A' Magyar gyermekek' barátja (etc.) kiadott Lánghy István, 2. kötet

Első borító
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Tartalomjegyzék

Igazmondás és titoktartás
38
Az egyenes szívűségről
39
A Tarsasságban való beszélésről és halgatásról
40
Jótétemény az öröminnepekben
41
A Fösvény
42
A Jótétemény örömet szerez és önnön boldogsá gunkat nagyobbitja
43
A szolgálatra való készség kiváltképpen a szük ségben lévő emberek eránt
44
Az Irígység ellen való Intés
45
Add viszsza a mi nem a tiéd
46
A Hívségről
47
A derék munkás
48
Azokról is kell gondoskodnunk és érettök dol goznunk akik utánnunk élnek
59
Az árulkodő és rágalmazó
60
A ki a roszszat elpalástolja részt vesz a roszban
61
A makacs és nyughatatlan
62
Miért nem kell másoknak a cselédjét elidegeníteni
63
A szorgalmatos ember
64
Intés az allatokon való kegyetlenkedés ellen Az oktalan állatok eránt való könyörűletesség
65
A Restség
66
Hogyan kell a jóra szokni
67
Mindenre figyelmezz
68
Az árnyék altal ne hagyd magadat megcsalattatni Kötelességünk jó barátokat szerezni Vigyázni kell a barátok választásában
70
A tisztaságnak rendszabásai
72
A kérkedő Nem kell másokat megbotránkoztatni
73
Az evésben való mértékletlenség 46 A részegség
74
A szép Természet szemléléséből származó örömek
75
A sorsával megelégedő ember igen boldog
76
A szerencsétlen ember nem mindég gonosz 50 A szükséges és szükségtelen gondról
77
A mostoha időkről való haszontalan panaszolkodások
78
A nyughatatlan
79
Ne bízzék az ember gazdagságában
80
Őrizkedj a háborúságot szerető emberektől
81
Jusson eszedbe hogy viszsza adattatik a kölcsön 56 A késő megtérés és jobbulás 57 Mindég eszedben légyen az Isten
83
Ki reménylheti az Isten áldását
84
Ki bízhatik az Istenben és az ő segedelmében 60 Lehet é az Istennek szolgálni ? 61 A színmutató
87
Az esküvésről
88
Hogyan kell magunkat viselnünk mikor másokkal együtt eszünk az asztalnál
89
A gyermekeknek az oskolában s azon kívűl való jó magokviseletéről
90
Az erkölcsről
92

Más kiadások - Összes megtekintése

Gyakori szavak és kifejezések

Bibliográfiai információk