Oldalképek
PDF

Caput bant Christum, eoquod se filium Dei essett LVI. professus, admodum sollicitatus ab ipsis,

l*"'V"wdum, post cæcum natum Jo. IX. illuminatum, ad festum ericæniorum ambularet in templo in porticii Salomonis Jo; X. 22. Circumdederunt ergo eurri Judaij et diccbant ei: Qiiousque animani nostram tollis? Si tii es Chrisiiis, die nobis palam. Eespondit eis Jesus: Loquor vobis i et non creditis: opera, qua ego facio in nomine Patris mei j hac testimonium perhibent de me.

In conspectu Judæorum patrata sunt ea miracula per totam Judæam, quam pertransiit, ut testis oculatissimus S. Petrus de eo testatus est post ipsius mortem Judæis, beiief aciendo , et sanando omnes oppressos a diabolo a). Sed ipsi ad hæc omnia cæci erant, quia in Christo eam non reperiebant, quam in Messia desiderabant, sæcularem pompam , regiamque potentiam ad ablatum a Romanis sceptrum Judæ restituendum, regnumque Israel per orbem instaurandum. At Christus Joanni denunciari voluit, quia pauperes evangeli2antur. Non principes sacerdotum et feniores illos populi, qui dum • sciscitanti quidem Herodi recte responderunt, Christum nasciturum in Bethlehem Juda b), perverse autem acceperunt Michæam, quem citant prophetam; Et' tit 0) Act. X. 38. b) Miiiib. II. j.

Bethlehem Juda, nequaquam minima es id prin~ Caput cipibus Juda, ex te enim exiet dux, qui regat LVI. populum meum Israel. Non, ut illi elati j sic ,»-^v*-' apostoli piscatores hæc accipiebant pauperes, qui vocati a Christa continud'relict'is retibus fecuti sunt Christum i turbæ item quæ fequebantur discursantem pauperem, qui non habebat, ubi caput reclinaret. Erant hi, de quibuS mox Christus, et beatus est, qui non jueritJcandalizatus in me. At vero scandalizati suerunt Judæi id Christo, humilem eius dedignati conditionem inflati spe regni, frustraque ad hunc usque diem regem suum Messiam exspectant, quem eorum patres respuerunt, Hbc nempe suit regnum, hoc munus Messiæ divinissimum sublimissimumque , quod statins post sus*ceptum officium suurn iri synagoga Nazareth , ubi erat nutritus, revoluto libro Isaiæ, eius verbis denunciat: Slpiritus Domini super me: propter quod unxit me, evangelizare pauperibus misit me, sanare contritos corde, pr&~ dicare captivis remissionem , et cacis visum, dimittere confractos in remissionem, pradicare annum Domini acccptum, et diem retributionis. .... quia hodie impleta est h&c Jcriptura in auribus vestris a).

Videri volunt hodierni increduli inde excusationem pretendere potiorem, quam sl) Luc. IV. is.

Caput Judæi, ad miracula Christi, quæ viderant LVI. coram illi obcæcati; dum nostri, id est

v-rY"^ inter ehristianos infideles, credere detrectant, quæ non viderunt suis oculis, quod legimus a Christo, ut infra videbimus apostolo Thomæ exprobratum, cum epipnoliemate: Beati, qui non viderunt, et credideTunt. Jam notavimus ex S. Augustino, maximo suisse deputandum miraculo, si mundus sine miraculis credidisset, ad fidem conversus ab apostolis rudibus et imperitis, non armis , ut Mahumedanismus, non potentia sæculari, ut (nisi forte clam ferperent) toeretici, qui ætatem tulerunt.

&EGNUM CCELORUM VIM

PATITUR.

Ameh dico vobis, rion surrexit maior iriter natos mulierum Joanne baptista: qui autem minor est in regno cœlorum, maiOr est illo. A diebus autem Joannis baptist* usque nunc regnuni cœlorutri vim patitur; et violenti rapiunt illud. Omnes enim proph'etæ et lex, usque ad Joannem prophetaverunt: et si vultis recipere, ipse estElias, qui venturus est. Qui habet aures audiendi,.audiat. Matth. XI. i r.

[graphic]

V erba Amen dico vobis initio, et in fine, Regrimtf Qui habet aures audicndi, audiat, magnum Christi idaliquid et sublime hoc Ghristi scrmone por-'6"'* tendi, indicant: uti revera complectitur œconomiam veteris et rfovi testamenti, cuius utriusque limes dicitur S. Joannes Baptista, „ad quem, flint verba Tertulliani a), desineret Judaismus, et a quo inciperet Christianismus." Id S. Augustinus confirmat Serm. VII. de S. Joan. bapt. b) „ Nam eum

a) Mvers. Marrioti. Lib. IV. c. 33. p. 449. *) Serm. CCXC11L H. 2. J. V. p. 1176,.

Tom. H. & /

Caput esse, ut dixi, quodammodo limitem DoLVII. minus ipse testatur dicens: Lex et prophet*

^-^r—* usque ad Joannem baptistam. Sustinet ergo personam vetustatis, et præconium novitatis; propter personam vetustatis, de fenibus nascittir: propter personam novitatis, invisceribus matris propheta declaratur." Hoc igitur respectu attestante ipso Christo, non Jiirrcxit maior inter natos mulierum Joanne baptista: qui autem minor est in regno cœlorum, maior est illo. Regnum cœlorum regnum est Messiæ præsentis vitæ et æternæ in Ecclesia Christi, et æterna patria. Regnum hoc precursor Domini in spiritu et virtute Eliæ denuntiavit primus S. Joannes damans in deserto et dicens: Pœnitentiam agite, appropinquavit regnum Dei. „ Consequenter , sunt verba S. Hieronymi in cap. XI. Matthæi a) , a diebus illius regnum cœlorum vim patitur, et violenti diripiunt illud. Grandis enim est violentia, in terra nos esse generatos, et cœlorum fedem quærere: possidere per virtutem, quod non tenuimus per naturam. Cessarunt tunc umbræ, et figuræ venturi Messiæ, quem omnes prophetic et lex usque ad Joannem prophetaverunt." Cessavit respublica et regnum terrenum Judaicum , dum Joannes cœpit prænunciarc regnum cœlorum. Pœnitentiam, inquit, agite: quam ille tam austera vita in deserto «) T. IV. p. 43.

« ElőzőTovább »