Hazánk: Idöszaki folyóirat hat-hetes füzetekben

Első borító
Kiadja Heckenast Gusztáv., 1858
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

247. oldal - Mikor meghallottuk, hogy a török nagy készülettel fegyverkezik és készül reánk, mi is akkor, de későn tapodni kezdtünk, kaptunk mindenfelé, hadat, seregeket kezdtünk gyűjteni. De micsodás seregeket, micsodás hadakat?
244. oldal - Véghöz vittem immár nagyhírű munkámat, Melyet irigy üdő, sem tűz el nem bonthat, Sem az ég haragja, sem vas el nem ronthat, Sem az nagy ellenség, irigység, nem árthat. És mikor az a nap eljün, melly testemen Csak uralkodhatik, fogyjon el éltemen Hatalma : magamnak ugyan nagyobb részem Hordoztatik széjjel az magas egeken.
95. oldal - ... ne tévedjen le a fölebb mondottak valamelyik pontjáról, sem a királyt, vagy a nemeseket, vagy másokat ne engedjen letévedni, hogy mind ők örüljenek szabadságuknak, és azért hozzánk és utódaink iránt mindig hivek maradjanak, mind a királyi koronától a tartozó engedelmesség meg ne tagadtassék.
248. oldal - A mostani nemes nem gondolja meg, micsoda az igaz nemesség, mivel nyerték meg az mi eleink a nemességet, mivel tartatik is meg. Egy nemzet sem pattog úgy s nem kevélykedik nemesség titulusával, mint a magyar, maga annak bizonyítására, conservatiójára, látja Isten, semmit nem cselekszik.
253. oldal - Gusich öcscse inasa, meg egy Angelo nevű kedves olasz inasa és a lovász nyargalának utána; mi ott a hintónál beszélgeténk. Egyszer csak hamar ihol nyargal Gusich, mondja a bátyjának : hamar a hintót, oda az úr.
248. oldal - Pompáskodni, egy mentét arannyal megprémezni, egy kantárt pillangókkal felcifrázni, egy forgóval, egy varrott lódinggal pipeskedni, egy paripát futtatni, egyszóval: esküdni, hazudni és semmi jót nem követni. Hej, mely különb vala amaz lacedaemoniai asszony, mikor a fiát, mely immár felnevelkedett vala, felfegyverezvén jó módjával, egy paizst ada végtére neki ezen szókkal: aut cum hoc, aut in hoc, azaz: avagy ezt hozd haza tisztességesen, avagy ebben halva hozzanak becsülettel.
248. oldal - Nem kell minekünk oly nagy ellenség, mint a török; egy kánikula melege, egy febsuáriusnak szele, egy éjtszakának virrasztása, egy napnak koplalása megrontja a hadainkat és semmivé teszi. Ilyenek a mi köz hadaink; de mivel jobb ennél a nemesség? Mivel jobb az úri rend? Bizonyára mind egy bordában szőttek vagyunk, egy cseppnyire is egyik rend a másikat nem csúfolhatja.
248. oldal - Egy nemzet sem pattog úgy, s nem kevélykedik nemesség titulusával13, mint a magyar, maga annak bizonyítására, conservatiójára14, látja isten, semmit nem cselekszik. Ülnek haszontalanul fiaink vagy otthon atyjoknál és anyjoknál, vagy, ha ugyan derekasan látni, hallani akarnak (az mint ők mondják), egy magyar úr udvarában beállanak és szerződnek. Ott mit tanulnak ? innya ; mit többet ? pompáskodni, egy mentét arannyal megprémezni, egy kantárt pillangókkal felcifrázni, egy...
80. oldal - ... toll-house, fixture pier, wing wall, and pedestal. Vertical section of retaining-piers. Section at end of fixture pier, showing chain-holes. Lamp and pedestal at entrance of bridge. Lamp and pedestal at end of wing walls. Separately sold from the above in a volume, price half-bound in morocco £1. 12s. An ACCOUNT, with Illustrations, of the SUSPENSION BRIDGE ACROSS the RIVER DANUBE, BY WILLIAM TIERNEY CLARK, CE, FRS With Forty Engravings.
247. oldal - Csúfsága lettünk a nemzeteknek és magunknak, ellenségünknek penig, valahonnan jön reánk, prédájává. Miért? A vitézségnek disciplinája meg nem tartásáért, a részegségért, a tunyaságért, az egymásgyűlölésért és ezer ilyen vétkünkért.

Bibliográfiai információk