A sokarcú kép

Első borító
Typotex Kft, 2003 - 447 oldal
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Felhasználói ismertető - Megjelölés kifogásolhatóként

Az 1982-ben megjelent tanulmánykötet újrakiadását a téma aktualitása indokolja, sőt az a némileg meglepő körülmény, hogy az akkor frissen összeválogatott szövegek azóta semmit sem avultak. A képekkel kapcsolatos elméleti vizsgálódások középpontjában változatlanul az a szemlélet áll, amely e válogatás teoretikus gerincét adja: az írások Nelson Goodman munkássága köré csoportosulnak. A tizenhat neves szerző tanulmányát adjuk közre három részben. 

Tartalomjegyzék

Bevezetés
9
Elmélkedés egy vesszôparipáról
23
Az újraalkotott valóságról és a képek hangjairól
41
Goodmant olvasva
103
A reprezentáció természete
119
A fogalom mint látvány a reprezentáció problémája
149
Ábrázolás és konvenció
171
Szimbólumoke a reprezentációk?
185
Kép reprezentáció és megértés
227
A képi reprezentáció
241
III
257
Az ikonikus referenciáról és predikációról
285
George Innes és a Hastingsi csata
323
Képi beszédaktusok
343
Válasz Kjørupnak
359
Terminológiai jegyzék
403

A képi reprezentáció
205

Gyakori szavak és kifejezések

Bibliográfiai információk