Oldalképek
PDF
ePub

Comitatusque possessos restituturum ad intercessionem Thomae Archi Episcopi Strigoniensis et Omodei Palatini, 'pactis sub conditionibus, semet obstringit. Datum in Segnedino (Enyedini?) feria 10. proxima post Dominicam Judica.

178) Nicolaus Comes, castellanus de Köszegh capetias monasterio B. M. Virginis de Kedhel subtrahi prohibet. In Sár secundo die octauarum festi Beati Iacobi Apostoli.

179) Vice-Comites ac Iudices Nobilium de Sáros causam ventilatam pacifica partium conuentione condescendisse , testantur. s. d.

180) Michaëlis, Iudicis curiae Dominae reginae, literae, Magistro Donch missae, respectu Possessionis Baranka significatoriae, et equi promissi petitoriae. In Temesvár festo 11. Mill. Virginum.

181) Monasterium S. Stephani de Promontorio Varadien. diuisionales inter Comitem Mikou de

genere Hunt-Paznan et Leukus fratres elargitur. s. d.

182) Andreas, Petrus, et Tumpus, filii Comitis Philippi, contra filios Comitis Görhol, qui terram ipsorum Ponik, ad fluuium Gron, supra Biztercze Banya sitam occupassent, quamve ob inetum Mathaei Palatini lite persequi non auderent; coram Capitulo Strigoniensi protestantur. S: 1. et d.

183) Abraham, filius Adae, ac Nicolaus, filius Gejuge, coram Magistro Donch particulam possessionis Polereka inter se diuidunt. s. 1. a. d.

Anno 1311. 184) Carolus, Rex Hungariae, Ioanni, filio Göböl, possessionem Pettendorf, in Comitatu 20liensi adiicit. Dalum Budac in die Cinerum.

185) Idem Carolus filios Bud de Jersce e conditione castrensium in coetum Iobba'gionuin castrensium plena cum nobilitari libertate in praemium meritorum transfert. IV. idus Augusti. s. l.

186) Idem Carolus Ciuium Iadrensium libertates ac iura firmat. IV. idus Octobris. s. 1.

wi 187). Frater Gentilis S. A. L. ciuibus Poson. ex antiquae S. Gothardi Ecclesiae aedificiis nouam processionalem struendi ecclesiam, facultatem largitur. Posonii V. Idus Septembris..

188) Idem Gentilis Petrum Spalatensem Archi-Episcopum excommunicat, ab adıninistrationeque spiritualium , ac temporalium interdicit. Posopii Idibus Augusti.

189) Idem Gentilis Benedictum Transiluaniae Episcopum, perceptis ab ipso e 938. marcis fini argenti, duabus tertiis titulo suae per Hungariam procurationis, a poenis ac censuris, quas termino solutionis non obseruato incurrerat, absoluit. In noua Ciuitate II. Idus Septembris.

190) Idem Gentilis Archi-Episcopum Strigoniensem de 431. marcis fini argenti e 600. tribus titulo procuratorio restantibus, rite perceptis, quietat. In noua Ciuitate Salzburgensis Dioecesis. II. Idus Septembris.

191) Thomas Archi-Episcopus Strigoniensis donationem Pauli Praepositi Scepus. Carthusianis dc Lapide refugii factam confirmat. In Leuche, in festo B. Luciae Virginis.

192) Capitulum Agriense litem cruentam inter Ciues de Cassouia, ac filios Omodei Palatini, ob iura aliena per hos occupata, enatam Iudicibus Archi - Episcopo Strigoniensi, ac Stephano Veszprimiensi Episcopo compositam fuisse, attesta

tur. Datum feria VI. proxima post octauas B. Michaëlis Archangeli in Autumno.

193) Conuentus Ordinis Praedicatorum de Calidis aquis Benedictum, Transiluaniae Episcopum, -aduersus iniquas Prolegatorum Apostolicorum exactiones ad sedem Romanam solenniter appellasse, .testatur. Feria VI. proxima ante Festum Assumtionis. B. M. V. -43.194) Litterae Capituli Nitriensis, fassionem certarum terrarum in possessione Szelepcsény dicta existentium complexae. $. d, et l.

195) Litterae eiusdem Capituli, quibus Michaël, filius Eustachy de Szelepcsény, portionem suam Abbati S. Benedicti de iuxta Gron se contulisse fate tur. s. l. et d.

