Oldalképek
PDF

compellantur in Cant. Cantic. a sponsa Ec- Caput clesia, cui se iungere monentur et oblivisci XXXVI, populum suum et domum patris sui Psalm. v-'V*-' XLIV. qui inscribitur Canticum pro dilecto, quasi ab amico sponsi S. Jo. Baptista dictum , in quo quid suturum sit, veteri in novum testamentum commutato m^nifeste declarator, 'postquam filia Sion, ut iam c. 24. notavimus, oblita suit populum suum, et domum Patris sui, cessante post natum ex virgine Messiam, generandi gloria in populo Judaico, domo Jacob. Tum deihceps sutura prædicitur omnis gloria eius filia rcgis ab intus, infimbriis aureis, circumamictavarietatibus. Adducentur regi virgines post eam: proximo eius afferenfur tibi (Tponso) affercntur in latitia et exultatione; adducentur in templum regis. Pro patribus tuis nati sunt tibi filii: constitues eos principes super omnem terram. Memores erunt nominis tui in omni generatione et generationem. Propterea populi confitebuntur tibi in . aternum , et in saculum faculi a). Sunt hi pro patribus Vet. Test, nati filii apostoli filii sponsi.

Animadverte iam, .quam admirabiliter Christus discipulis Joannis in memoriam revocet verba illa Joannis, quibus se amicum sponsi dixit. Christus autem discipulos suos vocat filios sponsi, quos ieiunarc

a) Psalm. XLIV. 14. etc.

Caput par non esset, quamdiu sponsus cum ipsis XXXVI. erat: in feipsum causam inculpabilem re» ^^^V^* iitiens, quod nunc non ieiunarent, ieiunium simul probans, ieiunaturosque prædicens fore eos, cum ab eis auferendus esset sponsus. Marcionem differentram ■faanc yiter discipulos Christi, et Joannis pro sua hæresi contra vetus testamentum sccepisse ex Tertulliano discimus, qui totam hanc historiam insigniter suo quidem ftylo illustrat. „ Nunc illud , inquit a) , tuebor, ut demonstrem, et Joannem Christo , et Christum Joanni convenire , utique prophetæ creatoris, qua Christum creatoris; atque ita erubescat hæreticus , Joannis ordinem frustra frustratus. Sic enim nihil omnino administrasset Joannes , fecundum Esaiam vociferator in solitudinem, et præparator viarum dominicarum, per denuntiationem, et laudationem pœnitentiæ -y si non etiam ipsum inter cæteros tinxisset, nemo discipulos Christi manducantes et bibentes, ad formam discipulorum Joannis assidue ieiunantium, etorantium provocasset . Quia si qua diversitas staret inter Christum et Joannem, et gregem utriusque, nulla esset comparationis exactio, vacaret provocatie^ nis intentio ... At nunc humiliter reddens

rationem , quod non possent ieiunare filii sponsi, quamdiu cum eis esset sponsus; u) Lib, IV. aiversu; ALircievem cas, XI. p. 4J2.

postea vero ieiunaturos promittens, cum Caput ablatus ab eis sponsus esset; nec discipulos XXXVI. defendit, fed potius excusavit, quasi non V-^"V>-' sine ratione reprehensos." Dicit Tertullianus humiliter Christum rationem reddere, nempe se suaviter adeo demittendo indulgendoque infirmitati utrinque ddscipulorum Joannis, animum amarum ac invidum præseferentium, et suorum, quos adeo humiliat, et abiecte vesfimentum vetus, utresque ve- Panni et teres appellat, utpote necdum Spiritu fancto 'ltres ve" in lege gratiæ innovatos, infirmos, et imbecilles, ut ostenderet, se Evangelii novitatem feparare a legis vetustate iuxta Tertullianum. S. Hieronymo a) vero in h. I. plagula vestimenti novi et vinum novum præcepta evangelica sunt, et sic apposite S. Gaudentius Brixiensis Neophytos hortatur: „ Servate quæso , inquit b) , litres novos Neophyti, ne vitam veterem repetentes, et vinum effimdetur, et utres peribunt. Custodite igitur regenerati hominis integram novitatem , et cœleste vinum in vestris. utris conservate, K

Dum Cantic. VII. sponsus Christus filiabus Jerusalem feu fynagogæ pulchritudinem sponsæ Ecclesiæ adumbrat, Guttur tuum, post alia dicit, Jlait vinum optimum , quod doctrinam evangelicam Theodoretus, a) T. IV. p. ;:. b) Scrm. VllL t. 86.

Caput et jilii interpretantur, quæ ex sponsa: gut-. XXXVI. j-ure fluit. Mox vero sponsa assumens s"'TMvrwverbum, vinum hoc, utpote ipsam divini Verbi incarnati doctrinam , declarat dignum dilecto meo ad potandum, labiisque et dentibus illlus ad ruminandum. Ego dilecto meo , et ad me conversio eius per Incarnationem scilicet: qua spe sponsa sutura per desideria patriarcharum et prophetarum invitat sponsum ad denunciandam evangelicam doctrinam: Veni, ait , dilecte ml , egredlamur in agrum , commorcmur in vlUls. Mane surgamus ad vlneas, vldeamus si floruit vinea; ad proferendum novum vinum illud, cui ferendo Christus (apostolos excusans, quod non ieiunent) dicit necdum esse , ceu utres veteres; qui suerunt per Spiritum sanctum innovati , qtiando musto pleni sunt visi mysterii ignaris Judæis.

MIRACULA CHRISTI IN SABBATO,

Observabant Jesum , si sabbatiS curaret, ut accusarent illum. Et ait homini habenti manum aridami Surge in medium. Et dicit eis; Licet sabbatis benejacere, an male? animam salvam facere, an perdere? At illi tacebaut. Marc. III. 2. 3. 4

[graphic]
[ocr errors]

-rite omnia hie animadvertendum est, Ut se osChristum, licet in omnibus aliis miraculis neficum cum Hivina potentia etiam eluceat bonitas Dominum eiusdem , qui pertransiit benefaciendo ,• et sa- p b?i', nando omnes oppressor a diabolo a) , hoc ta- sequalem, men divinum attributum suum bonitatis" præposita miraculo quæstione * an liceat sabbatis benefacere, ingratis Judæis specialiter voluit ponere ob oculos. Vix ora obtuderat Pharisæorum, discipulos suos carpentium quod sabbato ambulantes per fata spicas carperent, et iam iterum observant eum, si sabbato curaret? fed divinæ Christi responsioni ad interrogationem, an liceat sabbatis benefacere, an male? Animam salvam facere , an perdere? refragari vel opponere , necquicquam valent 5 atque

«) Act. X. 33

« ElőzőTovább »