Oldalképek
PDF

137) Idem Gentilis in causa, quae inler Nicolaum Cantorem et Canonicum EcclesiaeQuinqueEcclesien. et Thomam A. Episcopum Strigon. ac Petrum Quinque-Ecclesien.Episcopum super excommunicationis sententia contra Nicolaum Cantorem per Thomam A. Episcopum lata vertebatur, iudicium solenne celebrat. Budae IV. Decembris, et anno subsequenti.

158) Magister Henricus, filius Henrici Bani, eulogium fidelitatis Carolo Roberto obseruandae fide iurata promit. Actum in Tetem, pridie Nomas Iunii.

159) Conuentus Augustinianorum de Alba Trans. transactionem Petri Episcopi Trans. de anno 1203. transcribit. A. 1508.

[ocr errors]

140) Idem Gentilis Cardinalis Nicolai Cantoris causam, punctis accusationum propositis resumit. Die Iouis II. mensis Ianuarii Budae.

141) Idem Gentilis Posonii concilium cum Praelatis Hungariae celebrat. IV. Idus Nouembris.

142) Thomas Archi-Episcopus Strigonien. Concilio Prouinciali cum Ioanne Nitriensi, Petro Quinque-Ecclesien. Martino Agriensi, aliisque Praelatis in Uduardi celebrato, canones publicat.

145) Iustrumentum authenticum Coronationis Caroli in regem Huugariae. In maiori Ecclesia S. Mariae de castro Budensi XV. mensis Iunii.

144) Archiepiscoporum et Episcoporum Hungariae testimoniales Carolum Robertum corona, quam Gentilis Cardinalis nomine sedis Apostolicae regno ac regi donauerat, fuisse incinctum. Datum IBudae VIII. kal. Iulii.

145) Carolo II. (Claudo) in regno Siciliae Robertus, ipsius tertio genitus, succedit. s. d. et l. 146) Carolus Robertus R. H. Magistro Martino , Mathaei Palatini Tauernico, , in praemium seruitiorum terras Milenthe et Olajkutâ confert. Datum Budae VIII. idus Maii regni autem nono. 147) Willermus Drugeth Palatinus de prohibitione coram se facta testatur. s. l. et d. ; ; • 148)' Gentilis ' S. A. L. • immunitatem MoniaIium S. Clarae de Tyrnauia a decimis A. Episcopo et Capitulo Strigonien. pendendis vindicat. Dat. Strigonii Sabbatho proximo ante Dominicam Oculi mei. · · · · · - - - 149) Idem Fr. Gentilis Praepositis Strigoniensi, Zagrabien. ac Scepusien. Carthusianos protegendos iniungit. Zagrabiae V. idus Septembris. .150) Thomas A. Episcopus Strigon. Moniales S. Clarae a decimis pendendis exemtas publicat. Strigonii ante Dominicam Oculi Sabbatho proXIII1O. 151) Idem Thomas Nobilibus de Lehola capellam cum cimiterio construendi facultatem lar- . gitur. Strigonii in feria B. Ioannis Baptistae.

152) Idem Thomas decimam liberorum agrorum Tyrnauiae, ad fidem Plebani loci, Comiti Hambatoni de Poson, abiudicatam, Capitulo Strigoniensi addicit. Strigonii, in Dominica Reminiscere, videlicet in crastino Cathedrae Beati Petri Apostoli.

153) Capitulum Metropolitanum Strigon. fundum Curiae suae Tyrnauiae Rumhardo ad aedificandum pro annuo marcae vnius fimi argenti, seu duodecim pensarum latorum grossorum Viennensium, censu locat. In Octauis B. Laurentii.

154) : Archi-Episcopi, et Episcopi, Hungariae de Castro Medue Fcclesiae Zagrabiensis ad ius seculare translato ad Clementem PP. V. referunt, ac remedium implorant, Budae VIII. kal. Iulii. 155) Capitulum Strigoniense iuri suo de possessionibus Monialium Tyrnauiensium decimas percipiendi solemniter renunciat. Strigonii Festo B. M. Magdalenae. - • • 156) Capitulum Quinque-Ecclesiense Lucam, filium Bagun, terram Atád in Comitatu Simegh. Magistro Mik, filio Nicolai, vendidisse, testatur. Mense Aprili. 157) Capituli Agriensis metales super possessione Chichva. s. d. , . . 158) Conuentus Cruciferorum S. Stephani de Strigonio donationales Belae IV. pro Comite Nicolao , de genere Huntpazman transcribit. Feria sexta proxima ante festum Natiuitatis B. V. Mariae.

