Oldalképek
PDF
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

4822. In vico Gournah prope Thebas, in sarcophago ad modum Graecum facto, repperit Lebolo ; edidit Letronnius Observatt. de reprae

sent. zodiac. p. 27. ex schedis Cailliaudi. Ex Hennekeri libro: Notes during a visit to Egypt, Nubia, the Oasis cet. Lond. 182o. 8. p. 136. litteris minusculis repetiit Reuvens Lettres à Mr. Letronne II. p. 58. Cista videtur asservari in museo Bri

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

In sarcophago simili, qui Lugduni Batavorum asservatur; manifesto ex eadem cavea, ex qua n. 4822. 4824 sqq. In cista repraesentatur zodiacus similis Tentyritico, ut n. 4824.; edidit Reuvens Lettres à Mr. Letronne sur les papyrus cet. II. p. 53-57.

[merged small][ocr errors]

>syzadis > 27%gos KogywXfov, μητgês Kλεοτάτgas +%ς xai Kayδάκης 'Auuwviov, τgg$£vos ἐτόν Ε, μηνόν δύο, %μεgâv èyy£g, ἐτελευτησεν 73 L Tgσίωνού τοῦ κvgiov, *Et siq) Σα. Sensaos filia est Soteris Cornelii Pollii f. et Cleopatrae Ammonii filiae. Patrem habes n. 4822. et 4824. matrem et fratrem Petemenophin n. 4824. Avus nunc Cornelius , simpliciter audit. Ut pater matris additus est (Ammonius), ita etiam pater patris (Cornelius vel Cornelius Pollius). Nec video qua ratione Reuvensius 1. c. p.55. Soterem Cornelium pro uno homine habere possit, postquam COnStat eX n. 4822. Soteris patrem esse Cornelium Pollium. De stemmate familiae vide ad n. 4826. Sensaos a. xII. Traiani, die xxi. m. Epiphi, i. e. a. p. Chr. 1 o9. die 15. m. Iulii, mortua est. De zodiaco repraesentato in templis, Tentyris (n. 47 1 5.) et Latopoli (n. 485 1.), atque in cista n. 4824. praeclare exposuit Letronnius in libro ad n. 4S22. citato. ~Is pro themate genethliaco habuit, argumento petito ex collocatione figurarum. Quippe in interiore parte operculi cistae n. 4824. dea picta est manibus sublatis; utrinque figurae sunt zodiaci, et quidem in altero latere Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, in altero Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer. Deest ibi Capricornus, qui disiunctus a reliquis signis repraesentatus est prope caput deae. Hinc Letronnius necessario eo deductus est, ut in Capricorno defuncti horoscopium positum esse censeret; id quod etiam subductis calculis egregie confirmatum est. Nam quum Petemenophis mortuus sit a. p. Chr. 1 1 6., die 2. m. Iunii, posteaquam explevit annos viginti unum, menses quattuor, dies viginti duos, apparet eum natum esse a. p. Chr. 95., die 1 2. Ianuarii (xvii. Tybi), dominante Capricorno. Huic rationi minus favet zo

diacus repraesentatus in cista sororis n. 4823. Ibi enim zodiacus iusto ordine utrinque compositus est nec supereminet signum, sub quo nata est Sensaos. Nata est autem, ut facile computari potest, a. p. Chr. 95. die xii. m. Pachon (die 7. m. Maii), Sole Taurum occupante. Sed bestiolae circa caput deae pictae sunt quattuor scarabaeis similes, quibus quid facias, dictu gifficilius est. Itaque Reuwensius impugnata Letronnii sententia etiam in cista Petemenophis n. 4824. putavit Capricorni signum casu motum esse, pictore spatia signorum a Leone incipientium minus accurate distribuente. Itaque quum spatium non suppeteret, Capricorni signum alio loco insertum esse a pictore. Hinc idem negavit thema genethliacum exhiberi. Quod etsi confidentius dictum videtur, tamen Reuvensii interpretatio non eiusmodi est, ut silentio praetermitti possit. Nam dea repraesentata in utroque sarcophago quum ita posita sit, ut defunctum amplecti videatur, etiam nobis statim ab initio probabile visum est ea figura caelum repraesentari addito zodiaco, cuius signa plurimam vim exercere in vitam hominum putarentur. Qua in sententia nos confirmavit Reuwensius p. 56. allata alia mumia optimae notae ex collectione Anastasii, in qua mumia eadem figura deae repraesentata est cum disco solis et lunae, utrinque expressis duodecim horis diei et duodecim horis noctis cum hieroglyphis. Et monuit Reuvensius deam esse Tphe s.Tipe, dominam caeli. Itaque rectissime videtur censuisse caelum repraesentatum esse in his sarcophagis. Quod autem putat zodiacum merum additamentum esse neque esse, cur de themate genethliaco cogitetur, manifesto falsus est. Nam quum ex sepulcris regum appareat, quantam vim in constellationibus positam esse iudicarint Aegyptii, de quo Reuwensius ipse provocat ad Champollionis Lettres écrites d'Égypte XIII., tum Capricorni collocatio in zodiaco cistae Petemenophis vix casui debetur. Manet igitur me iudice doctrina Letronnii. Nempe fundamentum repraesensationis astronomicum est, quo simul uti ad mormam astrologicam licuit. Et quoniam zodiacus in cista n. 4825. rite compositus est, non seiuncto

