Oldalképek
PDF

procedendi potestatem defert. Anagniae tertia Id. Iunii. - - - 55) Idem Bonifacius eidem Stephano iura, ecclesiarum per disturbia temporum alienata, reuindicandi munus imponit. Anag. III. Idus Iunii. 54) Nicolaus Ostiem. et Velletren. Episcopus S. A. L. rectores castri Budensis a tributo Capituli Budensis praepediendo inhibet. Posonii XII. kal. Iunii. - 55) Nicolaus (Michaël) Archiepiscopus Strigonien. cambium inter Plebanum de Neosolio et Petrum Karoli initum suo roborat priuilegio. In Lypcz , in vigilia Assumtionis Mariae. 56) Theodorus Episcopus Iaurin. litteras capit. Iaurin. de an. 1287. super possessione Küesd pro Comitibus de Nagy-Marton transcribit. Sabariae festo Nat. Beati Ioannis Baptistae. 57) Idem Theodorus de terris Küesd, item Barom, etc. Cott. Sopron. inter Dominos de NagyMartom, et Ioan. Palat. cambiatis testatur. Soprön. festo S. Nicolai. 58) Capituli Iaurinen. super duabus possessionibus Ikka Cott. Sopron. per M. Foldricum de genere Buzád Dominis de Nagy-Marton cessis, testimoniales. In octau. Omnium Sanctorum. 59) Conuentus Monasterii S. Aegidii de Simegh fundationales monasterii S. Margarethae de Haholt transcribit. IV. Idus Ianuarii s. l. 60) Capitulum Ecclesiae Albensis Transiluam. Nicolao Vaiuodae Comitem Fonschka de Peturd, filium Felicianus, in portione a Michaële fratre ipsius iure haereditario aquisita statuendum commendat. Feria sexta proxima ante Quindenas Be

ali Michaëlis Archangeli.

61) Capitulum Agriense diuisionem inter congenerationales de Zalanch, coram Omodeo Palaiino peractam, contestatur. III. die octauarum B. Michaëlis Archang. 62) Capitulum Posonien. litteras Remecherii Comitis Curialis Poson. in facto terrae Leuche emanatas transumit. Sabbatho proximo post As' censionem Domini. 65) Extractus litterarum Capituli Agriensis super terra Halam, in Comitatu Zemplin, ob dilectionem filiae suae Comiti Tanalch donata. s. l. et d. 64) Ioannis Palatini litterae super restitutione quarundam terrarum. s. l. et d. 65) Idem Ioannes Palatinus , filius Henrici Bani, possessionem suam Zadán , monasterio B. M. V. de monte donat. In Apáthy, festo B Thomae Apostoli. 66) Henricus Scultetus in Podolin sorori suae dolis iure , portionem suam in Rusbach certis sub conditionibus cedit. In Podolin in festo S. Gertrudis Virg. 67) Carolus II. Rex Siciliae Carolo Rob. subsidium pecuniae in Hungariam mittit. Neapol. XII. Martii. 68) Dalmatae Carolum R. regem Hungariae agnoscunt. XX. Octob. Spalati. 69) Paznanus et Nicolaus Comites, filii quondam Comitis Nicolai de geneae Hunth-Paznam, boma sua paterna, signanter possessiones Kövár, Scelem, villam S. Laurentii, Apáthy et Chalamia, cum portione in Felzen-falu, Comitatus de Neograd siias; inter se coram Capitulo Vacziensi diuiduntFeria VI. post quindenas Paschae s. l.

70) Marcus Prior et Conuentus Cruciferorum Ecclesiae S. Trinitatis de calidis aquis Budae, ad instantiam, Magistri Tokos, Magistri Agazonum D. regis, filii Magistri Stephani de genere Rátold, litteras capituli Strigon. de amno 1295. vigore quarum Michaël, filius Zank possessionem Dukla sibi : pro 60. marcis fatetur, transumit, tertia die quindenarum Purificationis B. M. V. s. l.

71) Georgius, filius Simeonis, possessionem suam Acha, in Comitatu Zemplin existentem cum Ioanne, Nicolao, et Thoma, filiis Benedicti de Delna , pro portione ipsorum in Buzu adunata, coram Capitulo Agriensi reciproca sub euictione cambiant. \II. die octauarum B. Iacobi s. l.