159) Idem Conuentus Comitem Mauritium de Vaas, possessionem suam Zamárd Thomae ArchiEpiscopo Strigonien. vendidisse testatur. In vigilia Natiuitatis B. V. Mariae.

160) Capitulum Iaurinense Fratrem Mauritium Ord. Praedicatorum , de genere Chák, portionem suam Pápocz, in gratiam vxoris suae , monialis factae, Monasterio Virginis Gloriosae Budensi reliquisse, testatur. Sabbathi infra Octa

uaum Epiphaniae Domini.

161) Capitulum Albense M. Nicolaum, filium Laurentii Bani de genere Bijmand (Igmand) castrum suum Szegvár, cum appertinentiis Bánk, Tothváson, Zich Magistro Lörente reliquisse, testatur. s. l. et d.

162) Paulus Praepositus Scepusiensis Capitulo suo certis e possessionibus decimas confert. Apud Sanctum Martinum. Dominica Laetare.

' 165) Beke, Vice-Comes de Abaujvár, Magistrum Lack super caede Pauli contra Puellam Cholam iuramenti vigore iustificatum testatur. s. I. et d. 164) Magister Gylvás, filius Rynoldi, quondam Palatini, quamdam particulam terrae suae haereditariae Zamla vocatae in Comitatu Noui Castri existentem, LadisIao et Andreae, Seruientibus suis, quod se ante Ciuitatem Kothumbánya contra Bohemos pro Carolo rege bellantem a morte liberassent, coram Capitulo Agriensi cum transcriptione metarum donat. s. 1. et d.

[ocr errors]

165) Clemens PP. V. vota Caroli R. H. quae regni obtinendi gratia conceperat omerosa, regni negociorum obeundorum fine, relaxat ; in alia opera pia commutando. Auennione XVI. kal. Febr. anno V.

166) ldem Clemens in subsidium expeditionis cruce signatae contra Saracenos destinatae stipem colligi a fidelibus etiam per Hungariam facit. s. l. et d.

167) Carolus Robertus R. H. Mag. Martino, filio Bagar, terram Milente reambulatam separatim confert. In kalendis Octobris anno regni sui X. S. L.

168) Idem Carolus eidem Martino etiam terram Hulethe Comitatus Poson. reambulatam do— mat. In kalend. Octobris. S. L.

169) Idem ; Carolus Fratribus , Eremitis, de Désvár sales a, transeuntihus dandös cum iure, liberae, euectionis dgnat. Ad Zindam in villa, B. Michaelis Archangeli, in festo Conceptionis. B. V.,;,,. 170) Frater Gentilis Cardinalis, S. A. L. interdictum obseruandum, ac procurationes, suas in«cassandas, Benedicto, Episcopo Transiluaniae,,iniungit, Posonii VI, Nonas May.,.,:.i, , . ..',. 171) Capitulum Agriense, super protestatione de possessionibus, per Omodeum Palatinum et Demetrium , filium Nieolai,, raptis,interposita testatur. In άλὰ í. -Vjf. g, ... .. ...; .g. 3172) Capitulum, B. Martini : de Scepus super diuisione inter, M. Nicolaum, Castellanuim de Sáros, et filios Comitis. Poros peracta, Capituli Agrien-, sis Vice, ob tempora impacata, testimonium elargitur... In Dominica proxima, post festum Epiphaaularum. • •'* · · · · · · · i • • • •.' * • •• . — , 173) Idem Capitulum de Scepus, super diuisione inter villas Itichnov , et Vojk ab vna, , et Krompach et, Kaloj ab altera, partibus, metis assignatis, peracta testatur. IV. feria proxima post festum Beatorum Petri Pauli... , ,; ] •' . . 174) Idem Capitulum donationales Quinto-forensibus anno 1289. concessas transcribit, nouoque, sigillo suo firmat. In festo, Lueiae Virginis. , 175) Capitulum Posoniense M. Martinum, filium Bugar, cum Nicolao et Paschasio ratione dotis et paraphernalium transegisse, teslatur. Festo

B. Thoimae Apostoli. * . . . ' ' - * - . 176) Carthusiani in loco lapidis refugii dotantur. S. l. et d.

177) Ladislaus Transiluaniae Vajuoda Carolo R. II. se fidem seruaturum, coronaiii S. Stephani. Tom. VIII. Vol. I. • 5 • • • • .

« ElőzőTovább »