Oldalképek
PDF
[ocr errors]

IZ;aem, in monumento, ut videtur, sepulcrali; , edidit Pacho l. c. tab. LxvI. 6. 5. qui dispescuit in fragmenta duo. Ex eodem monumento inscriptiones esse docent schedae proxeni Sardiniae, quas misit Kellermannus acceptas a Gazzera professore Taurinensi (n. 52.).

[ocr errors][merged small]

Ibidem, in ara parva; ex schedis proxeni Sardiniae Tripoli residentis misit Kellermannus, qui accepit a Gazzera professore Taurinensi (n. 9).

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ibidem, in aris parvis; edidit Pacho Itin. Marm. Cyren. cet. tab. Lxv. 4 et a. Habeo etiam ex schedis iisdem (n. 21.et 6).

Coniunxi hos titulos, quia is qui mutilus est, q) I Δ Ω N Λ Q N videtur nomina continere eadem quae sunt in titulo 4\AM I OX M I OX integro. £àwv Aáμιος. 5470.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

5174.

Cyrenis, in ara fracta; ex schedis proxeni Sardiniae a. 1827 Tripoli residentis misit Kellermannus, qui accepit a Gazzera professore

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Ibidem, in cippo sepulcrali; edidit Pacho Itin. Marm. Cyren. cet. tab. LxII. 1. Interpretati sunt Letronnius Journ. des Sam. 1828. et ap. Pach. p. 387 sqq. et Welckerus Syllog. epigr. Gr. ed. sec. p. 7 1. n. 5o. ex schedis Pachonis, ubi minus recte Ptole

maidi tribuitur,

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

Epigramma eleganter scriptum. Abreptus est Capito morte repentina ea ipsa nocte, quae nuptiis eius destinata erat. Hinc comparatio sepulcri et tori coniugalis, hinc nox ista omnia alia vidisse dicitur quam quae ei praestituta erant. In quam sententiam multa epitaphia composita sunt Antholog. n. 182. 183. 186. 188. 627. 7 1 1. 7 1 2. Vs. 8 sq. in verbis gratam varietatem particularum άνις, δόχα, άτες notavit Welckerus. Idem vs. 1 o. άμύματæ etiam cum voce τάπλα construendum esse recte monuit. Sententiam horum versuum qui exercuerunt Letronnium, perspexisse videtur Welckerus; neque enim diserte exposuit. Quippe in strue rogi praeter cadaver cremandum vestes et coronae atque alia supellex cara defuncto ponebantur. Deplorat igitur

poeta corporis cremati cineres in vestimenta, serta, supellectilem praeter vel infra posita corruentes. Nam rogi pluribus tabulatis constiterunt. Vestimenta et Serta nunC áuôgata sunt, utpote non imbuta unguentis, quae nuptiis praesto fuerunt. Nam etiam vestes unctas esse constat. Et deploratur ob id ipsum defunctus, quod mOrtuuS eSt priusquam vesteS unguentis nuptialibus tingi poterant. Hinc insertum eSt τgâuoige. E suppellectili memorantur libri, quos edidisse Capitonem vel scribere incepisse Welckerus putat. Quod etsi non improbabile videtur, tamen ex mentione librorum id inprimis colligi potest, litterarum studiosum fuisse Capitonem. Vss. 13. 14. hymenaeum, quod canendum erat, nunc lamentis peragitur; ύμχvaov (p. ύμ£vaiov) forma Aeolica est (vide Sapph. fragm. ed. Neue n. 75. Ahrens de dial. ling. Graec. T. I. p. 1 oo.). Faces denique, quae sponsum ad torum coniugale deducturae erant (TgoxígySoi), iam eum comitantur ad lectum extremum et inanem. Ceterum Letronnius xsvbv λόχος etiam ex eo dictum censet, quod ante nuptias obiit Capito. Conf. Vol. II. m. 2647. Annus in fronte tituli designatus xxix manifesto ad imperium Augusti pertinet. Itaque titulus positus est a. p. Chr. 5. Homo defunctus annos viginti natus est. Letronnius quidem et cum eo Welckerus legebat AK; sed 4 haud dubie siglum est ante notas numerales positum.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

1 ο Δ H CA M e N O C Marciana videtur esse, in quam epigramma scriptum

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Ibidem; edidit Pacho Itin. Marm. Cyren. cet. tab. LxIII. 8. Tractavit Letronnius ap. Pach. p. 3g5.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

J^idem; edidit Pacho l. c. tab. Lxv. 5. Habeo etiam ex schedis proxeni Sardiniae, quas misit Kellermannus (n. 17.).

