Oldalképek
PDF

præsignavit; Christus vero passione et mor- Caput te sua nobis regnum" cœlorum acquirens LVl'" viam crucis demonstravit; regnum Dei in- ^-^^^ tra nos solidavit, regnum diaboli destruxit: regnum suum , theocratiarri a Judaica ad gentes cæteras transtulit, ex terreno in cœleste commutatum: cessit synagoga Ecclesiæ,- hæcque illius primogenita præripuit. „Si repetamus [commentatur S. Ambrosius in illud: cogentes rapiunt illud a) ] dominicurri illud, quod scriptum est, dicente filio Dei: Regnum Dei intrd vos est; advertimus in nobis regnum" cœleste solidari,- cum Christus exploso mundani prlricipis regno, sugatisque deliciis sæcularibus, intra nostrorum fecreta regnat animorum. Vis igitur menti adfertur humanæ,- quæ diversis illecebris debnita laborerri sugit, voluptaterri expetit; cum vel metu supplicii coercita^ vel prsemio provocata, vincere ipsa se nititur: et tanquam exantlatis laboribus^ palmam, quæ sibi plurimis adversantibus, subtrahebatur , contendit eripere. Rapimus enirri ex hoc mundo palmam salutis , et quasi excubantibus obsessos ferpentibus fructus pervigili labore decerpimus; ita tamest ut nori surtiva sublatio, fed direptio sit triumphalis. Est et aliud direptionis genus, quando aliis sublata diripimus. Qui a) In Lud T. /. f. 138*.

K a

Caput sunt igitur raptores illi, non laboramus iaLVH. telligere, cum de Beniamin lupi rapacis genere nos manare noverimus. Præcessera$ Joannes, ut iustificaret populum Judæorum: ipse Dominus venerat ad oves perditas, domus Israel: apostolos destinaverat, ut fidem populi Judæorum vel dispu» tatione, vel sign is, miraculisque sundarent: fed cum illi munera sibi oblata desugerent, publicani et peccatores in Deum credere, in fidem coire cœperunt. In his igitur apostolica prædieatione regnum cœlorum cogitur, et fidelis populi adspiratione solidatur." Aliter nobis violentiam S. Paulinus suadet: „Esto, ait a), violentus Deo, rape regnum cœlorum. Qui vetat aliena contingi, sua gaudet invadi: qui damnat avaritiæ rapacitatem , laudat fidei rapinam."

Rapina fidei maxima suit primis Eccle-siæ press» sæculis , temporibus persecutionum: quæ tamen nunquam etiam deinceps desuerunt , nec deerunt in regno Christi Ecclesia, diceute Christo Joan. XV. 20. Si me persecutisunt, et vos persequentur. Et apostolo II. Tim. III. is. omnes, qui pie volunt vivere in Christo Jesu, persecutionem patientur. Sic igitur continUæ foris et intus sunt pugns , regnum Christi usque nunc vim patitur, et violent! rapiunt illud: a diebus Joannis j inquit, «) Epiit. 34,

qui vitæ austeritate ipse sibi vim maximam Caput intulit, et perpessus est violentam etiam LVHI, mortem: ac ipse imprimis Christus usque v~^VrV ad mortem, mortem autem crucis, quem hac oportuit pati, et ita intrare in gloriam suam a),

C A P U T LVIII.

CHRISTI ET JOANNIS DISPAR
V1TÆ RATIO.

Cui autem fimilem æstimabo generationem
istam? Similis est puen's scdentibus in
soro, qui clamantes coæqualibus dicunt;
Cecinimus vobis, et mm faltastis: lanwu
tavimus, et non planxistis. Venit enim
Joannes neque manducans, neque bi-
bens, et dicunt: Dæmonium habet,
Venit filius hominis manducans, et bi-
bens, et dicunt: Ecce homo vorax, et;
potatorvini, publicanomm, et peccato-.
rum amicus. Et iustificata est sapiencia
a filiis suis. Matth. XI. 16. etQ.

J-/uSU quasi puerili res omnium maxima QjiasJ fur. summique ac unici nobis momenti ad con- dis JiuI*is siderandum hie proponitur, status nimirum tul^. naturæ, et gratiæ: naturæ lapsæ, qua'sumus filii iræ, filii vindictæ æterno supplicia o) Luc. XXIV. 16.

Paput digni, quod nullis fletibus sit expiandum: LVill. quem S. Joannes baptista frustra Judæis

s-0/^"-' lamentans (lamentavimus , et non plauxistis ) representat sub veteri lege qiiia lex per Moysen data est, gratia et veritas per Jesum Christum facta est, ut idem nobis denuntiat, Jo. I. 17. præcursor Domini, quo nato mox angelus Luc. IJ. 10. gaudium magnum evangel izavit. Et Jubito facta est cum angelo multitude) militia cœ/estis, laudantium Deum ,' et dicentium: Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus borne voluntatis. Est hoc gaudium magnum, quod tota vita sua Christus frustra Judæis evangelizavit: Cecinimus vobis, et non Jaltastis. „Vilis fermo, fed non vile mysterium , inquit, S. Ambrosius et post pauca a): Hoc est ergo mysterium: Cantavimus vobis, novi utiqne canticum Testamenti: et non Jaltastis, hoc est, non elevastis animam ad spi.ritalem gratiam. Lamentavimus, et non p/orastis, hoc est, non egistis pœnitentiam. Et ideo derelictus est Judæorum populus; quia nec egit pœnitentiam , et gratiam resutavit. Per Joannem pœnitentia, per Christum gratia. Istam quasi Dominus donat, illam quasi fervus annuntiat. Utrumque igitur Ecclesia custodit, ut et consequatur gratiam, et non abiiciat pœnitentiam; gratia enim munus largientis est, pœnitentia delinquentis reme

n) Lib. II. de paniient. fi, 41. et 44. T. II. p. 4:6.

dium." Pœnitentiam S. Joannes et ore Caput denuntiavit, et austeritate vitæ opere de- LVIIL monstravit: unde eius vita lamentationi V-^Y~W' assimilatur; Cantui Christi vita, qui suaviter voce, et benefactis omnes ad suscipiendum Evangelium gratiæ , tripudium vitæ cœlestis , provocavit. „ Sermo Domini , sunt verba S. Basilii a), qui ad vitam æternam, et ad cœlestium bonorum fruitionem invitat, melos erat, ad numerosam concinnamque motionem, nec non ad efficacem virtutum operationem animas excitans. Joannis autem prædicatio, quæ inobedientes illos ad pœnitentiam convertebat , lamentum erat 6 quod tristitiam ad salutem stabilem operabatur. Judæi autem propter cæcitatem cordis deprehensi sunt nullis verbis benignis ad vitam permoti, quin nec etiam asperioribus ad pœnitentiam adducti suisse." Regidissimus erat in deserto victus et vestitus Joannis; vita Christi cum Judæis socia- , lis: cum illis bibebat, et manducabat, etiam cum publicanis et peccatoribus , nec Pharisæorum hostium convivia.abhorrebat; ut eos sibi conciliaret, allectaretque, nullam præteribat occasionem hortandi , animandi, instruendi. Cccintows vobis et non Jaltastis. „ Provocavimus , cum S. Hieronymo in h. 1. loqnor , ut ad nostrum canticum bona opera faceretis, et saltaretis ad

a) In Isnia V.

« ElőzőTovább »