Új testamentom, azaz: a mi urunk Jézus Krisztusnak új szövetsége

Első borító
Kiadja a Brit- és Külföldi Biblia-Társulat, 1898
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

147. oldal - ATYÁNK, ki vagy a' mennyekben, szenteltessék meg a' te neved: Jöjjön el a' te országod: Legyen meg a' te akaratod miképen mennyben, azonképen e
33. oldal - ÁoÁM visszaborzadva. Mi rettentő dal! LUCIFER Nászénektek az. ÁDÁM Mindegy, legyen, én meg nem rettenek. Dacolni érted mindennel fogok. A BARÁTOK karban távolról. 26. - - öltöztessenek fel gyalázatossággal és szidalommal, kik felfuvalkodnak ellenem. 27. Vigadjanak és örüljenek, kik akarják az én igazságomat; és mondják ezt mindenkor: Magasztaltassék az Úr, ki akar békességet az ő szolgájának. A fentebbi karének kezdetével Ádám, ki a zárda ajtajához lépett volt,...
216. oldal - Én vagyok a feltámadás és az élet, a ki én bennem hiszen, ha meghal is él. 26. És valaki él és hiszen én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt? 27. Monda néki: Igen is Uram! én hiszem, hogy te vagy ama Krisztus az Istennek Fija, ki e világra jő vendő vala.
65. oldal - Ne vess el engemet az én vénségemnek idején, mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engemet... Mert szóltak az én ellenségeim és akik az én életem után leselkednek, együtt tanácskoznak, mondván: Az Isten elhagyta ötet. Kergessétek és fogjátok meg ötet, mert nincs, aki megszabadítaná.
10. oldal - Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jól tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek: és imádkozzatok azokért, a kik titeket háborgatnak, és kergetnek titeket 45.
8. oldal - Azért, ha a' te ajándékodat az oltárhoz akarod vinni, és ott megemlékezel arról, hogy a' te atyádfiának vagyon valami panasza ellened: 24. Hagyd ott az oltár előtt a' te ajándékodat és menj el, békélj meg először atyádfiával, és azután előjövén, úgy vigyed fel a
290. oldal - De semmivel nem gondolok, az én életem is nékem nem drága, csak elvégezhessem örömmel az én pályafutásomat és a szolgálatot, melyet vettem az ur Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az isten kegyelmének evangyéliomáról.
129. oldal - Ha ollyan szárnyaim volnának is, mint a' hajnalnak, és a' tengernek utolsó határánál laknám is; 10. Oda is a' te kezed vinne engemet, és a' te jobbkezed megfogna engemet.
11. oldal - És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik mi ellenünk vetkeztek. 1 3. És ne vígy minket a kísértetbe ; de szabadíts meg minket a gonosztól.
105. oldal - Mint az árnyék, mikor elhanyatlik, el kell mennem és ide s tova hányattatom mint a sáska." Zsoltárok könyve 109. Akaratomból is kihullassz, Én akart, vágyott Istenem, Már magamat sem ismerem S Hozzád beszélni rontás fullaszt. Üldöztetésimben kellettél S kerestelek bús-szilajon S már-már jajomból kihagyom Neved, mely szebb minden neveknél. Szent Képzelés, örök hit-balzsam...

Bibliográfiai információk