Szent Biblia, azaz, Istennek ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás

Első borító
R. Károly, 1840 - 1366 oldal
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

644. oldal - ÁoÁM visszaborzadva. Mi rettentő dal! LUCIFER Nászénektek az. ÁDÁM Mindegy, legyen, én meg nem rettenek. Dacolni érted mindennel fogok. A BARÁTOK karban távolról. 26. - - öltöztessenek fel gyalázatossággal és szidalommal, kik felfuvalkodnak ellenem. 27. Vigadjanak és örüljenek, kik akarják az én igazságomat; és mondják ezt mindenkor: Magasztaltassék az Úr, ki akar békességet az ő szolgájának. A fentebbi karének kezdetével Ádám, ki a zárda ajtajához lépett volt,...
643. oldal - BARÁTOK karban közbevágnak 1. Perelj, uram, az én velem perlőkkel, és harcolj a velem harcolókkal. 2. Ragadj fegyvert és paizst, és kelj fel az én segítségemre. 3. És vedd fel dárdádat, és rekeszd meg az én háborgatóim eleinek útát (XXXV.
6. oldal - Teremtsünk embert a mi ábrázatunkra és a mi hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az égen repdeső madarakon, a barmokon, és mind az egész földön, és a földön csúszómászó minden állatokon.
637. oldal - Az én lelkemet megvidámítja, és visel engemet az igazságnak ösvényin, az ő nevéért. 4. Még ha szinte a' halál' árnyékának völgyében járok is: nem félek a' gonosztól: mert te velem vagy: a' te vessződ és botod vigasztalnak engemet.
691. oldal - Foglalja el az uzsorás minden ő jószágát : és az idegenek ragadozzák el minden marháját. 12. Ne legyen néki, a ki állhatatos lenne hozzá a jótéteményben, és ne legyen, a ki könyörüljön az ő árváin.
643. oldal - Fizettek nékem gonoszt a jóért, hogy engemet megfoszszanak az én lelkemtAL 13. Én pedig, mikor ők betegek voltak, gyászba öltöztem ; szenvedtettem lelkemet böjttel, és érettek úgy könyörgöttem, mint magamért. 14. Mintha nékem barátom és atyámfia volt volna, érette úgy jártam; mintha anyámat siratnám, úgy jártam gyászban nagy alázatosan: 15. Ők pedig az én nyomorúságimban örültek, és egybegyűltek ; egybegyűltek ellenem a sántikálók, és hírem nélkül rágalmaztak...
631. oldal - Az én sorsom esett nékem kies helyen, nyilván szép örökség jutott nékem. 7. Áldom az Urat, ki nékem tanátsot adott: hogy még éjjel is tanítanak engemet az én belső tagaim. 8. Szüntelen az Úrra néztem; mert jobb kezem felől vagyon azért meg nem mozdíttatom. 9. Annakokáért örűl az én szívem és örvendez az én ditsőségem: még az én testem is bátorságban nyugszik; 10 11 kemet a' koporsóban, és nem engeded, hogy a' te szented rothadásra jusson.
706. oldal - Az én testemet, mikor még forma nélkül volna, látták a te szemeid, és a te könyvedbe mind ezek béírattattak; a napok is, melyeken azok formál tatnak vala, mikor még azokban egy sem volna.
698. oldal - Nemzetségről nemzetségre vagyon a' te igazságod: megej rősítetted a' földet; és megmarad. 91. A' te parantsolatid szerint állanak mind ez ideig; mert mindenek te szolgáid. 92. Ha a' te törvényed nem volt volna minden én gyönyörűségem: elvesztem volna régen az én nyomorúságomban ! ! 93. Soha el nem felejtkezem a' te parantsolatidról; mert azok által elevenítettél meg engemet.
654. oldal - Szólasz meggondolt ártalmakat a' te nyelveddel, melly hasonlatos az éles beretvához, óh te álnokságnak mestere! 5. Szereted a' gonoszt inkább, hogy nem a' jót, és a' hazugságot, hogy nem szólni igazságot. 6. Szeretsz minden ártalmas beszédeket, és az álnok nyelvet: 7. Az erős Isten is elront tégedet mind örökké, elragad tégedet, kigyomlál tégedet a' te hajlékodból, és kiszaggat tégedet az élőknek földökből!

Bibliográfiai információk