Oldalképek
PDF
ePub

procedendi potestatem defert. Anagniae tertia Id. lunii.

53) Idem Bonifacius eidem Stephano iura, ecclesiarum per disturbia temporum alienata, reuindicandi munus imponit. Anag. III. Idus Iunii.

54) Nicolaus Ostien. et Velletren. Episcopus $. A. L. rectores castri Budensis a tributo Capituli Budensis praepediendo inhibet. Posonii XII. kal. lunii.

55) Nicolaus (Michaël) Archiepiscopus Strigonien. cambium inter Plebanum de Neosolio et Petrum Karoliinitum suo roborat priuilegio. In Lypcz , in vigilia Assumtionis Mariae.

56) Theodorus Episcopus laurin. litteras capit. Iaurin. de an. 1287, super possessione Küesd pro Comitibus de Nagy - Marton transcribit. Sabariae festo Nat. Beati Ioannis Baptistae.

57) Idem Theodorus de terris Küesd, item Barom, etc. Cott. Sopron. inter Dominos de NagyMarton, et Ioan. Palat. cambiatis testatur. Sopron. festo S. Nicolai.

58) Capituli laurinen, super duabus possessionibus Ikka Cott. Sopron. per M. Foldricum de genere Buzád Dominis de Nagy- Marton cessis, testimoniales. In octau. Omnium Sanctorum.

59) Conuentus Monasterii S. Aegidii de Simegh fundationales monasterii S. Margarethae de Haholt transcribit. IV. Idus Ianuarii s. I.

60) Capitulum Ecclesiae Albensis Transiluan. Nicolao Vaiuodae Comitem Fonschka de Peturd, filium Felicianus, in portione a Michaële fratre ipsius jure haereditario aquisita statuendum commendat. Feria sexta proxima ante Quindenas Beali Michaëlis Archangeli.

[merged small][ocr errors]

61) Capitulum Agriense diuisionem inter congenerationales de Zalanch, coram Omodeo Palatino peractam , contestatur. III. die octauarum B. Michaëlis Archang.

62) Capitulum Posonien. litteras Remecherii Comitis Curialis Poson. in facto terrae Leuche emanatas transumit. Sabbatho proximo post Ascensionem Domini.

63) Extractus litterarum Capituli Agriensis super terra Halan, in Comitatu Zemplin, ob dilectionem filiae suae Comiti Tanalch donatá, s. I. et d.

64) Ioannis Palatini litterae super restitutione quarundam terrarum. s. I. et d.

65) Idem Ioannes Palatinus, filius Henrici Bani, possessionem suam Zadán, monasterio B. M. V. de monte donat. In Apáthy, festo B. Thomae Apostoli.

66) Henricus Scultetus in Podolin sorori suae dotis iure, portionem suam in Rusbach certis sub conditionibus cedit. In Podolin in festo S. Gertrudis Virg.

67) Carolus II. Rex Siciliae Carolo Rob. subsidium pecuniae in Hungariam mittit. Neapol. XII. Martii.

68) Dalmatae Carolum R. 'regem Hungariae agnoscunt. XX. Octob. Spalati.

69) Paznanus et Nicolaus Comites, filii quondam Comitis Nicolai de geneae Hunth-Paznan, bona sua paterna, signanter possessiones Kövár, Scelen, villam S. Laurentii, Apáthy et Chalamia, cum portione in Felzen-falu, Comitatus de Neograd sitas; inter se .coram Capitulo Vacziensi diuiduntFeria VI. post quindenas Paschae s. I.

[ocr errors]

70) Marcus Prior et Conuentus Cruciferorum Ecclesiae S. Trinitatis de calidis aquis Budae, ad instantiam Magistri Tokos, Magistri Agazonum D. regis, filii Magistri Stephani de genere Rátold, litteras capituli Strigon. de anno 1295. vigore quarum Michaël, filius Zank possessionem Dukla sibi pro 60. marcis fatetur, transumit, tertia die quiadenarum Purificationis B. M. V. s. I.

71) Georgius, filius Simeonis, possessionem suam Acha, in Comitatu Zemplin existentem cum Joanne, Nicolao, et Thoma, filiis Benedicti de Delna , pro portione ipsorum in Buzu adunata, coram Capitulo Agriensi reciproca sub euictione cambiant. III. die octauarum B. Iacobi s. I. 72) Sacramentum ,

quo Monachi Bosnenses coram loanne de Casemaria , Sedis Apostolicae Legato et Culino Bosniae Bano semet a schismate 'recessuros, mandataque Ecclesiae romanae obseruaturos obatrinxerant. Apud Boznam fluuium, VI. Įdus Aprilis.

