Oldalképek
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

mam, munera in principes hospites effusis, ;

neutiquam sufficiebant. . .
Aerarii restaurándi gratia immunitatum
sanctimonia subin violata; Regnum Curiae
Romanae per an natas effectum prope ve-
ctigale ; Praelati titulo Xenii contribuere
iussi ; relictis ipsornm facultatibus tanta
auiditate inhiatum, vt , media defunctos
inhumandi saepe defuerint.
Regni Comitia, quibus medela malis his
adferri potuisset, haud celebrata, in de-
suetudinem prope abierant; cuncta per de-
creta — e consilio tamen Praelatorum et
Baronum — sunt administrata.
Monetas prauas et diuersas, quae cum
Anarchiae fluctibus regnum inundarunt,
morti proximus, solenni edicto correxit
Rex Carolus; Cremniczii denarios,probae
vstionis , quorum sex vnum grossum, ad
morem Bohemorum la tum dictum, nona-
ginta vero florenum aequarent, cudi , nu-
mosque aureos suo insigniri axiomate iu-
bens. Suprema hac curarum bene, Ludo-
uico haerede relicto optime de Rep. meritus.
Pontifices Romani nunquam Hungariae
grauius , quam sub regimine Caroli per
erebras beneficiorum ecclesiasticorum re-

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

ser ma t a s, ac sumtuosas Legatorum pro

uisiones, incubuerant. - - -
Ceterum aeuo , quoque hoc Praelati ,

lege , a Colomanno Rege admissa, e I ec ti

sunt aut p o stulat i ; a Rege confirmati 5 .

Sede Romana consentiente.

so Episcopi consilii ac operae, conferendae

gratia latus regis: stipabant iugiter ; domi-
ciliis Wissegradini quoque erectis.
Capitula et Conuentus, credibiles dicti,
metarum reambulationibus, donatariorum
statutionibus, speciebus facti inquirendis,
ac, testimonialibus conficiendis vacabant.
Singulorum tamen testimoniis, absque ho-

minis regii , aut proborum virorum prae

sentia, vigor defuit.
Ecclesiarum Patronatus non eum onere,
ac honore vadebant solum, sed et cum be-
neficiis ; quapropter praemii instar collati,
ac diligenter quaesiti. Regii fuerant in-

abalienabiles.

Dynastae per arces, quas copiose impetrarunt, aut certatim erexerant, cum affluentia opum, inuidiam sibi, regno discrimen conciuerunt; a syluis immensis, locisque desertis impopulatis, subditis item regiis pene libertatibus donatis, laudem meriti. • Procerum, quos Supremos Comites dicimus, Vice-Comitum item, ac Iudicum nobilium , iura et munera, aeuo hoc incla

ruerant magis. Sine ipsorum concursu iudiciorum, vulgo birsagiorum, exigendorum locus non erat. . .; . , . : '...

Nobilibus, ; vt antea ,: militiae prouincia stricte incumbebat... Fine hoc, vti Praelati ac Barones suos praedialistas ,, S e rui

e n t es habebant , libertatibus ac terris do- , ,

[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

tam e n vl 1 u s N o b i J i u m s u as h a e r e-
d ita rias pos se s s i o n e s absque regio
c o n s e n s u e t a s s e n s u, v e l filii sui,
c u i q u a m c on fe r e n d i, i u r e e t c o n-
s u e t u d i n e regni nos t r i r e q u i r en-
t e, h ab u i t . fa c u I t a t em** V. Dipl. A.
1332. Decimas et collectas, belli praesertim
tempore , ingrauate praebebant. .
Cumani , quos inter praecipui Iazyges,
seu pharetrarii , Nobilium fuerant consor-
tes, in suis libertatibus diligenter confir-
mati. Accesserant his, vti prius, Milites,
ex aduenis collecti ; hos inter Carolo re-
gnante Drugeth, Trentul , Chenegh , Har-
sundorfer, Perlup etc. effloruerant. \
Ciues ac hospites, in superioribus prae-

-. - - sertim partibus, industria, commerciis, rei

[ocr errors]

que montanae cultura effecti in dies magis \

conspicui; ideò in campo Rákos in partes curarum Regni primum admissi; in suis iuribus repetitim confirmati, aucti quoque. , Vrbes suas muris eingendi , ac turribus muniendi facultatem adepti.'* * * * l ** Colonis liberis, partim priuilegia auita, partim àperta, terragio ac debitis dign e solutis, emigrandi licentia praesidio fuerant ; Comitumque ac Dominorum super ipsos d e s c e m d e n d i potestas coarctata. `Glebae adseriptis, seruis, ac mancipiis, Dominorum ac Dominarum pietas , mortis praesertim causa, profuerat. Multiplicibus his argumentis, sub diuturno satis Caroli Roberti regimine, litterarum solennium , ac Diplomatum numerum increuisse oportuit adeo, vt delectus iam fuerit necessarius; in quo eorum, quae vel ex originalibus exscribere, aut ad sua referre conditoria licuit , praecipuam duxi rationem habendam; aliis , si ad illustrandas res nostras minus faciebant, vel extractis vel penitus exmissis.

[merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

1) As- Regina, Andreae R. H. vidua, de Palatio reginali Vetero-Budae conseruando dispositiones elargitur. Budae tertio, die octauarum Epihaniae. - 2) Bonifacius PP. VIII. ad tollenda Hungariae mala Nicolaum Ostiensem ac Velletrensem Episcopum de latere suo in Hungariam destinat Anagniae lII. Idus Maii an. VII. 3) Idem Bonifacius legati sui procurationem omnibus Ecclesiasticis iniungit. Anag. III. Id. Maii. 4) Idem Bonifacius Ioannem Archiepiscopum Colocensem, quod Venceslaum Bohemum Carolo Roberto per Gregorium Strigoniensem electum iam coronato , incingere praesumserit, redarguit, ad reddendamque facti rationem Romam euocat. Laterani XVI. kal. Nouem. 5) Idem Bonifacius Wenceslaum quoque Bohemiae regem, quod fibium cognominem coronam Hungariae suscipere siuerit, arguit, ad iuraque sua demonstranda in praesentiam suam euocat. Laterani XVI. kal. Nouem. - , 6) Nicolaus Ostiensis, S. A. Legatus in bonorum eccclesiasticorum inuasores excommunicationis, interdictique censuras promulgat S. l. et die.

« ElőzőTovább »