Oldalképek
PDF

stra, che prendeva, giusto un uso assai noto, il nome di förtuna della città; ed è cosa assai singolare il vederla figurata in un contorniato pubblicato

dal Sanclementi (T. I. p. 125 sq.), come i simili genii delle città asiatiche, cioè qual donna alata e tur

rita sedente col Sebeto nuotante a' suoi piedi, e colla iscrizione ΠAP©ENOnH." De genio urbis vide quae monet Gerhardus Monatsber. d. Akad. d. Wiss. zu Berl. Juni 1847. p. 2o5 sq.

5793.

neapoli; edidit Martorellus Thec. calam. T. II. p. 475. et p. 644. cum interpret. et not. indeque repetiit Donatus Inscr. p. 42. 4.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Neapoli, in museo studiorum in marmore quadrato, Miseni reperto. Primum edita est in Antiq. Hercul. T. VII. 1779. p. 265. not.

sine distinctione versuum; Latina maioribus litteris, Graeca minoribus scripta sunt; et Latina quidem inscriptio quateruis la

pidis lateribus repetita est, Graeca Latinae subiecta trinis solis. Ex Romanellio Viaggio a Pompeji T. II. p. 2o2. dedit Osannus Syllog. p. 545. 2. unde titulum Graecum repetiit Welckerus Mus. Rhen. 1836. p. 42o. titulum Latinum Orellius Collect.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors]

Neapoli, in basi statuae muliebris; ex schedis Pighii et Metelli edidit Gruter. p. ccLxxxvIII. 4. Citat Droysen Zeitschr. f. Alter

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Neapoli, in lapide ex antiquis domus Marcelli Muscettolae equitis fundamentis eruto vel, ut Lasena docet, in parietibus Sedilis Montaneae; edidit Capacius Hist. Neap. App. p. 9oo. unde repetierunt Reinesius Synt. inscr. Class. I. cciv. p. ao3. cum nota, Lasena de gymnas. Neap. p. 28. Martorellus Thec. calam. T. II. p. 654. cum commentario. Citat Ignarra de phratriis p. 18o.

[ocr errors][ocr errors]

Censoribus Romae in municipiis respondeant Quinquennales (Spartian. Vit. Hadr. 19.), qui et ipsi aliquando censores vocantur, talis censor municipalis n. 5797. άχων ό τευτάετwgikês audire ei videtur. Et talem fuisse etiam Seleucum; sed quod dicitur τιμητικάς, hanc vocem supervacaneam iudicans Ignarra, quia satis sit Quinquennalem dixisse, ita interpretandum arbitratur, ut sit Quinquennalis honorarius s. honorariis codicillis dignitatem quinquennaliciam consecutus. Vix vere. Comparatis enim inter se titulis n. 5796. et 5797. Quinquennalis nunc dictus videtur ágχων τὸν διὰ τότε ἐτόν τιμητικόν sive äg zwv τὸν πεντεstygix6v. Conf. ad n. 5797. In omnia alia abit Martorellus, qui tamen vs. 5. extr. non male supplevit isgia; sed idem quod εὐνοίας χέgw scribendum putat, falsus

[ocr errors]

5797.

Neapoli, in lapide ibidem eruto, ubi n. 5796. Edidit Capacius Hist. Neap. App. p. 9oo. unde repetierunt Reinesius Synt. CI. I. ccIII. p. 2o5. Lasena de gymnas. Neap. p. 29. Martorellus Thec. calam. T. II. p. 655. Vargas Macciucca de antiq. Neapol. colon. T. I. p. 279. Ignarra de phratriis p. 175. cum commentario. .

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Neapoli, in tabula marmorea, quae ex aedibus Hippolytae Ruffo ad sacerdotes Theatinos D. Mariae Maioris templum incolentes devenit; ediderunt Capacius Hist. Neap. T. I. p. 75. et Summontius de regno Neap. I. c. 6. p. 127. (edit. 1748. p. 148.) Ex Capacio repetierunt Reinesius Epist. ad Hoffmann. et Rupert. p. 278. Synt. inscr. CI. VI. xxxvII. p. 41 1. Martorellus Thec. calam. T. II. p. 519. et 6ao. Citavit Mazochius de cathedr. eccles. Neap. p. 1 4o. not.

[ocr errors]

Distinctio versuum est ex Capacio. Summontius primos tres versus in quinque dispescit. Idem omittit puncta post singulas voces addita a Capacio. Vs. 1. Cap. ^.KPETiEP^ION. nPOK^ON, Summ. A. KPEnEPEIOY InPOK^OY. Vs. 2. Cap. ANTITA TON. TON. I^ I QN, Summ. AN€Y|ITATOYTΩN I^ION, quae composui. Vs. 5. Summ. EYEPTEIHI. Vs. 5. Cap. XAPHN, Summ. XAPIN. Reinesius in Epist. ad Hoffm. et Rupert. vs. 1. dedit A. KPETiPE EI ON cet. vs. 2. ANG)YITATONTONEA ION, nescio unde. A. KgsTsg[jiov IIg3«λον, Üraroy, ây$υτωτον, τ[?]v

i[ô]ιον εὐsgyἐτην, *Agτεμίσιοι φςηrogss άμοι%ς %gv.

Nomen KgsTsg%iov legit Mazochius notans gentem Crepereiam ex nummis et lapidibus notissimam esse. Idem vidit intelligendum esse Consularem Campaniae, quales Consulares in marmoribus et libris ävSúrato saepe vocarentur (cf. Vol. II. n. 2597.). Contra quam sententiam quae protulit Martorellus, sciens omitto. Quod autem Mazochio videtur Proculus a phratria Artemisiorum (vide p. 7 16. b.) statua ornatus sub Hadriano, a quo Consulares Campaniae instituti sunt (Spartian. vit. Hadr.), Consul suffectus et Consularis Campaniae fuisse, addubitans Ignarra bene monet fieri posse, ut de Proculo M. Aurelii Antonini Imperatoris olim praeceptore (Ca

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

5799.