[merged small][ocr errors]

eo signo, quo doininante nata est soror Petemenophis, inde coniectura fieri potest veteres non semper necessarium duxisse, ut exprimeretur quod calculis subductis ex inscriptione posset deduci. Omninoque ita censeo, quod colligi ex zodiaco huius cistae n. 4825. potuit, si sola superesset, id altera repraesentatione n. 4824. disertis confirmari indiciis.

4824.

In vico Gournah prope 77iebas, in simili sarcophago ex eadem cavea, ex qua sunt n. 4825. 4825. In cista repraesentatus est zodiacus, ut n. 4825. Additae sunt notae hieroglyphicae. Reportavit Cailliaud; edidit Letronnius Observv. de repraes. zodiac. tab. A p. 3o. Cf. Silvestre de Sacy Journ. des Sav. 1824. p. 598 sq. Sarcophagus asservatur in museo bibliothecae regiae Parisinae

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Quippe ΠT s. ΠET Champollione docente est pertinens ad aliquem, ut in multis nominib is Aegyptiacis (Petosiris, Petesis, Petephtha cet.), et Emen est Ammon. Hic Petemenophis filius est Soteris illius, cuius mentio fit n. 4822. 4825. (conf. n. 4826.) Ammonii cognomen ex avo materno tulit. Cleopatrae nomen in hieroglyphis repeti testis est Champollion. Ceterum matrem Cleopatram non necessario Graecam mulierem fuisse docet n. 4825. ubi etiam Kayδάκη audit. Candace notum nomen est reginarum Aethiopiae. Quam in rem Reuvensius confert Strab. XVII, 82o. Plin. H. N. VI, 55. Act. Apost. VIII, 27. Aliud cognomen Cleopatrae exsculpsit Champollion (ap. Cailliaud 1. c. p. 29-51.) TsyyrizK. Mortuus est Petemenophis anno xix. Imp. Traiani, m. Payni viii. i. e. a. p. Chr. 1 16. die 2. m. Iunii. De zodiaco in cista repraesentato conf. ad n. 4825.

a. p. Chr. 1 18. die 2o. m. Decembris, mortuus est a. p. Chr. 1 25. die 27. m. Augusti. IIa3£t matris nomen videtur esse; in hieroglyphis patris et matris nomen legi putant.

4825. .

Ibidem, in simili sarcophago ex eadem cavea, ex qua praecedentes et sequentes. Sarcophagus, a Lebolo repertus, est ex collectione Drovettiana, nunc asservatur in museo regio Taurinensi. Edidit Cav. Giulio di S. Quintino, Iscrizione bilingue sopra una mummia egiziana, in opusculis: „Lezioni archeologiche intorno ad alcuni nonumenti dei regio museo egiziano di Torino" et „ Lezioni inlorno a diversi argomenti d' archeologia scritte negli anni 182 4 e 1825* cet. Raoul-Rochette Journ. des Sav.

1824. p. 695. et Champollion-Figeac in Ferussac Bullettin philologique 1824. p. 1 77- 18o.

