Oldalképek
PDF

Ecclesia militante regno Christi in terris in Capot communione sanctorum, hie et in æternum XXXIX. iuxta secundam beatitudinem: et exultavit <^\~~* spiritus eius in Deo salutari suo, fecundum sextam: fecitque ei magna, qui potens est, et sanctum nomen eius, fecundum feptimam, quæ est mater simul ac filia Dei: et misericordia eius a progenie in progenies timentibus. eum, fecundum quintam: esurientes implevit bonis, et divites dimisi t inanes fecundum quartam: suscepit Israel puerurri suum recordatus misericordiæ suæ fecundum tertiam et octavam , qua ut in prima regnum cœlorum promittitur. Est hæc œconomia Evangel ii Christi Verbi incarnati, sublime in Evarigelio Christi, quod Judæi non flint assecuti', dum apud eos Vcrbum caro factum est^ et habitavit in nobis: Sicut locutus est ad patres nostros ,• Abraham et feminl eius insaculd. Qui nempe sunt iuxta' apostolum veri filii Abrahæ fecundum promissianem, satiabuntur, cum apparuerit gloria' tua Psral. XVI. 15. præter exspectationem Judæorum carnalium ,, qui in suo Messia præstolabantur regnum mundanum in potentia et abundantia huius fæculi, volentes esse, his rebus beati in hac vita, dum Christus suos beatos esse vult seterna bea-titudine in regno cœlorum.

Tom. II. E

Caput >jec refert, quod ad octavam beatituXXXIX. dinem solum, perinde ac ad primam, reg*—"Vs-' num cœlorum promittitur; mox enim qui persecutiones patiuntur propter Christum, gaudere et exultare iubentur, quoniam merces vcstra multa est in cœlis. De cæteris item beatitudinibtis laudatus S. Chrysostomus: 3, Tu vero, inquit c), etsi non ad singulas beatitudines regnum dari audias, nc ammo deficias. Etiamsi enim præmia diverso appellet nomine, tamen omnes ad regnum introducit. Nam cum dicit, lugentes consolationem , et misericordes misericOrdiam consequentur, et mundi corde Deum videbunt, et pacifici filii Dei vocabuntur, hihil aliud per hæc omnia indicat, quam regnum cœiorum; qui enim his fruuntur , id consequentur omnino. Ne igitur mercedem illam putcs ad solos pauperes spiritu pertinere, fed etiam ad esurientes iustitiam, ad mites, et ad alios omnes. Ideo enim in * singulis beatitudinem apposuit, ut ne quid fensibile exspectes. Neque enim beatus erit ille, qui iis coronabitur, quæ in præsenti vita dissolvuntur, et umbra celerius prætercurrunt." Neque vero hæc iis eontraria quis existimet, quæ mox ex eadem homilia attulimus de mitibus, quibus possidenda terra est promissa. „Hæc porro dicit, addit />), non in præsentibus præmia circum«) A»w. 5. p. 190. V) Num, J. />. 18jr.

■scribens, sed cum his illa quoque suppecli- caput tans. Nam si quidpiam spintuale dicat, non ~~" aufert tamen præsentia; si vero aliquid in præsenti vita promittat, non in his tantum promissionem sistit: nam, qiusrite, inquit^ regnum Dei, et hœc omnia adiicientur vobis. Ec iursum: Qidcunquc dirriiserit domumt aut fr litres j dut patrem, aut matrem, aut uxorem, aut filios, aut agros propter nomen meum, centupluni accipiet infoculo is to, et infuturo vitam aternam possidebit." Eodem modo antea explicaverat illud: Beati, quilugent, quoniamipsi consolabuntur. MUbi vero, quærit a), die rriihi consolabuntUr? Et hie et illic. Quia enim præcepturri grave admodum erat, et orierosumj hoc se promisit daturum, quod illud maxinie leve posset efficere. Itaque si velis consolatiorierri accipere: luge. Et ne putes senigma id esse, quod dictum est. Cum enirri Deus consolatur, etiarrisi mille tristia accidant, omnibus superior eris." Iterum hie animadverte Sublime in'Evangelio Christi, de eorum (quos, qui terrena sapiunt, miseros esse putarit) beata forte; duni in had etiamnum vita, maxime vero spe felicitatis æternæ esse percipis beatoS;

o) Num. 3. p, 187;

E U

[graphic]

CA PUT XL.
APOSTOLI SAL TERRÆ.

Vos est is sal terra. Quod si sal evanuerit,
in quo salietur? ad nihil valet ultra,
nisi ut mittatur foras, et conculcetur
ab hominibus. Matth. V. 13.

Salis acri. wal terræ dicit Christus apostolos , qui in monia. omnem terram essent mittendi. Animadverte et hie sublime in Evangelio Christi in natura salis tam acri, tam mordaci, et acerba , quo tamen in cibo condiendo nihil sapidius , magisque necessarium est , perinde ac ad arcendam putredinem proficuum. „ Prophetæ , scribit post S. Chrysostomu.nl Theophilactus commentario in cap. V. Matthæi a), ad unam gentem missi sunt, vos autem totius terræ sal estis, mordentes et condientes doctrina et reprehensionibus dissolutos , tit rton pariant verities perpetuos: propterea ne abiieiatis mordacitatem reprehensionum, etiamsi persecutionem patiamini, et vobis exprobrent. Ideo dicit b): Quod ii sal infatuatum fuerit, in quo salietur? Si doctor eriim infatuatus suerit, hoc est, si non arguit, etconstrin

«) Horn. XV. in Matii. n. 6. T. VII. p. 193. *) T. I. p. 2S.

git, sed mollis est et laxus , in quo salittur Caput hoc est corrigetur? Tunc igitur foras pro- XIiicijur a doctorum dignitate: et conculca- v-^v~-> tur, hoc est, despicitur." Sed hoc minimum est, quod doctori ab hominibus accidere potest, si comparetur cum vindicta , quam sumpturus est Christus Dominus ab infatuato doctore , qui Cos quos ipse sanguine suo a corruptione peccati restituit, iterum corrumpi sinat. S. Chromatius Aquileiensis episcopus tractatu III, in S. Matth. evang. apte hoc nobis ex riatura falls illustrat a): „ Natura igitur salis , inquit , per aquam, per calorem solis, per flatum venti constat; et ex eo , quod suit, in aliam speciem generatur. Sic et aposto]i, atque omnes credentes per aquam- baptism i , per fidem Christi (qui in comparatione sol iustitiæ dictus est) et per inspirationem sancti Spiritus Deo renati, ex terrena in cœlestem nativitatem transierunt. Unde non immerito S. Apostoli sal terræ a Domino nuncupantur. Et cuius terræ ? promptum est noscere: id est terræ corporis nostri, quam dudum insipientem, ac fensu vanitatis insulsam evangelicæ prædkationis sapientia salie"runt. lpsi enim sal terræ nostræ facti sunt, quia per ipsos et verba sapientiæ accepimus, et per cœlestem nativitatem in spiritalem sumus demutati naturam. Sicut igitur sal hoc, id u) EM. PP, 2. Fill p. 317.

« ElőzőTovább »