonyur, Menthe, Kelemenelése, Petri et Nogar coram. capitulo Varadiensi inita. In octauis Natiuitatis Domini.

232) Idem Carolus Petro et Georgio , filiis Iakou de Tirinna, ob fidelia ipsorum contra filios Omodei, ac Magistrum Demetrium, filium Nicolai, cum gentibus Mathaei de Trenchin contra se pugnantes, quam etiam in arce Sáros. expugnanda praestita seruitia, terram Stephani, filii Symmun, Kop vocatam, in Comitatu de Neugrad existentem confert. In Potok. In festo B. Petri et Pauli Apost.

233) Idem Carolus possesionem Barkazow vocatam, in Comitatu Beregh existentem, a Nicolao,

filio Nicolai, Folunog dicti auferendo, Magistro Donch, filio Thomae, .conferta In IIelmuch, feria III. proxima post octauas Paschae.

234) Idem Karolus : Stephano, Ladislao, et Michaëli Magistris , filiis Comitis Michaëlis de Semyen, possessiones haereditarias Semyen, Napkur, villam S. Michaëlis, ac Turuch, reddit,, easdemque per potentiores occupatas teneri inhibet. Budae Dominica proxima post festum 00 Sanctor.

335) Nicolaus Mag. Tauernicorum in sui defensam 'cum Friderico Austrio foedus sancit. in Fürstenfeld. X. kal. Febr...!

Anno 1313.,' 236) Carolus R. H. Mag. Thomae Castellano de Lublo in praemium fidelitatis praeclarae eastrum Hollokeo Comitatus Neograd. confert. VIII. kal. Maii. s. l.

237) Idem Carolus possessionem - Rosnobánya ab Andrea III. R. H. Archi-episcopatui Strigonien, collatam nouitus donat. IV nonas Iulii.

238) Idem Carolus concambium inter praepositum de Mikou , Ord. Cruciferorum, et Magistrum Kokos, filium Ricolphi celebratum, confirmat. Budae feria quinta proxima post fest. Paschae Domini.

259) Idem Carolus iura et libertates Ciuium Sopronien. in collationalibus Ladislai Chuni de an. 1277. expressas, confirmat. s. 1. et d.

240) Idem Carolus cambium inter Ladislaum Vaiuodam Transilvaniae, ac Comitem Danielem, Nicalaum item confectum , ratum habet et confirmat. X. kal. Iulii. s. ).

241) Idem Carolus conuentionem inter Episcopum et Capitulum Vesprimien. ratione populo

.

rum suburbii , ac castri Vesprimien. ratificat. Budae quinta feria proxima post quindenas B. Georgii Martyris.

242) Idem Carolus donationales Ladislai R. H. de anno 1289. Siculis de Sede Aranyos concessas l'oborat. 's. 1. et d.

243) Idem Carolus litteras emptionales tèriae Oporovek , pro Episcopo Zagrabiensi confirmat. Budae in Vigilia Omnium Sanctorum.

244) Agnes regina Hungariae, Andreae III. vidua, clenodia, Claustro Neoburgensi credita, rite restituta fuisse, testatur. Viennae des nachsten Eritages nach Allerheiligen tage.

245) Episcopi sex Hungariae calamitates Ecclesiae, praesertim Strigonien, ob Carolum Regem a Mathaeo. de Trenchin perpessas , Clementi VI. PP. perscribunt, damnaque ex eiusdem Tyranni facultatibus, intercessione Pontificia, resarcienda supplicant. Budae in festo Omnium Sanctorum.

246) Thomas A. Episcopus Strigon. donationem Belae IV. ita interpretatur: non in castro nouo solum Pesth , sed in eius suburbio quoque, item et in antiquo Pesth tributum Monialibus de insula deberi. Budae Dominica proxima post festum S. Andreae Apostoli.

247) Idem Thomas decimas villae Kéménd, ad zemelas Capitularibus suis deputatas , hisce confirmat. Strigonii in octauis Paschae.

248) Idem Thomas cum pluribus Episcoporum donationales super Comit. Nitriensi, pro Episcopo Nitriensi an. 1302. concessas, transcribit. In campo Semch feria quarta proxima ante festum beati Laurentii Martyris.

[ocr errors]

249) Stephanus, Vesprimien. Episcopus, oh-, tento loci Comitatu, in vicem decimas insulae ma, gnae', sibi debitus, regi Carolo cedit. Budae VII. kal. Nouembr:

250) Capitulum Strigonien. confirmationales Lucii Papae III. ac Lodomerii A. Episcopi Strigonien. super decimis et quartis Ecclesiae Nitrien. compétentibus transumit, easque Thomam Archiepiscopum Strigonien.' roborasse, testatur. In octauis Pentecostes.

251) Capitulum Quinque - Ecclesien. conuentionem inter Ecclesiam Zagrabien. et Stephanum Banum 'ratione Castri Medve, priuilegialiter edit. In Toplica in Octauis Pentecostes.

252) Capitulum Ecclesiae Varadiensis inscriptionales, a Ladislao Transilvaniae Vaiuoda Abbatiae de Kolosmonostra concessas, transumit. In festo Beati Galli Confessoris $. I.

255) Idem Capitulum Simeonem de Thunig ad terminum impignorationis pro redimenda terra sua haud comparuisse, testatur. s. d.

254) Capituli Agr. testimonialium conclusio,

255) Capituli Iaurinen. de villa Zumboth, alias Neusiedel, per Agnetem reginam viduam in remedium animae Adreae regis, ac coniugis sui, Capitulo Strigonien. legata testimoniales. In festo corporis Christi.

256) Conuentus S. Adriani de Zala M. Ioan

filium C. Ochuz, de genere Buzad, loanni, filio Onche, seruitiorum merito, terram Szigethi contulisse, testatur. In Dominica Exsurge.

257) Plebanus et Guardianus Fratrum minorum de Tyrnauia de testamento Magistri Aegidii

nem,

« ElőzőTovább »