1 - 1 találat összesen 1 találatból.
Felhasználói ismertető - Megjelölés kifogásolhatóként

Temetni jöttem Caesart, nem dicsérni...”. A jó érvelés művészet, hiszen egyszerre kell vonzóan könnyednek, megragadóan érdekesnek lennie, úgy sorakoztatnia az érveket, hogy megingás nélkül erősödjék a bennünk elültetni kívánt meggyőződés, hogy ne tudjunk fogást találni az előadottak megcáfolásához, kérdés nélkül is meg kell válaszolnia az ellenvetéseinket, eloszlatni az ellenérzéseinket. Mindez nem működhet alapos szaktudás, az érvelés mesterségének mélyreható, az elméleti alapokat és eszköztárat felölelő ismerete nélkül. Ezt a mesterséget mutatja be tudományos igényességgel a könyv. A Typotex szavával: a mű a vitát mint problémamegoldási és döntéshozatali eljárást vizsgálja, és bemutatja a viták pragmatikai elemzésének, a vitahelyzetek értelmezésének és kezelésének módszereit. Átfogóan tárgyalja az érvelések felépítésének, elemzésének és értékelésének tudományos alapjait és eszközeit, s azok alkalmazását gyakorlati példák segítségével, jól áttekinthetően tárja elénk. Komoly elmélyülést igénylő mű, amelynek követéséhez helyenként szükséges a matematikai logika fogalom- és eszköztárának több-kevesebb ismerete is.
Dr. Osmann
 


4 csillag - 0
3 csillag - 0
2 csillag - 0
1 csillag - 0
Nem értékelt - 1

Szerkesztői ismertetők - 0