Oldalképek
PDF

protinus dicens: Adhuc autem et animam Caput Juam a). Odisse itaque præcipimur proxi- LXVI. mos, odisse et animam nostram. Constat V-'"V>"-' ergo quia amando debet odisse proximum, . qui sic eum odit, sicut femetipsum. Tunc etenim bene nostram animam odimus, cum cius earnalibus desideriis non acquiescimus, cum eius appetitum frangimus, eius voluptatibus reluctamur, Quæ ergo contemta ad melius ducitur , quasi per odium amatur. Sic nimirum exhibere proximis nostris odii discretionem debemus, ut in eis et diligamus, quod sunt, et habeamus odio, quod in Dei nobis itinere obsistunt." S. Lauren- . tius Justinianus in libro de casto connubio verbi et anima nos verbis his Christi: Non veni pacem mittere fed gladium ad spiritualem pugnam animat cap. 8. 5, Concitavit bellum, inquit b), ut feparentur ab invicem, qui se inordinate diligunt: ut contra vitia pro amore virtutum dimicent, qui ipsum habere peroptant: ut temporalia pro acternis relinquant, qui felicitatis supernæ cupiunt esse participes. In stadio nos constituit, pugnandi necessitatem indixit, certaminis nostri se iudicem fecit, vincenti coronam proposuit etc."

«) Luc. XIV. s6. *) T. I. Ofp. j>. 189.

[graphic]

CARO CHRISTI VERE EST CIBUS,
ET SANGUIS EIUS VERE EST POTUS,

Ego sum panis vitae. Patres vestri man-
ducaveruut manna in deserto, et mortui
sunt. Hie est panis de cœlo descen-
dens: ut si quis ex ipso manducaverit,
non mpriatur. Ego sum panis vivw»
qui de cœlo descendi. Si qiris manduca-
verit ex hoc pane, vivet in aternum:
et panis, quern ego dabo, euro mea est
pro mundi vita. Jo. VI. 48. etc.

Verbnm „ J am [ inquit S. Jo. Chrysostomus in h. incarna- \. a) ] in mysteriorum traditionem venturus turn panis ^^ £t primo ^ divinitate sua disputat

dicens: Ego sum panis vita. Neque enim hoc de corpore dictum est. De illo in fine loquitur: Et panis, quem ego dabo, caro mea est s fed adhuc de divinitate agit. Et» enim ille propter Deum Verbum panis est, quemadmodum hie propter advenientem Spiritum panis cœlestis efficitur.C( Brevi hac fententiæ periodo S. doctor complexus est sublimissimam Christi Domini doctrinam, quæ continetur capite fexto Evangelii

-.) Horn. XLV. alias XL1V. in Jo. u. x. T. VlU, f. 863.

S. Joannis, estque continuatio cœlestis ac Caput divinæ theologiæ, a qua evangelium suum LXVII. auspicatur, Verbi divinitatem ab æterno '"-"Y"*-' eiusque incarnationem in tempore nobis cxplicans; hoc autem capite fexto, quid ex hoc mysterio incarnationis in nos redundet, explanat. Occasionem huic fermoni dederunt Judæi a Christo panibus saturati in deserto: et hinc eum volebant facere regem, cumque sugeret, sollicite inquirebant eum: Respondit eis Jesus, et dixit: Amen, amen dico vobis: quxritis me, non quia vidistis Jigna, fed quia manduc.astis ex panibus, et saturati estis a). Volebat Christus mentes eorum a fensibilibus istis ad fidem in feipsum elevare. Impudentes autem illi adhuc signum postulabant: Quod ergo tu facis JTgnum, ut videamus, et credamus tibi? quid operaris? Patres nostri manducaverunl manna in deserto, Jicut scripsum est: Panem de ccelo dedit eis manducare b). Quasi vero parum esset, quod Christus femel aliquot millia hominum cibasset, cum Moyses tot centena millia in deserto quadraginta annis pavisset: volunt Moysen pne Christo extollere,, Dixit ergo eis Jesus: Amen, amen dico vobis: "Non Moyses dedit vobis panem de cœlo, fed Pater meus dat vobis panem de cœlo verum. Panis enim Dei est, qui de cœlo descendit, et dat vitam mundo c). Adhuc illi de manna iom«) Joan. VI, 56. V) Hi, 30. 0 Ib. $i,

Caput niant, et corporali cibo inherent. Dixerunt LXVII. erg0 ad eum: Domine, semper da nobis panem V^V^~' hunc. Dixit autem eis Jesus: Ego sum panis vitx: qui venit ad me, non esuriet: et qui credit in me, non Jitiet unquam a). Hoc iam est, quod concoquere non poterant: Murmurabant ergo Judœi de Mo, quia dixisset: Ego sum panis vivus, qui de cœlo descendi b). At hoc ipsum est, qu6d deinceps tam fæpe repetit: ac primum quidem, ut illos ad credendum inducat, se non merum hominem esse, fed de cælo despendisse ad salvandos in vitam æternam homines, ætemi Patris Filium: Hie est panis de cœlo descendens: ut si quis ex ipso manducaverit, non moriatur. Ego sum panis vivus, qui de cœlo descendi. Si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in aternum: et panis, quem ego dabo, caro mca est pro mundi vita c).

Corpus et Paulatim procedit oratio, velamen pan

sangms Jjtur sanctuarii ad revelandum tremendum

Chrisii in .

Euchari- mysterium , ac mensam mysticam , in qua

«ia. Christus ipse sumitur. Duo nobis pandit

divinus evangelista Joannes mysteria æque

sublimia, æque adoranda: Filium Dei des

cendisse de cælo in terram ad nos, nostram

que assumsisse carnem: alterum, carnem

hanc panem esse pro mundi vita. Nec

magis clare et expresse, inculcatur Verbum essecarofactum,quam eius carnem esse eden- Caput dam, et sanguinem bibendum: opusque re- LXVII. demtionis nostræ per incarnationem inchoa. '—'V—' tum, consummatur per Eucharistiam: utque per admirabilem operationem Spiritus S. Maria virgo in utero concepit Verbum divinum, perinde quotidie concipitur et paritur super altari: nec in nos venire horret, qui non horruit virginis uterum. Credidit, beata quia credidit, virgo angelo annuntianti; et nos non credamus ipsi Filio Dei tam sæpe et aperte rem asseveranti? quin cum Petro confidenter dicamus: Domine, ad quem ibimus? verba vita œterna habes a). Refragantur quidem fensus, obstupescit natura: Litigabant ergo Judxi ad invicem dictntes: Quomodo potest hie nobis dare carnem Jliam ad manducandum? At manet fententia Salvatoris: et quod dictum est de manducando et bibendo a fidelibus corpore et sanguine, non solum sæpe repetita asseveratione confirmatur, verum etiam a Christo solito suo duplici iuramento asseritur; Dixit ergo tit Jesus: Amen, amen dico vobis: Nisi manducaveritis carnem filii hominis, et biberitis eius sanguinem, non habebitis vitam in vobis b). Sic porro dicit: Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, habet vitam æternam: et ego resuscitabo eum in novissimo die c) . . . . In me manet, et ego in. illo d). Ad quæ «) Jo. VI- 69. b) Ib. 54. c) Ib. j?. rf) Ib. S7.

a) Joan. VI. %^ b) Ib. 41. c) Ib. 50.

« ElőzőTovább »