Oldalképek
PDF
ePub
[merged small][ocr errors]

1 or

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

35. Το μεγεθος (παρα) εκεινω των πεπραγμένων.

38. Xρη σοι (πληθυς) Φιλων. Εκείων τους φαυλοις (μερος) μετεστ.. Δε αυτω (ολιγον, or πολυ, οι μερος) χρηματων.

40. Οι κελεύω, &c. as, (Κελευω) μη διδασκειν τουτο, der you not to teach this.

41. Judicaturi estis.
43. Sicut es. Socrates ambulat.

41. & 43. These verbs are of singular use and beauty in the Greek language. By associating melaw with the infinitive, and stres, &c. with the participles of other verbs, the time and circumstances of an action are most accurately defined. They may with propriety be called auxiliaries, and they bear a remarkable analogy to verbs of that kind, in the English language.

44. For, Αγαπας με διατελει, Perseverat amare me; and, Μεμνημαι ποιησαι, Μemini fecisse. Or, (Εγω) ποιησας (πραγμα) μεμνημαι.

45. Εις το στρατιωτας συναγαγεν, Αd congregandum, vel congregandos milites. Evegraawng Deneraciendo. (Eus το) πονειν αισχρoν, Turpe factu.

46. Γραπτεον εμοι επιστολην. . Scribendum est mihi epistolam. .

47. (Εν) μηχαναις. (Εν) αργυρεαις, &c. (Επι) τα ονοματι αυτου, In his name.

48. The preposition is often omitted; as, Σουνιον έρον αφικομεθ', We came to the sacred Sunium, . Αιθερι καμων, Dwelling in Ether. .

49. These adverbs in σι are really Ionic datives, , governed by εν, understood; as, Αθηνησι, for, εν Αθήναις.

50. Εφεσος απεχα, (κατα) τριων ημερων οδον.

51. (Δια) "μερας και νυκτος. (Εν) ημερα μια. Οργη φιλουνσων (κατ') ολιγον ισχυε χρονον.

52. Ανδριας (κατα το μηκος, or υψος) δυωδεκα πηχεων. Ωνη» σαμην (αντι) δυο οβολων. (Επι) χρυσω την νικην ωνησάτο.

53. The context will enable the reader to determine which of these words must be understood. Tα (εργα) Πλατωνος. Ολυμπιας, και (μητηρ) Αλεξανδρου. Επαινω (ενεκα)

φιλομουσιας. Της γης (τι) ετεμον. Αδραστος ο εγημε (μιαν) θυγατρων. Ω (ενεκα) της αναιδέας.

54. Των αυτων εργων (συν) εκεινοις.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

come.

el

55. (Κατα) πατριδας. (Κατα) θυμον.

56. (Eš, or, EQ) “Alov Teddytog, When the sun arose, or was rising. (Evy, or, P) as YEYOj4EVOLS. When, or af ter these things were done. (Kota) Tgies Opoupace. (More) cxovedey, When it was heard.

It is doubtful whether the Greek language does not admit even the nominative to be used as an absolute case, as the English does. But those expressions, in which the nominative appears absolute, may in general be considered as elliptical; the finite verb, with some conjunction preceding, being understood; as, (Οταν) αι ημερα ερχομεναι (ησαν), When the days were

(Επιδαν) οι στρατιωται κατα το μεσον πεδιον (ετυγχαvov) OUTES. (See Rule 44). When the soldiers were in the midst of the plain.

If there still are some expressions, which cannot be explained in this manner, perhaps they may be classed with those avakonovbras, which are to be found in the most elegant works in tycry language, which would be disgusting indeed, if too frequently used, but occasionally give a pleasing variety and animation, to plain narrative or didactive style. Thus,

Ο δε Ασσυριος, εγω μεν οιμαι ιππεας αξειν. Χen. Cyr. Β.
Ο Μωσης δυτος, ουκ οίδαμεν το γεγονεν αυτω. Act. 7.

-Quæ prima solo ruptis radicibus arbos
Vellitur, hinc atro liquuntur sanguine guttæ. Virg.
Æn. 3.

Quæ quatuor, quanquam inter se colligata atque implicata sunt, tamen ex singulis certa officiorum genera nascuntur. Cic. Off. 1.

He that planted the ear, shall he not hear? Psalm 94. 9.

57. Εγγυς (εφ) αλος. Περά (υπερ) δικης. Πορρω (απο) της πολεως, Far from the city. Ευθυ (ας τοπον) του Αρεοπαγου, Straight to the Areopagus. (IIpos) Tivo: zagov, In whose favour. Axpe (aços apegav) lavatov, Till death. 58. Μα (ομνυμι) Δια. Αμα (συν) τω

υδατι. 61. No precise rule can be given, to ascertain when these prepositions govern one or other of the cases specified.

[graphic]

The general principle is, that when rest is implied, the genitive or dative is used; when motion towards, the accusative. But the proper use of these prepositions will be most readily acquired by a careful perusal of the best authors.

62. Ilapa and #gos are joined, in this rule, for the sake of conciseness, as they may commonly be translated in the same words: yet there is a marked distinction in the ideas expressed by them: mapa, in general, implying duration or possession, and mos, contingency.

FINIQ

40

« ElőzőTovább »