„T @ @ H Π € T € LI € N(U) Φ I O C Y I oY
TT&AR (J T O C € T€ N N H. €) H TL, & ^ P I & NOY
T O Y K Y P I O Y X O I & K TKZ§ €T€\€ Y T &
§ U e Π & T O u € N (,) N ZS (ι) C T € € B I (,) C € N
5 e T H ZX u H N & C F H u € P & C TT
€ Y -f- Y X € I

Ta®); IIετεμεγύριος vicî IIa3£ros: èysyv%$^ y L 'AêgiavcJ rcJ xvgiov Xoiàz zò- Érsχεστω 3. L §ταγομενων δ, άττε §3i,zey £t 8, u%v«s 7, %μégas T. EÙJ άχει. Puer Petemenophis, qui videtur esse ex familia eadem, ex qua Petemenophis n. 4824., natus est

4S26. Ibidem, in simili sarcophago ex cavea eadem, ex qua sunt n. 4823. 4824. 4825. Repperit Grey. I.apidi incisa inscriptio edita est a Societate Aegyptiaca Londinensi, in opere Youngii inscripto ,,Hieroglyphics" 1825. tab. 55. Additae etiam notae sunt hieroglyphicae.

[ocr errors]

Praeterea haec quoque cista zodiacum habet, ut n. 4823. 4824. Titulum Graecum repetiit Letronnius Observatt. de repraes.

zodiac. in tab. B. et interpretatus est p. 25 sqq.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Ibidem in sarcophago ex eadem cavea, ex qua sunt n. 4823. 4824. 4825. 4826. Sarcophagus fuit ex collectione Minutoli videturque interiisse (cf. Levezow in Böttigeri Amalthea T. III. p. 22 1.). Inscriptionem editam in Annal. Vindobon. T. XX. 1822. p. 46. tractavit Raoul-Rochette Journ. des Sav. 1824. p. 24o sqq. Repetiit Letronnius Observv. de repraes. zodiac. p. 24. Tetigit Reuvensius Lettres à Mr. Letronne II. p. 42. Titulus duabus lineis expressus est.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

In loculo a Minutolio ex Aegypto Berolinum translato. Insunt corpora infantium duorum. Est haud dubie ex eadem cavea, ex qua sarcophagi superiores. Cf. Levezow in Böttigeri Amalthea T. III. p. 22 1. Loculi meminit Reuvensius Lettr. à Mr. Letronne

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

In mumia Taurinensi, ex eadem, ut videtur, cavea, ex qua sarcophagi superiores; edidit Cav. Giulio di S. Quintino, ,,Iscrizione bi

lingue sopra una mummia egiziana" p. 1 1. in ,,Lezioni archeologiche intorno ad alcuni monumenti del regio museo egiziano di Torino” 1824. Repetiit Reuvensius Lettres à Mr. Letronne II. p. 41.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Inscriptio loculi a Minutolio ex Aegypto Berolinum translati (vide Levezow in Böttigeri Amalthea T. III. p. aao); inest corpus infantis. Huius loculi meminit Reuvensius Lettr. à Mr. Letronne II. p. 45.

[ocr errors]
[ocr errors]

terum haec cista putatur ex eadem cavea esse, ex

qua sunt sarcophagi superiores. Nec dissimile veri

detur esse φαλαινίς. In fine vide ne sit (rj) 3. Ce- Heraclium esse eundem qui habetur n. 4826.

4831.

Latopoli, hodie Eskeh, in columna pronai parvi templi, ut videtur, admodum recentis in septentrionem ab urbe, litteris II vel III pollices altis; inscriptio circiter septem pedum altitudine posita est sub capitulo secundae columnae interioris partis (C in Descr. Aeg. Ant. tab. 85. 1. contiguae portae ro5 vac£), scripta in intervallis de industria relictis inter sculpturas et hieroglypha. Spatium autem est irregulare, ne turbaretur ornamentorum ordo; unde versus sunt inaequales, nec periit quidquam, nisi ubi annotatum punctis est. In templo zodiacus repraesentatus est, ut in alio eiusdem loci templo maiore, et Tentyris n. 47 15. (conf. n. 4823.) Titulum transcripsit et edidit Gau tab. X. n. a 1.; interpretatus est Letronnius Recherches sur I'£g. p. 447 - 46o. et Recueil des inscr. Gr. et Lat. d'Ég. T. I. p. 199 sqq. n. xvIII.