Anno 1304. 73) Carolus Robertus cum Rudolpho Austrio, Alberti'I. Caesaris filio, foedus pangit. s. I. et d, ;

74) Praelati ac Magnates nonnulli cum Carolo Roberto contra iurium suorum inuasores cum Rudolpho Austrio, huiusque fratribus confoederantur. Posonii, festo Beati Bartholomaei Apost.

75) Benedictus PP. XI. Monialibus ordinis Praedicatorum per Hungariam speciales largitur libertates et immunitates. Laterani III. kal. Martii. Pont. an. 1.

7.6) Idem Benedictus Monialibus S. Clarae amplissimas concedit libertates. Perusii, sexto Id. lan.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

77) Capitulum Agriense de diuisione inter congenerationales de Aba, alias Somus peracta litteras largitur priuilegiales. Regnante Wenceslao illustri rege Hungariae, s.d.

78) Idem Capitulum Agriense Metropolitanum Capitulum Strigoniense contra Wenceslaum R. B. ob damna perpessa protestatum fuisse, testatur. Festo Omnium Sanctorum.

79) Capitulum Iaurinen. de terris Küesd, item Barom inter Comites de Nagy-Marton et Ioannem Palatinum cambiatis fassionales edit. In quindenis Paschae.

80) Filii Michaëlis de Köszegh patrem suum a terra Adam-Suka fratri lacobo vendenda coram Conuentu de Zala inhibent s. l. et d.

81) Conuentus S. Crucis de Lelesz diuisionales inter congenerationales de Huntpáznán elargitur. s. I. et d.

82) Prorogatoriae Comitis Pauli Judicis curiae pro Nicolao, filio Kemen, ac Michaële fratre ipsius respectu possessionis Niczk. s. I. et d.

83) Coenobium Paulinorum in valle Budensi yersus occidentem inter duos montes depressa cum Ecclesia S. Laurentii fundatur. s. d. et 1.

84) Dalmatae Regem Hungariae agnoscunt Carolum Robertum, Spalati penultima Aprilis.

Anno 1305.

85) Fr. Nicolaus, Magister domus hospitalis S. regis Stephani de Strigonio, portionem possessionis Sarou iuxta Granum per Iobbagyones loci Thomae Archi-Episcopo Strigoniensi, a Curia Romana recenter aduenienti, ob intolerabilem

[ocr errors][ocr errors]

paupertatem 15. marcis latorum Viennensium vendidisse , testatur. In festo B. Mathiae Apostoli.

s. 1.

86) Theophilus Praepositus ac Capitulum Strigonien. Thomam Archi-Episcopum terram Sarou, in Comitatu Bars, a Nobilibus venditam, ob aeris indigentiam, seruitiorumque merita, Magistro Bede iure. haereditario cessisse, fatetur. Feria quarta proxima ante festum Cathedrae S. Petri.

87) Capitulum Quinque-Ecclesiense diuisionem inter Comitem Ladislaum et Petrum de Zakadath peractam testatur. XVII. kal. Maji.

88) Capitulum Budense de violentia per populos de Takson populis de Haraszt illata ad regem Wenceslaum referunt V. die praedictarum

octauarum.

89) Andreas, Abbas Sexardiensis, de sui , quum a Michaële Archi-Episcopo Strigoniensi rediisset , per Bohemos incaptiuatione queritur. In festo S. Agathae.

90) Conuentus fratrum Eremitarum S. Augustini de Alba, per Thomam Archiepiscopum Strigonien. Electum filios IIenrici Bani, multorum criminum auctores, excommunicationis et interdicti poena mulctatos, testatur. Feria IV. proxima post festum Beati Apost. ad vincula.

91) Bertholdus Abbas S. Blasii in silua nigra de missa in refrigerium animae Andreae III. R. H. per Agnetem ipsius relictam fundata disponil V. Idus Nouembris.

92) Carthusianorum monasterium in monte Speculationis, alias lapide refugii, fundatur in honorem B. Ioannis Baptistae s. I et d.

« ElőzőTovább »