Szabó Károly kisebb történelmi munkái, 1. kötet

Első borító
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Más kiadások - Összes megtekintése

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

250. oldal - Tritri (Tatra), dilatata procedit. Deinde in ea parte, quae meridiem respicit, addita regione Moravia usque ad fluvium cui nomen est Wag , et ad mediam silvam cui nomen est Moure 4), et eiusdem montis, eadem parrochia tendit, qua Bavaria liminatur.
90. oldal - Leginkább szeretik a távolról csatázást, ,az ellenség cselbeejtését és bekeritését, a szinlelt hátrálásokat és visszafordulásokat és a szétszórt csatározást. ,, Ha. elleneiket megszalasztják, mire sem ügyelve, kíméletlenül nyomulnak utánok, nem gondolva másra, mint az üldözésre, s nem érik be, mint a rómaiak s más nemzetek, a kellő üldözéssel és a vagyon zsákmánylásával, hanem mind addig nyomulnak, míg az ellenséget teljesen szét nem verik, erre minden...
86. oldal - Ezen nép tehát, mint a mely egy fejedelem alatt van, s melynek vétkeseit főnökeik kegyetlen és nehéz büntetésekkel lakoltatják, nem szeretet, hanem félelem által fékeztetve, a bajt és fáradságot nemesen tűri, hideget, meleget kiáll, sa szükségletekben!
33. oldal - ... fog nyerni, meg sem gondolta . hogy nagyobb bajba jut a szkütháknál lévő szolgaságnál. Onégésziosz ugyan is fiirdösének tette , s öt és hozzátartozóit kellett a fürdés közben szolgálnia.
88. oldal - Csatában nem rendezkednek mint a rómaiak három osztályba, hanem külömböző csapatokban ezredenként állnak össze , sa csapatok egymástól oly kis távolra állnak , hogy az egész hadrend egynek látszik.
94. oldal - Ha az ütközet (illetőleg első roham) jól üt ki, nem kell mohón utánok nyomulni, sem gondatlanul üldözni ; mert ezek, miután az első ütközésre meggyőzeinek , nem hagynak föl a harczczal, mint más népek...
92. oldal - Tudják ugyanis, hogy nemzetök állhatatlan gondolkozásu, hogy haszonvágyók és sok törzsből vannak összeszerkesztve , s hogy e miatt rokonaikra és az egymás iránti jó indulatra nem sokat adnak.
88. oldal - Poggyászukat a hadrend mögött, attól jobbra vagy balra, mintegy kétezer lépésnyi távolban tartják, hagy van a mellett is egy kis őrséget. „Gyakran a fölösleg lovakat összekötözve hátra, azaz a hadrend mögé állitják annak védelmére. Hadrendjük tagjainak mélységét, azaz a sorok számát, határozatlanul intézik; minthogy jobban ügyelnek a hadsor tömöttségére mint mélységére, s az arczot egyenlően és sűrűén állitják.
49. oldal - F. a fejedelmi kerevettöl jobbra eső széken *), az Onégészioszszal szemben eső széken pedig Attélász két fia üle , mert az öregebbik atyja kerevetén ült, nem közel , hanem jó távol, atyjától való szemérmében szemeit a földre lesütve. Midőn mind rendben valánk, a pohárnok előlépvén a boros kupát Attélász kezébe adja, ki azt elfogadván a sor szerint legelsőt köszönti, s az a köszöntés által megtiszteltetve fölállott , s nem szabadott elébb leülnie, míg...

Bibliográfiai információk