Oldalképek
PDF
[ocr errors][ocr errors]

in quo est MENEKPA... AzKA.... quod praeeunte hoc titulo probabiliter legit Msvsngárns `Aarkληπιάδου.

N. 3902. r. p. 29. ex Hamiltono repetiit Welckerus Mus. Rhen. III. 1845. p. 267. n. 47. litteris

minusculis, primum iambum paulo liberius tractans.

N. 39o3. p. 3o. nomen ETAINETOY etiam in nummo Hierapolitano (Mionnet Descr. n. 363.), legi monet Cavedonius Ann. Inst. arch. Rom. Vol. XIX. p. 157.

N. 5906. b. p. 51. De > s3a7roi; nummum Hierapolitanum cum capite Agrippinae iunioris et templo hexastylo inscriptum FENEIXIEBAXTΩN (Mionnet Descr. n. 615.) et de titulo φιλόπατgis alium nummum eiusdem urbis (^YTKEYX. q) I^OIIATPIX. Mionnet D. n. 609. Suppl. n. 384.) apposite comparat Cavedonius l. c. Nomen EÙToaia habetur etiam Vol. II. n. 56go. vs. 4. unde formam Eroziav in titulo nostro defendi posse statuit Keilius Inscr. Boeot. p. 17o. Fortasse recte.

N. 59o9. p. 52. ad vocem χgvzároAis Cavedonius 1. c. p. 158. bene comparat nummum Hierapolitanum, in quo iuvenis flumen repraesentans expressus est cum

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

dum etiam hic Aurelius Tullius Valens de M. Tullio Cicerone, oratoris filio, Asiae Proconsule, videri possit nomen gentilicium tulisse.

N. 5942. p. 41. scribe μονομαχίων δο$$yτων a recto μονομάχιον, quae forma est Graecitatis inferioris. Vidit Cavedonius l. c. qui recte monet tales titulos gladiatorios (cf. Vol. II. n. 251 1. 2 1 94. b. Add. 2759. b. Add. 52 15. 3677.), qui inter inscriptiones sepulcrales referri commode non possunt, esse honorarios utpote positos in honorem eorum, quorum munificentia ludi gladiatorii editi sint.

N. 5944. p. 42. nomen ZHNQNOΣ etiam in nummis Laodiceae sub Claudio et Nerone cusis reperiri (Mionnet Descr. n. 7 18. 725.) monet Cavedonius 1. c. p. 159. simul is coniiciens, Zenonem, cuius nomen in theatro Laodicensi legitur, facile videri posse rhetorem celebrem esse, patrem Polemonis Ponti regis

(Eckhel. D. N. T. III. p. 162). Nescio quam vere.

N. 5946. p. 42. titulum Sardibus transcripserunt Bailius Fasc. inscr. II. p. 167. et Lebasius Voy. arch. en Grèce et en As. min. T. III. fasc. inscr. 1 2. p. 2oo. n. 618. Itaque in schedis Sherardianis error irrepsesse videtur. Titulus Lydiae tribuendus. Vs. 2. Bail. ÀYPxPYzEPQΣ-S BATOPA, Leb. AYP.xPY ΣEP®Σ-B ATOPA. Ceterum Lebasius ubique Iota mutum praeter ATAG)H. Scite Cavedonius l. c. annotat memorabile esse quod Chryseros "Egwtas dedicat, similiter ut >;vvtJz^ dedicat åyaXua τῆς TÙzys Vol. II. p. 1 o54. n. 2264. m. et Z%vwv aliquid consecrat Aii aatjg ibid. n. 2526. (cf. Orelli n. 4555.), siquidem etiam ab aliis pridem observatum hoc est, artifices et donatores id egisse interdum, ut in operibus nominibus alluderent suis. Ceterum Sardibus Veneris Paphiae cultum receptum esse, ex nummis

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

iam a. 1 , 4. Inter hos igitur terminos (a. 1 o7- 1 14.) inscriptiones n. 3958. 3959. positas esse verisimile est. Cf. n. 3959. N. 5959. p. 5o. scribe: quae Augusta vocatur vel a. p. Chr. 1 o7 - 1 o8. N. 396o. p. 5o. ex Hamiltono repetiit Lebasius Revue de philol. I. p. 351. N. 3961. p. 51. In nummis Apameae pileos Dioscurorum asteriscis insignitos frequenter exhiberi monet Cavedonius Annal. Inst. arch. Rom. Vol. XIX. p. 141. N. 3962. p. 51. vs. 7. scribe και εὐχάς S£a-[S'] ὐτὸς αὐτοῦ, ut dedit Welckerus Mus. Rhen. III. 1 845. p. 266. n. 45. qui titulum ex Hamiltono repetiit litteris minusculis. N. 3963. p. 52. Nomen SvvxXyrix} in nominibus Sεοφάgois ponit Cavedonius l. c. p. 1 4 1. ob elogium in nummis celebratum I EPAXEYNKAHTOXI.

