Oldalképek
PDF

litteram deberent comedere, ut carnes ani- Capui malium, scandalizati sunt: et hunc fensum LXVII. removens dicit: Si ergo videritis Filiurri homihis N-^V>-' ascendenterh integio corpore, ubi erat prius: supple i nunquid dicetis,- quod sim daturus etiam vobis carriem meam ad mariducandum, ut carnes animalium . . . Sed Dominus dicebat,- datururri se eis sicut spiritualem cibum ,• nori quiri fiat in Sacramentd Altaris vera caro Christi; fed quia quodami spirituali ^ et divino modo rrianducatur.cc Eoderri modo postquam 1. c. Iocutus suisset S. Jo. Chrysostomus: ,,Et quomodo, addit; poterant, inquies ,• intelligere , quid esset carnerri corriedere? dportebat certe dppdrtunum tempus exspectare, et interrogate ^ nec desistere. K At fecus accidit: Sed sunt quidani eX vobisi qui ndri cfcdurit a), ait Christus, et nos cum illo hodie gemimus: quærenti autem Christo: Numquid et vos vultis abire b)? cum Petro respondemus: Dominij ad queni ibimus? verba vitd aterna habes. Et nos credidimus, it coghovimu^ quid tiL it Christus Filius Dci. Sufficit nobis" ad credenduni te dixisse, ad cognoscendum yero doctrina nobis ab Ecclesia ,• quæ est columna verita^tis, proposita! Nec de poteritra tua ,quod possis hobis dare carnem tuam ad manducandum dubitamus, nec de Ecclesize

a) Joan. VI. 6y. b) jji; (>S.

TOM. II. d

[graphic]

catholicæ consensu diffidimus, qunm illa doctrinam femper tenuit, ac etiamnum tenet orientalis nobiscum Ecclesia, licet a niultis sæculis ab orbe Catholico scissa,' „quod panis, sunt Theophilacti scriptoris græci Sæc. XI. verba a), qui a nobis in mysteriis manducatur, non est tantum figuratio quædam carnis Domini, fed ipsa caro Domini. Non enim dixit: Panis, quern ego dabo, figura est carnis: fed, caro mea est. Transformatur enim arcanis verbis panis ille per mysticam benedictionem, et accessionem sancti Spiritus in carnem Domini. Et ne quem perturbet, quod credendus fit panis caro, etenim et in came ambulante Domino, et ex pane alimoniam admittente, panis ille, qui manducabatur, in corpus eius mutabatur, et similis fiebat sanctæ eius carni, et in augmentum et sustentationem conferebat iuxta humanum morem. Igituf et nunc panis in carnem Domini mutatur Est hæc theologia a nobis ex S. Gregorio Nissæno illustrata infra, atque in theologia vet. et nova circa prasentiam C/visti in Eucharistia Cap. 19.

a) Comment. in Joan. c. 6. T. I. p. 594.

[ocr errors]

. CAPUT LXVIII. Capu*

MALA EX CORDE PROCEDUNT. LXVI"'

Non quod intrat in os, coinquinat homii rierh: fed quod procedit ex ore, hoc coinquinat hominem. Matth. XV. i i;

X aradoxum nobis videatur hoc dictum , Ad* ctiani qui fentimus et agnoscimus quovis momen-excniPli!i to experti miseram ac deplorabilerh nostrarh conditionem ex peccato protoparentum nostrorura ob esum pomi vetiti; qui in os Utique intrans inquinavit totum humanura genus; Explicatius ad rem, atque accommodate omnino pro conditione misera hUmani generis ex prævaricatione Adæ , ubi Matthæus habet: Quod intrat in os s Marc. VII. 18- ponitur omne extrinsecus iritroiens in hominem; veterem nimirum hominem iuxtc apostolum Eph. IV. 22. qui corrumpitur secundum desideria erroris. Hoc Pharisæi non attendentes non solum scandaiizantur hcc fermone, verum etiam apostoli ad eirni stupent: quare Petrus , edissere nobis, ait, parabolam istam. Plura erant Judæis in veteri testamento ad edendum vetita: ex Actis autem apostolorum discimus, quæ hinc in primitiva Ecclesia natæ sint controversial ob legalia, ut vocant, quæ inter rioti

Caput postremum locum huiusmodi vetiti cibi haLXVIII. bebant; hue pertinet, dum in concilio S~'"V 'Hierosolymitano, de hac re habito, abstinentia a sanguine et suffocato, ne quid de idolothytis dicam, suit imperata, uti deinceps etiam ab Ecclesia esus quorumdam, quibusdam temporibus, ciborum est interdictus.

Altius igitur nobis hie assurgendum est. Eo autem nos ducit Christi responsio ad interrogationem Pharisæorum: Quare discipuli tui non ambulant iuxta traditionem senior um, fed comriuinibus manibus mahducant panem? At ille respondens, dixit eis: Bene prophetavit Isaias de vobis hypocritis i sicut scriptum est: Populus hie labiis me honorat , cor auterri eorum longe est ame a). Hoc est igitur, quod Christu* apostolis edisserendo parabolam dicit: Abintui enim de corde hominum tnalA cogitationes procedunt, adulteria j fornicationes , homicidia t furta , avaritiœ, nequitia , dolus j impudicitiæ , ocuhis malus , blasphemia , superbia , Jiultitia: omnia luc mala alrintus procedunt, et communicant hominem, id est, coinquinant. Hæc veniunt a corrupta per labem originalem hatura nostra. Neque vero in peccato protoparentum esus pomi caput est, fed inobedientia, aversa a Deo, atque perversa per ferpentem mente feu corde, tanquam, o) Marc. VIL 5. etc. b) /ft. ai.

ut vulgo Ioquimur, fede anlmi ea præser- Caput tim ex parte, qua voliynus, atque inclina- LXVIII. mur sive ad bonum five ad malum. Quid ''-'Vs**' vero Deus ab illis, quos a fervitute peccati in libertatem filiorum suorum vindicat, requirit? Fill mi, prabe mihi cor tuutn! Constituitur a theologis cathoiicis peccatum originale in habituali aversione a Deo, «t«.|;<'« illa feu propensiooe ad malum ex corruption? congenita posterorum Adæ , quæ se palam data quavis occasione prodit, cæcitate mentis et perversitate cordis. De hoc ingemisceuis S. Paulus: Infelix ego homo, inquit a), quis me liberabit de corpore wortis huius? Gratia Dei per Jesum Christum Domiiium nostrum. At non ita Judæi, Pharisæi imprimis, Christi respuentes gratiam, a Messia non se a fervitute peccati corruptions que riatur?e, sed a fervitute Romanorum liberandos sperabant, scandalizati hoc verbo. Ex illis nempe hi eran^, de quibus respondens apostolis ad hoc Matth. XV, 13. Christus ait: Omnls plantatio, quam non plantavit Pdter metis casles tis, eradicabitur. Sinite illos: caci sunt et duces cacorum: cacus autem si caco ducatum prastet, ambo in f&veqm caduntx Quod contigit genti Judaicæ, dum Pharisæorum se ducatui committentes, Christum respuunt.

a) Rom. VII. 24.

« ElőzőTovább »