Oldalképek
PDF

Caput coroparandum? Insignitcr exemplum hoc XLIV. Patris cœlestis S. Cyprianus illustrat in libro *-*V"** de bono patientia: Sic, ait, perfectos dixit fieri Dei filios, sic consummari ostendit et docuit cœlesti nativitate reparatos , si patientia Dei Patris maneat in nobis, si similitude» divina , quam peccato Adam perdiderat, manifestetur, et luceat in actions nostris. Quæ gloria est, similem Deo fieri, qualis et quanta felicitas habere in virtutibus , quod divinis laudibus possit æquari." Et paulo ante: „ Videmus, inter alia scribit, inseparabili æqualitate patientiæ nocentibus et innoxiis, religiosis et impiis, gratias agentibus et ingratis Dei nutu tempora obsequi, elementa famulari, spirare ventos , fontes fluere , grandescere copias messium, fructus maturescere vinearum, exuberare pomis arbusta, nemora frondescere, prata florere etc." Sunt hæc omniabeneficia, in genus humanum degener et ingratum, cœlestis Patris, quisolemsuum oriri facit super bonos et malos, et pluit super iustos et iniustos, ad quem locum respicit S. martyr.

Non poterat tune iam omnium maximum Patris cœlestis, qui unigenitum Filium suum misit in mundum, ut se pro inimicis traderet in mortem, exemplum proponere. Ipsis amicis suis confidentioribus discipulis apostolis ante suam mortem maiorem pha- Caput

ritatem • neminem habere dixit, quam ut XLIV.

animam suam ponat quis pro amicis suis.w^v^-'

Obscurius tamen quid de eo, quod iam

fecerat veniendo in hunc mundum ad nos

inimicos reconciliandos Patri, eratque con

summaturus, feipsum victimam offerendo

in cruce, indicavit, quando eos ad dilec

tionem inimicorum hortatur dicendo: ut

Jitis filii Patris vestri, qui in cœlis est, qui Jb

lem Juum oriri facit super bonos et malos: dum

iam in Christo Jesu unigenitum Filium

suum solem iustitiæ in terris oriri fecerat.

Omnis hinc pendet spes nostræ salutis ,

quod Deus pro nobis inimicis unigenitum

Filium dederit reconciliandis, cui ipso facto

renunciamus, si ipsi inimicos diligere recu

samus. Ita S. Joann. Chrysostomus in h.

1. commentatur; „Etenim, inquit a), il

los non modo non odit, fed etiam bene

ficio afficit eos, qui se iniuria afficiunt.

Q,uamquam nulla sit hac in re æqualitas,

non folum propter beneficii magnitudinem;

fed etiam propter dignitatis eminentiam.

Tu enim a conservo despiceris, ille autem

a fervo, quem fexcentis beneficiis affecit.

Et til quidem verba donas, dum pro illo

precaris; ille vero res admodum magnas et

mirabiles , solem accendens , et annuos im

bres suppeditans. Attamen sic concedo te

a) Htrn. XVlll. n. 4. T. VII. p. 339.

Caput æqualem esse, quantum potest homo. Ne XLIV. itaque odio habeas hominem, qui te malo

*-'"Vw afficit, cum tibi tot bona conciliet, et ad tantum te honorem ducat, ne maledicas ci, qui te damno afficit: alioquin et laborem sustinebis, et eius fructu privaberis; damnumferes, et mercedem perdes, quod est extremæ dementiæ, quod scilicet cum graviora sustinuerimus, minora non feralnus. Et quomodo, inquies, potest hoc fieri? Cum Deum videas homiuem factum, tantum descendisse, et tanta pro te passum esse, interrogas adhuc, et ambigis, quomodo possumus iniurias conservis rcmitteie? Non audis illum in cruce dicentem: Dimitte illis, non enim Jciunt, quid faciunt? Non audis Paulum dicentem: Qiti cscendit sur sum, etjcdet in dextera, interpcllat pro nobis? Non vidos, quomodo post crucem et ascensionem Judæis, qui se interfecerant, miserit apostolos , qui fexcenta illis afferrent bona? idque cum mille a|? ipsis essent passuri mala?"

VANA GLORIA FUGIENDA IN
ELEEMOSYNA.

Cum facis eleemosynam , noli tuba canere
ante te, sicut hypocritæ saciunt in sy-
nagogis, et in vicis, ut honorificentur
ab hominibus. Amen dico vobis, re-
ceperunt mercedem suam. ♦ Te autem
faciente eleemosynam, tiesciat finistra
tua, quid faciat dextera tua: ut sit

. . eleemosyna tua in abscondito, et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi. Mattb. VI. i. 3. 4. ..; ... ,...

[graphic]

um tubarum usus suerit ad conyocari-Apml nos dum populum tum alibi gentium , cum so- 'PS0S Perlemnis maxime apud Judæos, nihil excogi- al-os vana taxi contra. eos,r qui auram captant popu-gloria ca

-larem, existirriatiairtemque homiaum, .potuitveiua# accomodatius, esseque aut dici, periiide ac reguk. illa, quæ fequitur. ad vanam non

-tahtum in dandis eleemosyDJs gloriam,< verum- etiam iri&nem complacendi sibi ipsi ,

• et de bono Qpere intumescendi occasfonem

declinandam T dum: vult nescire: finistra m ,

quod facit dextera. ..j5VQui autem^ inquit

S. Theophilus Anjipchenus c),.benefaciunt, Captjt eos nori-\gloriari 'docet,".ne stildiosi sint

a) Inter opra'iS..Justini lib. 111. ad Avtek »* 14. a) Horn. XIX n. t. T. F1t p. 245.'

•XLV. horslinibus placendi: Xesciat enim, inquit,

^^V**"* tuasinistra i quidjaciat manus dextera tua."

„Rursus hicj simt' verba ^S. Jo. Chryso

stpmi a) r non rrranus. subindicat; fed hy

perbolice id posUit.- -. Nam si fierj posset,

inqpit J; x\t tu ipse ignorares, illud etiam

curandum esset, et si posset fieri, ipsas ma

nus minist^antes latere deberet." Dextera

in honore est, ac laude posita etiam passim

in ipsa fcriptura sacra j • designatque bonum

recttfmqiK Opus quod fit; ad sinistra'm dam

nandi Irep'onehtur' in extremo iudicio,-Jquo

cuique aictioni iusturri ftatuetur pretiUm ,

atque singillatim operibvis tfriisericordiæ sua

merces tribuetur, si recto fine ac ordine

fiant, non perversO sibi aut aliis placendi,

pun i, laudesque homifaurri quærendi studio*—''

--":~ . --. " I...-:j iff..ii .• ; '< '"«: i.n.l ... , .,.; N

.."/", Pulcherrime igitur aciublimiter Hie ca

•-'' vemur, ne dexteram quameunque actionem

ac opus bonum facietidov'illud sinistra in

tentione aut quovis alio modo corrumpa

mus j .pervertamusque, „ qua'propteByT ut

animadverts iSu Augustinui'Jri' ta 1. dt Ser

mone Domini in monte Zi^'-nnihil consequen

tius finistra videtur signiftear^v quatn ipsam

delectationem laudisj / Dexter-aautem sigrii

ficat intentionem" implendi prtfecepta divina.

4) lit. 11. n."8. 2". JU*tfJdl.»i) 203.i -.

« ElőzőTovább »