196) Capitulum Scepus. de tribus marcis e censu villae Tothfalua Carthusianis de Lapide refugii per Comitem Arnoldum legatis, testatur. Apud S. Martinum in die S. Elisabeth.

197) Veneti ius sibi in Ciuitatem Jadram, iure Regis Hungariae in datiis nonnisi recognito, adtribuunt. Datum IV. Octobris X. indictionis.

198) Martinus Georgio, Dux Venetiarum, ius in Jadrensem vrbem suis iterato vendicat ; Carolo R. H. conuentionem cum Bela IV. R. H. exhiberi iubens. Die XII. Mensis Nouembris. X. Ind.

199) Idem Dux legatum suum Nicolaum Grimani, quid apud Carolum R. H. dicat, agalue, , singillatim instruit. XII. Nouembris.

200) Georgius de Castro Budensi, Capituli S. Petri de veteri Buda Lector, Iuris Canonici Professor, Capellaniam S. Nicolai E. et C. fundat. Datum Budae in festo Cathedrae Beati Petri Apostoli.

201) Herdo et Ciuitas Poson in vicem terreni, fossatis eiusdem appliciti, aream Praepositurae adsitam iure perpetuo cedit. Die B. Ioannis Bapt...,

202) Carolus R. H. fidem et bellicam virtutem Alexandri de Lypolth contra Bohemos et ad Cassouiam exhibitam, remuneratur. In Oct. b. Mich. Archang.

. Anno 1312.

203) Carolus R. H. libertates Saxonibus de Scepusio, fidelitatis suae merito, confert. In den XII. Iahr unsers Königreichs. 's. l.

204) Idem'Carolus, M. Gregorio.in praemium sanguinis praelio ad Cassouiam effusi, tributum in possessione Nagymihály Regi competens, donat. Datum in Patak in festo beati Elie.

205) Idem Carolus R. H. possessiones filiorum Michaëlis, filii Vbul, per. Omodeum Palatinum potentialiter occupatas, ab huius filiis ademtas, restituit. VI. kal. Iulii. s. I.

206) Idem Carolus, filios Michaëlis, filii Vbul, in possessiones suas repositos, per Potentes denuo eiectos, defensandos a se edicit. Budae Dominica proxima post festum 00. Sanctorum.

207) Idem Carolus M. Ricolpho, vndecimo post pugnam Rozgonyensem die, ob nauatam insignem in pugna operam donatis terris Veresalma et Tarkeo Regios impertitur fauores. VI. kal. mensis Julii. s. l.

208) Idem Carolus donationem villae Gergő propter seruitia bellica Stephano et Arnoldo fratribus confirinat. VII. Idus Iulii. s. l.

1

.11.-209). Idem Carolus in pugna Rozgony bene de se meritis terram Bocs, infidelibus ademtam confert. VIII. kalen. Iulii. s. l.

--;.: 210) Idem Carolus Stephanum Ciuem de Sopron pro seruitiis praestitis ex aequo se remuneraturum assecurat. s. 1. et d. ,

211) Sententia de Templariorum extinctione per Clementem V. PP. in concilio. Viennensi lata. Datum Viennae sexto nonas Maji. Pontificatus anno VII. :: 212) Thomas Archi-Episcopus Strigoniensis Parochis districtus Tarcza omnia petita gratiose indulget. Datum in Leuche in Crastino Octauarúm Epiphaniae Domini.

213) Quietantia super marcis 422. ad rationes Archi-Episcopi Strigoniensis pro Gentili S. A. Legato rite solutis. Die VI. Septembris. s. 1.

214) Capitulum Vesprimiense Thomam ArchiEpiscopum Strigon. contra potentiales Mauritii actus protestatum fuisse, perhibet. Datum in Dominica Iudica.

215) Capitulum Iaurinense Thomam A. Episcopum Strigonien. pro damnis grauibus per Mathaeum de Trenchin illatis, e metu, in grauiem etiam virum cadente, exilem acceptasse emendam, protestatum fuisse, testatur. Feria VI. post Dominicam Laetare.

216) Idem Capitulum laur. fassionales a Merth super portione sua in Suslan filiis Michaëlis de Nagy-Marton vendita celebratas elargitur. Festo Conuer. b. Pauli Apost.

217) Idem Capitulum fassionem pignoratitiam super possessionibus Hublen et Morocz inter Vi

[blocks in formation]
« ElőzőTovább »