Oldalképek
PDF

minavit eam, et lucema eius est Agnus. Et Capu? ambulabunt gentes in lumine eius: et afferent XI<I. reges terra gloriam suam et honoremin Mam. V-"V*"' Solummodo apud populum Judæotum us? que in hodiernum diem velamen pqsitum est su~ jycr cor eorum: cum autem conversus fuerit ad Dominum, auferetur velamen, ut nobis gentium doctor II. Cor. HI. 16. spem facit; dum frustra in hodiernum usque diem Isaias clamat 1. c.: Domus Jacob venite, et ambulemus in lumine Domini,• frustra Christus in monte ingeminat: Dictum est antiquis . . . ego autem dico vobis ,• frustra quidem vjsque. hodie, fed tamen spe freta fancta civitas Jerusalem nova præstolatur veterem , atque invitat tandem aliquando, quia non potest civitas abscondi supra mqntem posita etc.

[graphic]

CHRISTUS PERFECIT LEGEIVL

Nolite putare, quoniam veni solvere legem, aut propbetas: non veni solvere, fed adimplere. Amen quippe dico vobis, donee transeat cœlum et terra, iota unura, aut unus apex non præteribit a lege, donee omnia fiant etc. Matth.. V. 17. 18.

Evangcli- \Juomodo solvere potuisset Christus le

cx legis gem, qui iuxta apostolum a) erat finis legis,

tin prx ad quem ceremoniæ etiam legis ceu figuræ

veicri et referebantur , quæ dum cessabant adveperfectio. • 1 • ■

niente prototypo , prophetiæque , quæ de

Christo erant, sunt adimpletæ , Christum , palam fit, non venisse solvere, fed adimplere. Et quia tune præfigurata in lege, et prædicta a prophetis nondum omnia, de se finem habebant, quæ adhuc erant (invidia .perfidiaque potissimum Judæorum ) et deinceps etiam usque ad consummationem i'xculi adimplenda , ideo adiecit veluti iura. mento asserendo: Amen, amen dico vobis, donee transeat cœlum et terra, iota unum aut unus \ apex non prxteribit a lege , donee omnia fiant. «) Rorn. V. 4.

Quod porro legem moralem attinet , Caput ,eam nequaquam solvit Christus, fed per- XLII. fectam reddidit, verum fensum aperuit, V-^V>-' falsasque interpretationes > et emollitiones legibus reiecit, quæ erant successu temporis adiectæ a fectis præsertim ill is , quæ variæ, sibi quidem adversæ, erant. Unde Christus adiecit: Dico autem vobis, quia nisi abundaverit iustitia vestra plusquam scribarum , et Pharisœorum , non intrabitis in regnum carlorum a). Insigniter hoc S. Irenæus IYI. illustrat parabola Matth. XXI. 33. etc. ft) de colonis a patre familias in vineam missis: „ A quo igitur, inquit, patre missus est Filius ad eos colonos, qui interfecerunt eum, ab hoc et fervi. Sed Filius quidem quasi a patre veniens principali auctoritate dicebat: Ego autem dico vobis 1 fervi autem quasi a Domino ferviliter, et propter hoc dicebant: H<ec dicit Dominus. Quem igitur illi Dominum præconabant incredulis , hunc Christus tradidit his , qui obediunt sibi; et qui priores, five primum per fervilcm legisdationem, vocaverat Deus, hie posteriores , rsive postea, per adoptionem assumpsit. Plantavit enim Deus vineam humani generis, primo quidem per plasmationem Adæ , et electionem patrum; tradidit autem colonis per eam legisdationem,

<l) Maitb. V. 40.

i} lab. iy. cenira hurts, e. 36. ». I. et s, p. 278.

C*put qUX cst per Moysen: fepeni autem cirXLIL cumdedit, id est circtimterminavit eorum v^v**y culturam , et turrim ædificavit, HierUsalem elegit j et torcular fodtt, receptaculum prophetici spiritus præparavit, et fie prophetas misit, antequam esset in Babylonem transmigratio, et post transmigrationem alteros item plures quam priores expetentes fructus, dicentes illis: Emundate vias vestras etc. etc. Hæc præconantes prophetæ, fructum petebant iUstitiæ. Non credentibus autem illis, novissime misit Filium suum , misit Dominum nostrum Jesum Christum , quem eum occidissent mali coloni, proiecerunt extra vineam. Quapropter tradidit< eam Dominus Detis fton iam circumvallatam , fed expansam in universum mundum aliis colonis, reddentibus fructus temporibus suis, turre electionis exaltata ubique, et speeiosa: Ubique enim præclara est Ecclesia, et ubiqUe circumfossum torcular: ubique enim sunt, qui suscipiunt spiritum."

Quod primo S. Martyr animadverterat, Christum priiicipali auctoritate dixisse: Ego autem dico vobisi hoc fepe per decursum fermonis in monte legimus; illud in fine fermonis a): Et factum est, cum consummasset Jesus verba h<sc , admirabantur a) Muitb. VII. 38. 2%

turbd super doctrina eius. Erat enim docens eos Caput
Jicut potestatem habens, et non Jicut Jcriba eorum, XLII.
tt PharisaL Quæ etiam verba ab aliis **."V^-'
cvangelistis relata aliis occasionibus legun-
ttir, ut supra notavimus a). In hoc autem
fermone in monte divinam auctoritatem
suam maxime demonstravit, ut ex S. Irenæo
riotavimus, verbis illis c. g.: Aadistis, quia
■dictum est antiquis: Non occides. Ego autem
dico vobis, si quis irascitur fratri suo, reus erit
iudicio. Ad quæ verba S. Chromatius Tr.
VI. in Matth. b) „ Hoc est, quod dicit
Dominus , non veni Jblvere legem , fed adim-
plcre. Hoc est, quod minus efat addere:
præcepta scilicet legis in melius reformare.
Unde et S. Apostolus ait: Legem ergo destrui-
musper fidem? Absit. Sed legemJiatuimus. Rudi
et duro populo legis tradita sunt mandata
iustitiæ; perfecto autem et fideli populo
cvangelica traduntur præcepta consummatx
fidei, et cœlestis iustitiæ." Egregie pror-
sus idem S. Doctor, quæ deinceps fequun-
tur apud Matthæum huiusmodi reformatio-
nes perfectionesque legis prosequitur; ve-
luti proxime J Audistis, quia dictum est anti-
ques: 2fon mœchdberis. Ego autem dico: si
quis viderit mulierem etc. Ubi vero mox ve-
teris testamenti concupiscentiam etiam dam-
-nantis testimonia assert; suntque luculenta

«) Marc. J. as. Luc. JV. 3».
/0 Bibl. PP. T. Vtll. t. 541.

« ElőzőTovább »