72) Sacramentum , quo Monachi Bosnenses coram Ioanne de Casemaria , Sedis Apostolicae Legato et Culino Bosniae Bano semet a schismate recessuros, mandataque Ecclesiae romanae obseruaturos obatrinxerant. Apud Boznam fluuium , VI. Idus Aprilis.

[ocr errors]

73) Carolus Robertus cum Rudolpho Austrio, Alberti I. Caesaris filio, foedus pangit. s. l. et d, , 74) Praelati ac Magnates nonnuIli cum Carolo Itoberto contra iurium suorum inuasores cum Rudolpho Austrio, huiusque fratribus confoederamtur. Posonii, festo Beati Bartholomaei Apost. 75) Benedictus PP. XI. Monialibus ordinis Praedicatorum per Hungariam speciales largitur libertates et immunitates. Laterani III. kal. Martii. Pont. an. 1. ' 76) Idem Benedictus Monialibus S. Clarae amplissimas concedit libertates. Perusii, sexto Id. Iam.

77) Capitulum Agriense de diuisione inter comgenerationales de Aba, alias Somus peracta litteras largitur priuilegiales. R e g n a n te Wenc e s l ao i l l u s t r i rege H u m gari a e. s. d. 78) Idem Capitulum Agriense Metropolitanum Capitulum Strigoniense contra Wenceslaum R. B. ob damna perpessa protestatum fuisse, testatur. Festo Omnium Sanctorum. 79) Capitulum Iaurinen. de terris Küesd, item Barom inter Comites de Nagy-Martom et Ioannem Palatinum cambiatis fassionales edit. In quindenis Paschae. *. 80) Filii Michaëlis de Köszegh patrem suum a terra Adam-Suka fratri Iacobo vendenda coram Conuentu de Zala inhibent s. l. et d. 81) Conuentus S. Crucis de Lelesz diuisionales inter còngenerationales de Huntpázmán elargitur. s. l. et d. 82) Prorogatoriae Comitis Pauli Iudicis curiae pro Nicolao, filio Kemem, ac Michaële fratre ipsius respectu possessionis Niczk. s. l. et d. 85) Coenobium Paulinorum in valle Budensi versus occidentem inter duos montes depressa cum Ecclesia S. Laurentii fundatur. s. d. et I. 84) Dalmatae Regem Hungariae agnoscunt Carolum Robertum, Spalati penultima Aprilis.

[ocr errors]

85) Fr. Nicolaus, Magister domus hospitalis S. regis Stephani de Strigonio, portionem possessionis Sarou iuxta Granum per Iobbagyones loci Thomae Archi-Episcopo Strigoniensi, a Curia Ro

mana recenter aduenienti, ob i n t o l e ra b i l e m pa u p ert a te m 15. marcis latorum Viennensium. vendidisse, testatur. In festo B. Mathiae Apostoli. s. l. 86) Theophilus Praepositus ac Capitulum Strigonien. Thomam Archi-Episcopum terram Sarou, in Comitatu Bars, a Nobilibus venditam, ob aeris indigentiam, seruitiorumque merita, Magistro Bede iure haereditario cessisse, fatetur. Feria quarta proxima ante festum Cathedrae S. Petri. 87) Capitulum Quinque-Ecclesiense diuisionem inter Comitem Ladishaum et Petrum de Zakadath peractam testatur. XVII. kal. Maji.

88) Capitulum Budense de violentia per po

pulos de Takson populis de Haraszt illata ad re

gem Wenceslaum referunt V. die praedictarum Octauarum.

89) Andreas, Abbas Sexardiensis, de sui, quum a Michaële Archi-Episcopo Strigoniensi rediisset, per Bohemos incaptiuatione queritur. In festo S. Agathae.

90) Conuentus fralrum Eremitarum S. Augusiini de Alba, per Thomam Archiepiscopum Strigonien. Electum filios IIenrici Bani, multorum criminum auctores, excommunicationis et interdicti poena mulctatos, testatur. Feria IV. proxima post festum Beati Apost. ad vincula.

91) Bertholdus Abbas S. Blasii in silua migra de missa in refrigerium animae Andreae III. R. fI. per Agnetem ipsius relictam fundata disponit V. Idus Nouembris.

92) Carthusianorum monasterium in monte Speculationis, alias lapide refugii , fundatur in honorem B. loaunis baptistae s. 1 et d.

« ElőzőTovább »