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Letronnius putavit legi posse καλὰ τύχη pro μαίου legit etiam Letronnius.

5179.

Cyrenis, in monumento sepulcrali; edidit Pacho l. c. tab. Lxv. 1 1. Nonnulla inde legit Letronnius ap. Pacho p. 5g6.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Ptolemaide, in lapide inserto fundamentis templi, ex quo supersunt tres columnae; edidit Pacho Itin. Marm. Cyren. cet. tab. Lxxiv. (conf. tab. Lxviii.) Tractavit Letronnius Journ. des Sav. 1828. p. 26o. et ap. Pach. p. 397 sq. Templum aetate Romana ex

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Iúidem, in lapide muro castelli (Kasr-el-Askar) inserto; edidit Pacho I. c. tab. Lxxiv. Tractavit Letronnius Journ. des Sav. 1828. p. 265. et ap. Pach. p. 4oo sq.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Honoratur Antonia minor, nata M. Antonio Claudii Drusi. Caesar est Augustus, cuius ex imtriumviro et Octavia Augusti sorore, uxor Neronis perio designatus annus est. •

5187.

Ibidem, ad aedificium olim miIitare; edidit Pacho l. c. tab. LXXIII. (cf. p. 178. 179.) Citat Letronnius Journ. des Sav. 1826. p. 168. (conf. Pacho p. 397.)

[Tertum vide pagg. seqq.] 0!. Aὐτοκ]gárwg Kaiaag [φλ.] 'Avaardatos, vixnr[ης, εὐσε3}ς, τgorajo [z]ος, δεισάθαστος, Aóyovzros [^]i[ysi]: οὐs v[iroXau3âvw Sávs τύπους εῖ[α] ύπάg [t]o[Ü] - - - - λæv[3&veiv - - ῦς[re] τοὺς vùv xaì xarà xatgåv öovraxoùs roùs τσύτην [τ}ν τά%w 5 7[λng]a/za[vt]as â πλngoÜyras 7j argari? v[o]u[μυ]rata zo[ui<]sa Sat a[rn]gári[ov] τὸ ἐκ μaτgias [a]rgatuati[23]s [r]a[] άςτ[s] siv«[] τοῦs δουκικ[o]ùs [u]i[y] τεσσ[eg]dxovra μέ[vo]vs κα[ 767]ας [τ]ως τεσσ[eg]6[xo]vra àv[yojvas xai τά τεσσεgáxovra zá[Tita] τὰ [yivö]usv[g] aύ[τ]οῖς τagά τόν - - - - §7]ęgχα[9] - - κα[9] £tos á7Xâ [x]o[ui]<s[a-3]αι κα[τἀ τάς] τέν[s] αὐτὸν ἐς άν 1 o 3]οῦλοι[y]ro δανίμ[a]t, [3] pi%ovras 7[6]yras xai [Éy]zagre[?]eiv τ[α]$ δικασ[vi]xaig xai ό[rμοτάις ύπngsz[i]as xa[i] τg[£]psa [3]at £z [râ]v oixiwv [a]t[rg]szíwv [x]s[λεύ]ω οὐ[y] à 7λῖον ἐνδό[χετ]au, 7[λλα]ua τούτ[o 7]«gau£v[ειν 7rsg]: τ[α ×]στgæ, st]s xgarsiy τάς μάτgías - - - - - - - ×]ai μὴ £[e]i[vai] xat[& μηδεμίαν 733 15 a]uv [k]ομ[3]ea-Sai τι τagâ 3, r[] vê[y] É[7v7wara]μεν [τεgi τ%]s τεvias. cùans ê ÉÉ ÉSovs οὐ[×] âya[3]οῦ κακῆς σ[v]yr[9είας], άς[re] μλ ἐ[φι]£[y]αι [7]cis v£v % xarà xaigêv [xav]aragio[i]s [x]gì[a Sat 7]ois vóu[oi]s, o? [7]agà tòv atgatw

« ElőzőTovább »