Oldalképek
PDF

Caput nostram tibiam: sicut saltavit et David anfe LVIII. arcam Domini, et noluistis. Lamentati su

v-^v>-» rnus, et vos ad pœnitentiam provocavimus; et ne hoc quidem facere voluistis, spernentes utramque prædicationem, tam exhortationis ad virtutes, quam pœnitentiæ post peccata. Nec mirum si duplicem viani contempseritis salutis, quum et Dei ieiunium, et saturitatem pariter spreveritis. Si ieiunium vobis placuit, cur Joannes displicuit? si saturitas, cur filius hominis displipuit? quorum alterum dæmonium habentem, alterum voratorem et ebrium nuncupatis. Ergo quia vos noluistis utrumque recipere, iustificata est sapientia a filiis suis: id est Dei dispensatio atque doctrina." Quæ hie vocatur S. Patri Dei dispensatio in hac fententia, qua iustificata dicitui'sapientia ab omnibus, ut Luc. VII. 35. legitur, filiis Jhis, iAuuuuSy , explicatur apud eundem Lucam his præmissis narrationi verbis. Et omnis populus audiens et publicani iustificaveT.unt i^iKMu>(To,]/ Deum, bapizati baptismo Joannis. Pharisai autem et legis periti consilium Dei Jpreverunt in Jemetipsos, nan bapizati ab eo. Ubi vox /3*A>7 consilium respondet voci <ro<pia> in altera,»quæ apud utrumque evan. gelistam legitur, fententia, ad significandum divinæ sapientke consilium in disponendis Judæorum animis per baptismum Joannis v in pœnitentiam, verbis et exemplo a præ

xmrsore præmonstratam ad evangelium reg- Caput ni gra.tiæ Christi et gloriæ , quod spreve- LVIII. runt Judæi: quos ferit, prout mox apud vfY>-' Matthæum XI. 20. etc. proposito textui subiicifur: Tune cœpit exprabrpre civitatibus, in quibus facta Jlmt plurima virtutes eius , quia non egissent pœnitentiam. Vx titti Corozain , va tibi Bethsaida: quia, si in Tyro et Sidone factx essent virtutes, qua facta Jlint in vobis, olim in cilicio et cinere egissent pœnitentiam etc. In illo tempore, pergit evangelista, respondens Jesus dixit: Confiteor tibi Pater, Domine cœli et terra, quia abscondisti hac a Japientibus et prudentibus, et rev,elasti ea parvulis.. Sqnt hi populus et publicani, illi Pharisæi et legis periti, quos modo ex Luc. VII. 29. e* 30. notavimus,

[graphic]

C A P U T LIX. ..

CUI PLUS REMITTITUR, PLUS
D1LIGIT.

Simon, habeo tibi aliquid dicere. At ille
ait: Magister, die. Duo debitores
erant cuidam fœneratori: unus debe-
bat denarios quingentos, et alius quin-
quaginta. Non habentibus illis unde
redderent, donavit utrisque. Qiiis ergo
eum plus diligit? Respondent Simon di-
xit: Æstimo, quia is, cui plus donavit.
At tlle dixit: Recte iudicasti. Luc.
VII. 40. etc.

Exemplo V ide, et adora filii Dei divinam sapien

M:iriæ tiam et bonitatem. Manducat apud Phari

Magdale. .

nx et sæum ex 11I0 nempe hominum genere, qui

*eir'- eum carpebant, quod cum publicanis et peccatoribus manducaret. Simonem hunc eiusdem suisse cum cæteris Pharisæis mentis, ostendit, quod indigne ferat accedere mulierem, qua crat in civitate peccatrlx, licet adeo pœnitens illa esset, ut provoluta in terram lacrymis rigaret pedes Domini. 1 Guam suaviter vero amabo! efficaciterque ad meliorem rectamque mentem revocat hominem , ad agnitionem professionemque vtritatis omnium maximæ, in qua tota ver

git redemtionis humanæ œconomia! prout Caput ipse Christus ipsis Pharisæis in illa occa- L,x. sione , qua Christum ægre ferebant cum s—'Vs-" publicanis et peccatoribus manducare, palam rhanifestabat, se non venisse vocare justos, fed peccatores ad pœnitentiam a); quali pœnitentia ducta utique erat mulier commensurans tum magnitudine peccatorum magnitudinem amoris , adeoque ipso Pharisæi iudicio absolvenda a Christo: Propter quod dico tibi: Remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum. Quæ vero mens esse debuisset Simoni, si Christum non tantum prophetam, fed amniscium verum Filium Dei, scrutatorem renum et cordium . agnovisset? Si, ut ei Christus tam placide insinuaverat, ad examen revocasset, rationesque iniisset anteactæ vitæ suæ reperturus forte ampliorem materiam ad maiorem dilectionem, si vera reatuum suorum pœnitentia ductus ad ei^is et ipse provolutus pedes, ea fecisset, quæ quod neglexerit tam oportune, officiose, et amanter Christus ei exprobrat, proposito mulieris peo catricis exemplo: Et conversus ad midierem dixit Simoni: Vides hanc mulierem? Intravi in domum tuam, aquam pedibus meis non dedisti: hac autem lacrymis rigavit pedes meos, et capitlis Jliis ter sit. Osculum mild non dedisti: hxc aatem, ex quo intravit, non cessavit osculari o) Luc. V. 3«.

C*put pedes meos. 0'eo caput mcum non unxisti: LIX. li»tc autem unquento unxit pcdes mcos. Propter ***\~^ quod dico tibi: Remittuntur ei pcccata multa , quoniom dilexit multum.

Ula ipsa creditur \\-xc mulier, quæ postea plorans, atque eodem amore conflagrans mortno et fepulto Christo tam perseveranter ad monumentum stabat. „Qua in re pensandum est, cum S. Gregorio loquar a), huius mulieris mentem quanta vis amoris accenderat, quæ a monumento Domini etiam disdipulis recedentibus non recedebat. Exquirebat quem.non invenerat, flebat inquirendo, et amoris sui igne succensa, eius, quem ablatum credidit, ardebat desiderio. Unde contigit, ut eum sola tune videret, quæ remansit, ut quæreret." 'Nec hoc solum , verum etiam prima resurrectionis nuntia a Christo ad apostolos apostola mitti digna suit iis consolatione plenis verbis, quæ nunquam sine extasi quadam mentis audiri debeant: Ascendo ad Patrem meum, et Patrem vestrum: Deum meum, et Deum vatrum. Sic etiam præ cæteris apostolis post resurrectionem suam primus Petro apparuit, qui eum ter negaverat, fed statim lapsum, respectus a Christo, amare defleverat, et deinceps Christum præ cæteris amnbat, ideoque pascendas oves accea) Lib. 11. in Ev.ing. 1/om. XXV. n. 1. T. I. p. 1545.

« ElőzőTovább »