Oldalképek
PDF

Caput ipsam ferpcntls astutiam, exuendumque ipIXVI. sum veterem hominem, sicut apostolus di"""^w^—'cit, ut induamur novo; et exuendum per angustias, dicente Domino: Intrate per angustam portam." Hæc vero qualiacunquc sint, nihil una brevi hac incomparabili fententia: Estote ergo prudent es sicut serpent es, et Jimplices sicut columbx, esse potest adæquatius ad omnem humanam conversationem moderandam in hoc mundo; ne nos ab eo decipiamur, illaqueemurque oves in medio luporum, dum lupus lupo est lupus, vul» pes vulpi.

CAPUT LXVI.

SEPARATIO A NECESSARIIS.

Nolite arbitrari, quia pacem venerim mister e in terram: non vent pacem mitt ere, fed gladium. Veni enim separare hominem adversus patrem suum, et filiam adversus matrem suam , et nurum adversus socrum suam: et inimici hominis domestici eius etc. Matth. X. 34. etc.

Ob Evan- V^uam breviter, ac simpliciter hie omnia

gelium. €a una fenteHtia complexa legimus, quæ

accidere debebant iis, qui fecuti Dominum

imprimis quidem apostoli, in formanda

Ecclesia. Primis discipulis Domini in Ju- Caput dæa inimici domestici suerunt cum primis LXVI. parentes , fratres , sorores , uxores , filii, v-^r-1 filiæ. Universim vero tamdiu usque ad consummationem sæculi sunt, eruntque irumici hominis domestici eius, caro et sanguis, et sibiipsi quisque; quamdiu pugna est eritque inter camem et spiritum.

Quam plurima sunt in Evangelio a Christo plane, et aperte dicta, ac prædicta, fed admirabili verborum temperatione, ne absterrerentur rudes, et necdum afflatu Spiritus sancti roborati discipulorum animi. Inter ea sunt referenda , de qu;bus morti proximus Christus apostolis dixit: Adlmc multa lidbeo vobis dicere , fed non potestis portare modo. Id vero quam maxime mirandum est, quod nec fenserint ea circa se fieri, ad eorum, quæ prædixit sutura, complementum: veluti illud , quod apostoli tunc, quando hæc dicebat, iam omnia propter Christum , eum fecuti, reliquerint etc. a) de quo interrogatus a Petro Christus, eadem in responsis tulit mitiori fententia, quæ hie Matth. X. dicuntur: illic his verbis: Omnis, qui rcliquerit domumi vel fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, ant uxorem, aut filios, aut agros,- hie auterri venisse' o) Mattb. XIX. »9.

Tom. II. N

7

Caput se dicit feparare hominem adversus patrem LXVI. suum etc. Paulo ante Matth. X. 21. Chri

^-^v^' stus , quid suturum sit discipulis denunciaverat: Tradet autem frater fratrem in mortem, et pater filium: et insurgent filii in parent es, et 'morte eos ajficient. Eousque inimici erant homini domestici eius. Atque in hoc discrimine cavendum cumprimis erat, quod mox fequitur: Qui amat patrem aut matrem plus quam me, non est me dignus: et qui amat filium aut filiam super me, non est me dignus. Et alibi quod idem est: Qui non odit patrem , et matrem , et filios, ... adhuc autem et animamjuam, non potest meus esse discipulus a). Quæ omnia præ oculis habens Clemens Alex. „ At, inquit b) , neque hoc vos turbet, nec quod adhuc durioribus verbis alio loco editum est: Qui non odit etc. Noij enim præcepit odium et divortium a carissimis Deus pacis, qui et inimicos diligere iubeat. Quodsi inimici diligendi sunt, pari etiam ratione ab eis ascendendo, qui sunt genere coniunctissimi, aut si odio habendi affines et cognati, potiori iure reiieiendos inimicos, descendendo ratio edocet. Proinde alia aliam fententiam liquido destruit. At non invicem destruunt, neque ulla re ddversantur, aut ne prope destruunt. Ex eodem quippe affectu et animo , eademquc regula patrem odio habeat amando inimi«) Luc. XIV. 26. 4) Qiiii Aives sahetur n. St. cum, qui nec inimicum ulciscatur, neque Cap'ut patrem plus Christo vereatur. In illo qui- LXVI" dem verbo odium resecat, et voluntatem*.^^^' inferendi mala, in hoc vero nimiam in coniunctos reverentiam, dum hæc saluti officiat. Si ergo infidelis cuipiam pater, aut filius, aut frater extiterii, atque horurrt quilibet fidei vitæque in cœlis consequendæ impedimentum præstiterit, huic ne consentiat, aut cum illo concordiam habeat, fed spiritalis inimicitiæ causa carnalem neces* sitatem diluat," S. Jo. Chrysostomus iri illa Christi verbd: „ Nolite putare, quia vcnerim pacem mittere in terrain etc. Rursum onerosiora , ait a), profert, idque cum magna auctoritate: quodque alii obiecturi erant, ille prædicit. Nam ne iis auditis dicerent: Ideone venisti, ut nos interficias cum iis, qui nobis obsequuti sunt, et bellis terram repleas? ipse prior dicit: Non veni pacem mittere in terram. Cur ergo præcepit in domos singulas ingressos pdeerri dicere? Cur et angeli dicebant: Gloria in. excelsis Deo, et in terra pax? Cur prophetæ omnes idipsum prænunciarunt? Quia illud maxime pax est, cum id, quod ægrotat, abscinditur, quando id , quod dissidet, feparatur. Sic enim poterit cœlum cum terra iungi."

<r) Ihm. XXXP. in Mitib. X 34. T. Vlh p. 39?.

Caput S. Augustinus etiam id a), quod S. ChryLXVI. sostomus, et passim alii de igne charitatis, •"-"V—' intelligit, ignem veni mittere in terram, perinde hie accipit ac gladium. „Sic ignem, inquit b), quomodo gladium: nam et quodam loco, ait, non se venisse pacem mittere, fed gladium. Gladium ad feparationem, ignem ad ustionem, fed utrumque salubrem, quia et gladius verbi ipsius salubriter nos feparavit a consuetudine mala. Gladium enim attulit, et feparavit unumquemque fidelium, aut a patre suo, qui in Christum non crediderat, aut a matre similiter infideli; aut certe si de parentibus christianis natus est, saltem a progenie sua priore." BreViter et generalius Jo. Climacus in scala paradisi c), ,, ut feparem cultores Dei, ab amatoribus mundi, terram a cœlo, superbos a submissis. Delectatur enim Dominus hac dissensione, et fecessione sua causa facta."

Pulchre , et apposite admodum S. Gregorius M. odium hoc aliorum et nostri ipsorum quomodo charitas fit, ex præcepto amandi proximum sicut feipsum explicat: „Ut autem, inquit d)i Dominus demonstraret hoc erga proximos odium non de inaffectione procedere, fed de charitate, addidit

«) Horn. VI. in MiUtb. n. 4. si 5. T. VII. p. 94. /i) Ennrrat. in Ps. XCVI. n. 7. T. IV. />. 1044. e) Grai. III. p. 32. ,{) Lii. 12. Horn. XXXVU.

n. 2. T. 1. p. i6:8i

« ElőzőTovább »