A magyar nemzet története, 8. kötet

Első borító
Athenaeum részvénytársulat betüivel, 1898
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Más kiadások - Összes megtekintése

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

481. oldal - Rajta hát, egész parasztság, könyörülj magadon, emeld fel botodat, vasvilládat, baltádat a kegyetlen, ingyenélő, húzó-vonó, országpusztitó, királylopó urak ellen, egyező szívvel, szájjal kiáltsd mint a tátos ezt!
481. oldal - Akarják azt is, hogy a kutyái és disznói vérrel a mi vérünk egy becsben legyen, csak jókedvükből is kínozhassanak, verhessenek és megölhessenek bennünket, mert azt mondják, hogy úgy pénzekbe vagyunk, mint a disznó s úgy bánhatnak velünk, mint a disznóval ; ha akarják eladhatnak, ha akarják megölhetnek, mint a disznót ; akarják a királyt is úgy tenni, hogy mirajtunk nekik azt a hatalmat megengedje és erre a király megesküdjön, hogy őket ebben nem háborítja.
457. oldal - Lajos gyűjteményében.) -Legelsőben is a nemzeti magyar ruhának felvételén kezdett éledni a. patriotismus, mely annál szebb és csudálatosabb volt, hogy már alig lehetett magyar ruhában látni valakit ; mindenütt, mint az árviz a német ruha eláradott.* Ung, Bereg, Ugocsa, Szatmár, Mármaros megyékben és a bánsági megyékben a nemzeti ruha volt a nemzeti ellenállás külső jele.
168. oldal - Akkor a fejedelem a kápolnában megyen, és azután ki-ki eloszlik. Vacsorára hetedfél órakor dobolnak. A vacsora nem tartván sokáig, nyolc órakor a fejedelem levetkezik, de leggyakortább le nem fekszik még akkor, és reggel ha szinte hat órakor öltözik is fel, de éjféle után két órakor felkél.
166. oldal - Béggel hatodfél órakor a dobot megütik, akkor a cselédeknek fe kell kelni és készen kell lenni hat órára. Hat órakor dobolnak és akkor a fejedelem felöltözik, azután a kápolnába megyén és misét hallgat. Mise után az ebédlő házba megy, ott kávét iszunk és dohányozunk.
285. oldal - Felséged uralkodása elején a szeretet tett, alkotott mindent.* Most is az a kiinduló pontja, hogy a felség jót akar. Bár ezt mindenki elismeri, mégis nagy óvatosság kell a kivitelhez. Kímélni kell a nemzet előítéleteit, melyek közt az első : a nagy ügyelet az ország jogaira. Épen azért meg kell akadályozni a minisztereket abban, hogy a királyi tekintélyt oly czélok elérésére használják fel, melyek sem a törvénynyel, sem a lehetőséggel meg nem egyeztethetők. Kerülni...
168. oldal - Fejedelem a kápolnába megyén és aztán kiki eloszlik. Vatsorára hetedfél órakor dobolnak. A vatsora nem tartván sokáig, nyoltz órakor a fejedelem levetkezik, de leggyakortább le nem fekszik még akkor, és reggel, ha szinte 6 órakor öltözik is fel, de éjféli két órakor felkel. Ha szinte a fejedelem beteg; volna is, akkor is mind egyaránt folynak a rendek.*1 A jó Mikes világért el nem mulasztaná, hogy ott ne legyen, mikor ura öltözik, a > lever «-nélr és mint főkamarás,...
509. oldal - Kancz. levéltár, 1790. 13391. szám. szeptemberben »tele volt Buda és Pest horvát katonákkal, a magyar urak olyanok voltak, mint a kiknek az orrok vére...
163. oldal - Eleget mondjuk, hogy mi azért jöttünk, hogy hadakozzunk, de ők csak szaladnak, ki ide, ki amoda. Jaj, édes néném, hogy lehet ilyen néppel hadakozni ? — De félek attól, hogy a mi hadakozásunk füstbe ne menjen.
523. oldal - Magyarország mindamellett, kapcsolt részeivel együtt, szabad ország, és egész törvényes kormányformájára nézve (beleértve minden kormányszékét,) független, azaz semmi más országnak vagy népnek alá nem vetett, hanem saját állami léttel és alkotmánynyal bíró.

Bibliográfiai információk