Oldalképek
PDF
ePub

me, faciam vos piscatores hominum. Conque- Capur ritur Petrus : Præceptor, per totam noctem labo- XXX. tantes , nihil cepimus. Quid per totam nocom tem nisi tenebræ illæ ante Christum a), qui est lux vera , quæ illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum, intelliguntur, de quibus Psalmista b): Deus meus illumina tenebras meas. Christus autem cy: Ego fum lux mundi : qui sequitur me, non ambulat in tenebris , fed habebit lumen vita, Nec folum lux nostra est Christus, sed etiam dux noster est , a quo dependet omnis consilii, et agendi ratio, quo destitutus Petrus cum sociis per totam noctem laborantibus nihil cepisse queritur. At iam d): In verbo autem tuo laxabo rete. Et cum hoc fecissent , concluserunt piscium multitudinem copiosam, rumpebatur autem rete eorum ; et annuerunt fociis , qui erant in alia navi , ut venirent, et adillo varent eos. Et venerunt, et impleverunt ambas naviculas, ita ut pene mergerentur. Quod cum videret Simon Petrus, procidit ad genua Jesu dicens : Exi a me, quia homo peccator fum, Domine,

hala

Quis.non hic videt parabolam Christi , Parabola qua simile dixit regnum cælorum, id est de lagena

congruens Ecclesiam, sagenæ missæ in mare, et ex primæ pisomni genere piscium congreganti ? Sagena cationis. mittitur in mare a piscatoribus Petro et a) Joan. 1. 9. b) Psalm. XVII. 29.

c) Joan. VIII. 12. d) Luc. V. 5. etc.

[ocr errors]

CAPUT sociis fecutis Dominum. At dum rumpitur XXX. rete, periclitatur mergi navicula, procidit

que ad genua Jesu Petrus, erigitur eius animus a Christo, animaturque, ut nihil moratus hæc pericula fuæ naviculæ et sociorum, imperterritus piscatorem se hominum præbeat , certus de multitudine piscium capiendorum. Noli , inquit Christus a), timere: ex hoc iam homines eris capiens. Hæc iam ad primam piscationem in parabolą illa evangelica pertinent; quæ fequuntur, quam cum impletą esset educentes, ct fecus litus fedentes elegerunt bonos in vasa, malos autem foras miserunt , ad secundam: fic erit in consummatione Sæculi b). Ut adeo nihil temere hic aut proprio ingenio excogitatum debeat videri, quod in miraculosis piscationibus explicatur de Ecclesia , piscatoribusque hominum, quod est fublime in Evangelio Christi per apostolos nobis denunciando. „Nunquam, sunt verba S. Augustini c), hoc Dominus iuberet, nisi aliquid fignificare vellet, quod nobis nosse expediret. Quid ergo pro mag: no potạit ad Jesum Christum pertinere , si pisce's caperentur, aut si non caperentur ? fed illa piscatio erat nostra · significatio. “ Omnia copiose S. Augustinus in fermonibus illis de duabus piscationibus explicat, ex quibus unum faltem locum, qui ad primam pertinet afferemus. „Recordamini ergo, a) Luc. V. 10. b) Matth. XIV. 48.

c) Serm. 248. T. V. p. 1026.

inquit, primam piscationem ubi videamus CAPUT Ecclesiam , qualis est in isto tempore. Do XXX. minus Jesus invenit discipulos suos piscantes, quando primum eos vocavit, ut feque. rentur eum. Tunc tota nocte nihil cepe. runt. Eo autem viso, audierunt ab illo : Mittite retia. Domine , inquiunt, per totam noctem nihil cepimus, sed ecce in verbo tuó rete mittimus. Miserunt, iubente omnipotente. Quid aliud potuit fieri, nisi quod ille voluisset ? Sed tamen eodem ipso facto ali. quid nobis, ut dixi, quod nosse expediat, significare dignatus est. Missa funt retia. Adhuc Dominus nondum erat passus, nondum resurrexerat. Missa sunt retia: ceperunt tantum piscium, ut duo navigia implerentur, et ipsa retia eadem piscium multitudine fcinde. rentur. Tunc illis dixit: Venite, et faciam vos piscatores hominum. Acceperunt ab illo retia Verbi Dei, miserunt in mundum, tanquam in mare profundüm: ceperunt quan. tam multitudinem Christianorum cernimus; et miramur. Duo autem illa navigia, duos populos significabant, Judæorum et Gen: tium, Synagogae et Ecclesiæ, circumcisionis et præputii. Illorum enim duorum navigiorum, tanquam duorum parietúm de diverso venientium , lapis angularis est Christus. Sed quid audivimus ? Ibi premebantur navigia præ multitudine: Sic fit modo: multi chris stiani, qui male vivunt, Ecclesiam premunt.

CAPUT Parum est, quia premunt : et retia disXXXI. rumpunt. Nam si non essent retia scissa, w schismata non essent commissa.“

CAPUT XXXI.
CHRISTUS PREDICAT EVANGE-

LILJI REGNI.
Circuibat Jesus totam Galilæam, docens

in synagogis eorum, et prædicans Evan-
gelium regni: et fanans omnem languo-
rem, et omnem infirmitatem in populo.
Matth. IV. 23.

In remissionem peccato

rum.

Hæc Matthæus proxime fubiungit voca. tioni piscatorum fecundze, qua relictis reti. bus secuti sunt Dominum, Immediate etiam antea: Exinde cæpit Jesus prædicare, et dicere : Pænitentiam agite : appropinquavit enim

egnum cælorum. Et Matth. IX. 35.: Circuibat Jesus omnes civitates, et castella, docens in fynagogis corum , . et prædicans Evangelium reg. ni : Marcus autem, ex quo iam notavimus, Christum incepisse, quando desierat Joannes præcursor, postquam autem, ait a). traditus est Joannes, venit Jesus in Galize

ons Evangelium regni Dei, et dicens : Ouo. @) Murc. 1. 14.

prædicans Evangelium regni Dei.

niam impletum est tempus, pænitemini , et credi- CAPUT te Evangelio. Huius regni principem D. Pe- XXXI. trus Act. V. 31. Christum post resurrectio. nem Judæis prædicat: Hunc principem, et Salvatorem Deus exaltavit dextera fua, ad dandam pænitentiam Israeli , et remissionem peccatorum. Nihil hoc differt ab eo, quod prænuntiavit præcursor Joannes Baptista prædicans in deserto Judad, et dicens ; pænitentiam agite ; appropinquavit regnum cælorum. Marci I. 4. Lucæ III. 3. tantum prædicans baptismum pænitentiæ inducitur; quod ipse præcursor refert ad Christum : Et ego nesciebam eum , fed ut manifestetur in Israel, propterea veni ego in aqua baptizans a). Et Christus : Lex et propheta , usque ad Joannem: ex eo regnum Dei evangelizatur b). Jam nonnunquam fermo incidit de regno Messiæ , occurretque deinceps in plerisque parabolis; quod evangelium regni præsentis temporis attinet , explicatum, in tota autem amplitudine sua nobis illud impri. mis exhibet historia passionis Christi : in qua quidem dicit Christus, regnum fuum non esse de hoc mundo, palam tamen , quia rex fum ego professus Pilato, fic persuaso, ut per hoc animos Judæorum , ut crucifigeretur petentium, tentaret conciliare: Regem vestrum crucifigam ? Ecce rex vester. Nec abduci ab eis, Christum accusan

) JO. I. os. b) Luc. XVI. 16.

[ocr errors]
« ElőzőTovább »