Oldalképek
PDF

Ca»ut est, sal terræ indiscrete omnibus opus est^ XL. id est, regibus et potentibus , divitibus ,

SXV*W* et pauperibus, fervis et Dominis; sic et cœlestis sapientiæ verbum, quod per apos-. tolos prædicatum est, necessarium est cuhcr tis ad vitam: omnes enim, fecundum apostolum, egent gratia Dei. Quia sicut pra> sentem hanc yitam non sine salis usu habemus, ita quoque illam vitam æternam sine dono sapientiæ divinæ adipisci non pos;umus." Quod dicit Christus de sale si evanuerit, feu ut apud Marcum legitur sl) infulsum fuerit ftagetvSij infatuatum convenit cum notione feu proprietate salis sapidi vel insipidi a sapore. Sic sapientia iuxta suum etymon ad corpus. pertinet, et de sapiendi facultate dicitur, feu sapore, quem cibis sal præstat; inde ad animum transfertur elegantissima metaphora cumprimis ad thema propositum de sale, feu sapientia sal atari, qua conditi de corruption e congenita resipiscimus , atque insipientia ablata recte sapimus, phrasi Tertulliani de spectacul. c. 27. benc faporati: utque S. Ignatius M. ardore patiendi, quæ wt acrimonia salis christiani, abreptus de se ad bestias damnato Romanis scribit: „ Frumentum Dei sum, dentibus bestiarum molar, ut purus panis Christi inveniar." Ubi parabola fermenti, cui Christus simile

a) Marc. IX. 49.

esse regnum cœlorum dicit, subintrart a). Fermentum naturæ acrimonia cognationem habet cum sale , cognatumque in pane usum, dum modicum fermentum magnse farinæ ma$sæ admixtum suo sap ore pervadit universam, vique sua attollit, et sapidam efficit.perinde ac sal reliquos quosvis cibos: quo fensu eandem applicationem liabet ln Apastolis ( quos hie sal terræ dicit) parabola fermenti, in quibus nimirum fermentum dcwtrinæ evangelicæ conditum universæ terræ massam fermentavit. Quod cum doctrina etiam prava fieri possit, hinc est, quod tum a Christo in fermento Pharisæorum, tum a< D. Paulo in deteriorem partem accipitur I. Cor. V, 6, Gal. V. 9.

•) Wflttb. Xlll 33, *) '«w. XIIJ. 3;i,

[graphic]
[graphic]

CAPUT XLI.

LUX MUNDI APOSTOLI.

Vos estis lux mundi. Non potest civitas abscondi supra montem posita: tieque accendunt lucernam, et ponunt eam sub niodio, fed super candelabrum, ut luceat omnibus, qui in domo funt. Sic luceat lux vestra coram ho minibus, ut videant opera vestra bona, et glorificent Patrem vestrum, qui in cœlis est. Matth. V. 14. if. 16.

[ocr errors]

J.nmeB 3 „ Oal terræ, sunt verba mox citati S. ChroCbnstq matii sl)? Dominus discipulos suos appellayit: quia infatuata a diabolo corda humani generis per cœlestem sapientiam condierunt. Nunc quoque lumen mundi eos nuncupat, quia a feipso, qui verum et æternum lu-men est, illuminati; ipsi quoque lumen facti sunt tenebrarum. Nam quia ipse sol iustitiæ est; non immerito etiam discipulos suos lumen mundi cognominat; quia per ipsos quasi per quosdam micantes radios, universo orbi cognitionis suæ lumen insudit: sugaverunt enim a cordibus hominum tenebras erroris, luce veritatis ostensa. Per ipsos namque illuminati etiam nos, ex tenebris

») BM. PP. T. Fill. Tract. IV. p. 33s.

lumen sumus effecti." Postquam nempe Caput ortus est mundo sol iustitiæ, q«am Chris- XLItus cœlesti Patri suo, satisfaciendo pro pec V-""V~-' catis nostris, plenam præstitit, eius radii non per unam gentem, fed totum mundum pervaserunt discurrentibus eius lucis radiis per discipulos eius; iam civitas hæc supra montem posita abscondi non potest. Neque accendunt lucernam, et ponunt eam sub modio ,Jed super candelabrum, ut luceat omnibus, qui in domosunt. Tales lucernæ omnes christian) esse debent præcipue autem præpositi, quos non verbo tantum, fed etiam exemplo prælucere necesse est, ut videant opsra vestra bona, inquit ille, qui postea dicit: attendite, ne iustitiam vestram faciatis coram hominibus , ut videamini ab eis a). „Non ergo, probe notandum est cum S. Augustino b), ut videamini ab eis, id est hac intentione, ut eos ad vos converti velitis, quia non per vos aliquid estis , fed ut glorificcnt Patrem vestrum, qui in cœlis est? ad quem conversi fiant, quod estis,"

Sublime porro huius loci in eius contextu latet. Quæritur, quomodo apostoli lux mundi dicantur, quando quidem Joann. I. de Joanne Baptista, quo non surrexit maior inter natos mulierum dicitur: Non erat ille lux, fed ut testimonium perhiberet de lumim. Est vero hoc, quod Joann. V. 35. ipse Christus de eo dicit: • Ill e erat lucerna ardens et lucens. Sic erant apostoli lucerqa ardens et lucens a Christo , qui erat lux v,era , qua itluminat omnem hominem venientem in hunc mundum, lucem accipiens, ac succensa super candelabrum, ut luceat omnibus , qui in domo sunt, Domus est hæc, de qua Isaiæ II. et iisdem verbis Michææ IV.: Et erit in novissimis diebus praparatus mons domus Domini in vertice montium, et elevabitur super colies , et fluent ad eum omnes gentes. Et ilmnt populi multi, et dicent: Venite, et ascendainus ad montem Domini, et ad domum Dei Jacob , et docebit nos vias Jlias, et ambulabimus in semitis eius: quia de Sion exibit lex , et verbum Domini de Jerusalem, civitate illa hi monte posita , quæ non potest abscondi , quam vidit Joannes Apoc. XXI.: Sanctum civitatem Jerusalem novam descendentem de cœlo a Deo , paras am, Jicut sponsam ornatam viro Jlio. Et audivi vocem magnam de throno dicen* tem: Ecce tabernaculum Dei cum hominibus, et liabitabit cum cis. Et ipsi populus eius erunt, et ipse Deus cum eis, erit eorum Deus. Templum non vidit S. Joannes, in nova hac civitate Jerusalem, quale suit in veteri illa 2 Dominus enim Deus omnipotens templum illiut est, et Agnus. Et civitas non egetsole, neque luna, ut luceqnt in ea: nam cla(i(as Dei idu

H) Mattb. VI. i.

*) De civk. Dei lib. V. c. 16. T. VII. p. 131.

[graphic]
« ElőzőTovább »