Oldalképek
PDF
[ocr errors]

Evangellum Christi prænunciarunt, ipso Capu* Jlimmo lapide angalari Christo Jesu, a quo et Petrus a petra dicitur: Et super hanc petram, inquit, adificabo Ecclesiam meam, et porta in* feri non pravalebunt adversus eam, Assimila» tur igitur viro sapienti, qui ædificat domum suam super hanc petram, econtra vero similis erit viro stulto, qui ædificat domum super arenam extra hanc petram: Venerunf fiumina et$r

C A P U T LV. LEPROSUS MUNDATUS.

Cum autem descendisset de monte, secutae sunt eum turbæ multæ: et ecce lepro,. Sus veniens, adorabat eum , dicens: Domine, si vis, potes me mundare. Et extenders Jesus manum , tetigit cum, dicens: Folo. Mundare. Et confestim mundata est Iepm eius, Matth, VIII. i. i. 3.

„ JC/xtendente manum Domino, commen- Solo tatur in hunc locum S. Hieronymus a), statim lepra sugit; simulque considera quam humilis, et sine iactantia respon$io, iile di

«) T. iv. ^ s«.

Caput xerat, si vis. Lominus respondit: Vobs ille I-V. præmiserat: Totes me mundare. Dominus

^OT^ iungit, et dicit: Mundare. Non ergo, ut plerique latinorum putant, iungendum est, et legendum, fed feperatim, ut primum dicat: Volo ,• deinde imperans dicat: Mundare.11 Facit huc, quod eodem Matth. VIII. 24. narratur, dum dormiente Christo Ecce tnotus magnus factus est in mari, ita ut navicula operiretur Jluctibus . . . Tuncjlirgens imperavit ventis, et mari, et facta est tranquillitas magna. Porro homines miratijltnt dicentes: Qualis est hie, quia vent i et mare obediunt ei. Non poterant quippe non divinum quidpiam hie agnoscere. Idem nempe Verbum divinum, ut in creatione mundi, suam omnipotentiam hie ostendit: Qiioniam ipse dixit et facta funt, ipse mandavit et creatafunt. Statuit ea in aternum et in Jkculum Jœculi: praceptum posuit, et non prateribit a). Quæ de immutabili illo cœlestium corporum solis, lunæ ac stellarum cursu dicit psaltes, postquam ea, inanima quidem, ad celebrandum divinum numen provocaverat. Habemus nihilominus iam in veteri testamento exemplum, quo consunditur fectatorum hodiernorum perfidi Spinozæ Judæi stultitia b) , .effutientis, mutabilem fore Deum, si miracula patraret; siquidem leges naturæ nil aliud sint, quam Dei voluntas, quæ in ver«) Psalm. CXLVUI. i) Tract, tbcoi. polit. c. 6.

fceretur, si leges naturæ inverterentur. Id Caput quod maxime locum haberet in eo, quod IV. tum Spinoza cum alii fingunt ad eluden, dum illud stupendum miraailum , quod Josue X. 12. legitur: Locutus, scilicet, Josue Domino in die, quo tradidit Amorrhaum in conspectu filiorum Israel, dixitque coram us: Sol contra Gabaon ne movearis, et luna contra vallem Aialon. Steteruntque sol et luna, donee ulcisecretur fe gens de. inimicis suis, Diabolica impudentia est homuncionum, Deo auctori naturæ veluti legem statuere, limites ponere atque terminos omnipotentiæ suæ; et quidem eorum, quos sua revelatione dignatus est Deus; quandoquidem primo statim huius tractationis capite vidimus Dion. Longinurn mirabundum stupere To v^og sublime illud in yerbis Gen, I. 3. Fiat lux. Et facta est lux, operante Deo spiritu oris sui, Verbi nimirum divini, quod erat in principio; atque in tempore caro factum ,eadem virtute, qua omnia per ipsum facta Jhnt, sola voce Fiat, uno iussu Volo, mundarc leprosum sanavit a), Veluti etiam absens centurionis piierum, dum. Vade, inquit, et sicut credidisti, fiat tM: mox ingressus domum Petri socrus febricitantis manum tangens sanavit t nec verbum dicens: Vespere auteni facto, pergit evangelista, obtiderunt ei multos damonia habentes: et eikiebat Jpiritus verbo. Sic «) Muttb, F1ll. 131

Caput curavit mutum et surdum verbo: Ephphetha, LV. quod est adaperire a); cæco roganti: Domine,

'".^Y"*-' ut videam, Jesus Respice, ait, et confestim vidit b). Sic ad vitam revocavit puellam mortuam dicens: Talitha cumi, quod est» interpretatum: Puella (tibi dico) surge c) s perinde ac ad adolescentem mortuum: Adolescens, tibi dico: surge d) ,• ad Lazarum vero iam quatriduo tnortuum, ac fepultum vocc magna clamans: Lazare, veni foras c), eadem qua feipsum resuscitavit occisum virtute, resuscitaturus aliquando universam carnem, quod prædicit Joann. V. 25. etc. Amen, amen dico vobis, quia venit hora, et mtne est, quando mortui audient vocem Filii Dei: et qui audierint, vivent. Sicut enim Pater habet vitam insemetipso : sic dedit et Filio habere vitam in semetipso: et potestatem dedit ei iudicium facere, quia filius hominis est. Nolite mirari hoc, quia venit hora, in qua omnes, qui in monumentis Junt, audient vocem Filii Dei: et procedent , qui bona fecerunt in resurrectionem vita: qui vero mala egerunt, in resurrectionem iudicii.

0) Marc. Vlt 34. *) Luc. XVIII. 4». c) Marc. V. 41. i) Luc. VIL 14. i) Joan. XI. 43.

TESTIMONIUM CHRISTI JOANNI
RENUNCIATUJVL

Joannes baptisca misit nos ad te dicens:
Tu es, qui venturus es, an alium ex-
spectamus? In ipsa autem hora multos
curavit a languoribus, et plagis, et
spiritibus malis, et cæcis multis dona vie
visum. Et respondens , dixit illis:
Euntes renuntiate Joanni, quæ audistis,
etvidistis: Quia caci vidente claudi am-
bulant , leprosi mundantur, surdi au*
din; it, mortui resurgunt, pauper es evaiu
gelizantur: Et^ beatus est, quicunque
non fuerit fcandalizatus in me. Luc.
VII. 20. etc.

[graphic]

-LNiarratur Jo. X. 41. multos venlsse ad jmiii ;n.

Jesum et dixisse: Quia Joannes quidem Jignum creduli - ,. . -r miraculij

feat nullum, omma autem, quacunque dixit Jo- christL

annes de hoc, vera Jlint. Et multi crediderunt

in eum, prater testimonium nimirum etiam

Joannis, cui Judæi plus deferebant, quam

miraculis Christi. Referuntur mox dicta

ab evangelista, factaque, dum Christus

abiit iterum trans Jordanem, in eum locum, ubi

erat Joannes baptizans primum: et mansit illic.

Accidit hoc postquam Judæi lapidare vole.

« ElőzőTovább »