[ocr errors][ocr errors]

Restitutio inde a vs. 6. est Letronnii. Templum videtur Ammonis esse (conf. n. 4852.); unde Letronnius vs. 1. ingeniose suspicatus est fuisse 3*? μεγάττ]4 "Au[μωνι. Vocabula NεΖτεgos 'Qtia vos IIergaviov prope aperta sunt; videnturque redarguere coniecturam Letronnii dicentis auctores tituli nec Graecos fuisse nec Romanos, sed Aegyptios. Alterius pater videtur simile nomen habuisse, ut Ti33rs, quod aliunde notum est. Letronnius probabiliter coniicit HT syllabam ligatam fuisse HT. Titulus pertinet ad a. p. Chr. 147. Quae anno 1823. Letronnius coniecit de vetustate templi, comprobata sunt postea per Champollionem (Voyage en Egypte, Lettres écrites d'Ég. p. 2o4. 2o5.) et per G. Wilkinsonum (Topography of Thebes p. 426.), quorum ex observationibus templum inchoatum videtur a Ptolemaeo Euergeta, exornatum paulatim a Ptolemaeo Epiphane, Augusto, Hadriano, M. Aurelio. Unam columnam pronai nudam antea a. p. Chr. 147. exornatam sculptura et pictura esse docet titulus noster. Ceterum templum hodie non extat amplius.

4832. - * Latopoli, hodie Eskeh, ex parietibus pronai templi eiusdem; transcripserunt et ediderunt Gau tab. X. n. aa. et Bankes in Class. Journ. Dec. 182 1. T. XXIV. p. 252. Citat Letronnius Rech. sur 1'Eg. p. 458. not.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Latopoli, hodie Eskeh, ex parietibus pronai templi eiusdem; transcripserunt et ediderunt Gau tab. X. n. 24. et Bankes in Class. Journ. Dec. 182 1. T. XXIV. p. 252. Citat Letronnius Rech. sur l'Eg. p. 458. not.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Iatopoli, hodie Eskeh; ex parietibus pronai eiusdem templi fragmenta tria argumenti eiusdem transcripserunt et ediderunt Gau tab. X. n. 25. 25. 26. et Bankes in Class. Journ. Dec. 182 1. T. XXIV. p. 252. Memorat Letronnius Rech. sur I'Ég. p. 458. not.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

Eithyae, ad templum deae Hathor, cuius templi vaês incisus rupi est; edidit Nestor L'Hóte Lettres écrites d'Ég. 184o. p. 14.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

In parvo templo in deserto Eli/hyâ ad orientem; repperit Cailliaud; edidit Letronnius Journ. des Sav. 1825. p. 1 o5. et Matériaux pour l'hist. du Christianisme cet. p. 1 o. Repetiit Welcker Syll. epigr. n. 198. p. 249. ed. sec. et cum apographo Wilkinsoni

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Apollonopoli magna, hodie Edfu, in tabula libationis quadrata lapidis granitis cum anaglyphis; de huiusmodi tabulis quae multae aetatem tulerunt, vide Leemans Catal. mus. Lugd. p. 44. 45. Titulus delineatus a Girardo editus est in Descr. Aeg. Antt. T. V. tab. 55. n. 18. (conf. tab. 47, a.) Tabula asservatur Parisiis in museo regio; unde edidit Comes de Clarac Inscr. du Musée tab. 57. n. 499. A. (852.) Inscriptio quattuor lineis progrediens marginem cingit, eodem modo, quo alias in musei Parisini huiusmodi tabulis characteres hieroglyphici deprehenduntur. Tractavit Letronnius Recueil des inscr. cet. T. I. p. 4o7. n. xxxIII.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

mina deorum Graecorum. In quam rem exemplum disertum est inscriptio in insula Bacchi reperta n. 4895. ubi quum alia multa referuntur nomina deorum, tum IIετενσηνει τὰ καί 'Egusi. Itaque Ptolemaeus noster quum IIvsva* vei Ssj μεγίστφ, non addito nomine Graeco, consecrarit tabulam, titulus Letronnio videtur et inscriptione insulae Bacchi antiquior esse et iis omnibus, in quibus numina Aegyptiaca cum Graecis memorantur. Hinc eo inclinat vir praestantissimus ut eum putet vel ad Philometorem vel adeo ad Philadelphum referri oportere. Et provocat de ea re ad titulum etiam antiquiorem n. 4702. Sed qua est circumspectione et prudentia, non dissimulat posse fallere calculos suos (vide Introd. p. 3o3. b.). De ygauuarô tôv δυνάμεwy cf. Introd. p. 289. a.

[ocr errors]

Apollonopoli magna, hodie Edfu, in orientem ad templum; edidit Cailliaud Voyage à l'Est tab. VIII. 1. cum apographis Wilkinsoni et Nestoris L'Hóte edidit Letronnius Revue de philologie I, 5. 1845. p. 594.

« ElőzőTovább »