[ocr errors][merged small]

N. 3969. p. 54. denuo transcriptum ediderunt Bailius Fasc. inscr. II. p. 239. qui habuit etiam IDetterii apographum inter Borrelliana, et Lebasius Voy. archéol. en Grèce et en Asie min. T. III. fasc. inscr. 13. 14. p. 226. n. 747. Vs. 6. extr. Leb. BOY^; vs. 7. Leb. KAIOAHMOXIA; vs. 8. extr. Leb. ^Y; vs. 9. extr. Leb. K; vs. 1 o. extr. Bail. TONl, enotans ex Detteriano apograpbo TONE; post vs. 1 1. uterque habet Š^*, unde in fine addendum irsúMway [3]ágávri. Cf. n. 397o. Ceterum Apolloniam non Lyciae urbem esse Cavedonius 1. c. etiam inde colligit quod typus dii MHNOΣ, qui habetur in nummis inde a Gallieni temporibus cusis cum inscriptionibus Ano^^QNIAT^N^YKinN, non comparet in Lycia. N. 39;o. p. 54. accuratius Bailius l. c. ita: Ayp HAIAN ANTΩNE INAN ryNAIKAAYPH^IOYAnO^ ΛΩNIOYTOYKPA -r I CTOY ET ITPO noy TOY zEBACTOY μBOYAHKAIO^HMOE Ano^ΛΩNIATΩN^YK I o NepAKON KO^ΩN qNAPETHCENEKEN ANAPIANTI

[merged small][ocr errors][merged small]

Pag. 56. b. in praescriptis n. 597 1. ràv va}v recte suppleri Cavedonius 1. c. colligit ex eo, quod in nummis Apolloniae spectatur templum octastylum (Mionnet Descr. III. p. 452. n. 1 1.). Ibid. paulo post in litteris ^NHKQl vs. 2. Keilius Jahrb. f. wissensch. IKrit. I 845. p. 148. scite coniicit inesse ©EAi P£YMHI KAl (©s? 'Pùun kai). Ibid. col. III. vs. 3. pro Túzy. Sατκgas Cavedonius l. c. non male putat legi posse Tέχχς awtngiov, salutaris coll. Orelli Collect. inscr. Latt. n. 5. et ibid. vs. 5. scribe êz£λενσεν. Ceterum n. 397 1. denuo tractavi in libello inscripto Caesaris Augusti indeae rerum a se gestarum sice Monumentum Ancyranum, Berol. 1845. p. 1 02 sqq. ex quo libello refingenda sunt verba exemplaris Latini.

N. 5972. p. 58. de mystis Dionysiacis Cavedonius l. c. provocat ad Vol. II. n. 3173.

N. 3973. p. 58. epocham, ex qua deducendus annus 247. est, aliam esse eamque posteriorem arbitratur Cavedonius I. c. Quumque fame notati sint anni p. Chr. 336. (S. Hieronym. in Chron. sub a. 336. p. 788. Vallars.), 51 1. (Euseb. H. Eccl. IX, 8.), 284. (Idacius in Fastis), eo inclinat, ut principium epochae a. u. c. 7go. vel 817. figendum putet. Mlihi ob indolem tituli id quidem minus commodum videtur. Videndum ne epocha eadem sit, quae habetur in inscriptionibus Phrygiae, quarum designationem cbronologicam tractavimus ad n. 3892. in his Add. Quo posito titulus in a. u. c. 917. p. Chr. 164. incideret. Nec est, cur famem quaeramus alias memoriae proditam.