Neapoli, in pariete ad aedem D. Pauli; edidit Capacius Hist. Neap. T. I. p. 2 15. unde repetierunt Reinesius Epist. ad Hoffn. et Rupert. p. 252. Synt. inscr. Cl. V. Ix. p. 558. Martorellus Thec. calam. T. II. p. 7 1 a. Donatus Inscr. p. 79. 7. cum interpr. Martorelli. Nuper citavit etiam Minervinus L'ant. lap. Nap. di Tettia Casta, Nap. 1845. p. 61. Inscriptionem damnat Mlaf

feius.

KOM IN I A I. ΠΛOYTO TENI A I. I EPI A I AHM H T POXE G)E=MO φO POYXIA
ΘYTAT PI. TINAIKI. TAKKIOYKA. AHAOYAPxONTIKOY KAI. MHTPI
ΠAKKIOYKA. AHAIANOY. ATO PANOM I KOY MAMM H. KAYTP I KI OY
Π O/\A I Q NOXIA PXONT I KOY. EI. KAXITPI K I OX. KA^HAIANOΣ. ΔH
5 MA PX H ΣAΣ. T H. Π P O M A M M H EYXIEB I AX. E N E KA
AO T M AT I. Σ Y T K ^ I T O Y.

Kouyig IIλουτοysvíz isgig A%μητgos $s[7]μοφόgov, Σα-
- - - Svyargí, $y[v]vaixi IIakxiov Ka[A] {δου άgχοντι-
xoù, kai μητgi IIaxxiov Ka[λ}ηδιάνοῦ áyogayoμικού,
μάμμή Kawrgikiov IIoX[X]ίωνος ágχοντικοί, [T]v. Ka-
5 στgiκιος Kαληδιανός δnuagχχτὰς τὰ τgouiuun εὐσε-
ßias $exa. [ô]6yuar avyxX[*]rov.
Patet Cominiam Plutogeniam ' fuisse matrem
Paccii Calediani, filii ex patre Paccio Caledo, aviam
Castricii Pollionis, et proaviam Castricii Calediani.
Stemma igitur hoc est:

Paccius Caledus et Cominia
Paccius άieii-
curii, Pollio

Ti. curii Caledianus.

Cominiae maritum Paccium Caledum habes n. 5856. ubi audit ágχων, unde coniectura fieri de aetate nostri tituli potest. Nomen Paccius (IIἀκιος n. 5861.) frequens esse in Campania monuit Minervinus citans R. Rochette Mém. de numism. et d'ant. p. 1 13 sqq. Iorio Guida di Pozzuoli tab. II. n. 2o. p. 1 1 9. coll. R. Rochette Lettre à Mr. Schorn p. 557. ed. sec. Avellino congh. sopra una iscrizione Sannit. p. 5. 5. Nomen patris Cominiae excidisse vidit Martorellus, qui male &εσμοφοgoῦσης scribens lacunam post Sv</ατgi statuit. Videtur potius in ΣA latere prima syllaba nominis patris Cominiae. Nonnulla menda sustulit Reinesius, qui de suo dedit vs. 2. KA^HAOY, vs. 5. KA^HAIANOY, vs. 4. ΠOΛΛΙΩNOΣ. Ibidem quod legitur EI, id in TI mutavit Martorellus, qui homo

ridicule doctus contra vocem zYTK^ITOY militat gnis est ap. Cic. pro Corn. Balbo 24. Senatus Neareponens nATK^EI^^N. De âgχ,οντικοῖς vide p. 7 18. politanus Castricio demarchiae (vide n. 579o.) muδ. De sacerdotibus Cereris Neapolitanis locus insi- nere perfuncto potestatem dedit titulum ponendi.

5800.

Neapoli, iuxta nosocomium populi; ex schedis Ignatii Mariae Como edidit Murat. T. II. p. MLXII. 4. cum not.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Neapoli, in basi statuae ; edidit Capacius Hist. Neap. T. I. p. 65. unde repetiit Reinesius Synt. inscr. Cl. III. LIv. p. 523. Rursus transcripsit et edidit Martorellus Thec. calam. T. II. p. 658. cum commentario, unde citat Ignarra de phratriis p. ao5.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Neapoli, in aedibus Fabii Cincinelli vel prope aedes Iacobi Carraccioli e ducibus Cryptaliarum, ut tradit Martorellus, fragmentum; edidit Capacius Hist. Neap. T. I. p. 62. unde repetiit Reinesius Epist. ad Hoffm. et Rupert. p. 278. Synt. inscr. Cl. I. cxLvII. p , 75. Ex hac inscriptione solum vocabula ANTON l A XIEBAXIT dedit Gudius Ind. Gudianae collectionis p. xLv111., ANTΩN I AXXIEBAXITHXI Martorellus Thec. calam. T. II. p. 659.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Neapoli, ut videtur; cdidit Muratorius T. I. p. cv. 9. cum lemmate: ,, Aquilae, misit Antonius Antinorius Aquilanus".

[ocr errors][ocr errors]

Νeapoli, in marmore tres palmos Νeap. φuaquaversum lato, φuinque alto, a. · 764. in aedibus monasterii S. Μariae Αegyptiacae ad portam Νolanam effosso, in regione, in qua scriptores Νeapolitani vetustiores olim gymnasium fuisse commonstrarunt (conf. n. 58ο9.). Εdidit et docto commentario illustravit Ignarra de palaestra Neapolitana, Νeap. 177ο. 4. gui monet in superiore

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« ElőzőTovább »