N. 5g82. p. 61. vs. 9. ad Elaten Thyatirenam, quae nupsit homini Philomelio oriundo, Cavedonius 1. c. p. 142. comparat Aurelium Theseum Thyatirenum (Vol. II. n. 55o5.) qui Philomelii magistratu functus cst (Mlionnet Suppl. VII. p. 608. n. 547.). vs. 17. T%zys imaginem et nomen EYTYXOY etiam ;„ „immis Philomelii haberi monet idem coll. Mion

net. Descr. 8S9. 904. Suppl. 545. 546.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

N. 5991. p. 67. vs. 4. scribe IIoütiov p. IIoùr[A]iov. Nomen gentilicium est Pupius et genti Pupiae convenit praenomen Lucii. Vs. 8. scribe äÄ*[s II]sinsyτεινὸς et dele quae in annotatione dixi de Vicetia. Ala Picentina (etiam Picentiana dicta in diplomate militari ap. Cardinal. Dipl. tab. vii. p. 81. cf. Kellermanni Vigil. p. 66. n. 241.) nota est ex Tacito Hist. IV, 62. Monuit Cavedonius l. c. cui L. Pupius Praesens, qui ἐπίτgoTos ταῖς ἐχ$as Ti3igsws audit, videtur fuisse Procurator vel Curator ad ripas Tiberis, ut vicarius magistratus a Caesare praepositi alicui rei. Eam in rem conferri iubet Marinum fratr. Arv.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

N. 4ooo. p. 69. vs. 15. 'Iaxaúc scribendum putat Cavedonius l. c. et Bullett. arch, Napol. V. p. 5g. i. e. Cereris matris Iacchi ad sententiam Lucretii IV, 1 161. mammosa Ceres ab Iaccho. At primum quod pro I habet Cavedonius, nihil est nisi ductus, quales Paulus Lucas dedit etiam vss. 3. 6. 7. 1 o. 1 1. Deinde forma iaχαῖος sine ulla auctoritate est. Vide Hermannum ad Sophocl. Oed. Tyr. 1 2 19. Debebat certe scribi iax%αῖος, iaxXaia. Verum videtur *A%aia s. *A%atd, quod Cereris epitheton etiam nunc tuemur. Ad vocem τετgaxögn vs. 15. contuleris fragmentum Orphicum rirgazw άφ9aXuoizw ágáusvos ivSa xai §vSa (Orph. ed. Gesneri p. 4o5. cf. Wisconti Mus. P. Clem. Vol. VI. p. 72.).

N. 4oo 1. b. p. 7o. edidit Texier Descr. As. min. T. II. p. 143. qui vs. 1. init. habet IANNHC.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

N. 4o 13. p. 74. Iulii nomen frequens in Galatia (conf. n. 4o 18. 4o5o. 4o53. 4o79. 4 1 1 o. 4 152. 4o56. 4o62.) Cavedonio 1. c. p. 155. repetendum videtur a Praesidibus Galatiae et Cappadociae (cf. ad n. 4192. in his Add.).

N. 4o 14. p. 74. b. in var. lect. lege n. 4069. pro n. 407 1.

N. 4o 15. p. 75. vss. 4. 5. bene contra Heusingerum monet Cavedonius inscriptionem pertinere ad tempora Vespasiani, qui Cappadociae cum Galatia coniunctae propter assiduos barbarorum incursus legiones addidit consularemque rectorem imposuit pro equite Romano (Sueton. Vespan. 8. cf. Eckhel. D. N. Vol.III. p. 1 go.). Barbaros illos, quorum incursus memorantur, videri fuisse Albanos et Massagetas, qui etiam a. p. Chr. 131. vexassent Cappadociam et Galatiam (vide Borghesium Iscr. del Cos. Burbuleio p. 56.).

N. 4o 16. p. 76. in contextu litteris minusculis expresso scribendum vs. 1. Tattavàv pro ITa ayäv censet Keilius. Fortasse recte. Ibid. p. 76. b. lin. 8. scribe A[jgrjXia. Ibid. vs. 4. tribum Mrvegi<sitâ, Cavedonius 1. c. p. 144. revocat ad M%va deum celebratum nummis Ancyrae. Nomen corruptum tribus ΛIATEZΩN cum Iovis nomine idem componit. Nescio quam vere.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

N. 4o28. p. 81. repetiit Texier Descr. As. min. T. I. p. 187. qui vs. 1. init. habet PA, vs. 1 o. A^E =EANAPOY. N. 4o29. p. 81. de quaestoribus et tribunis candidatis videndi Marinus fratr. Arv. p. 8o5. et Borghesius Giorn. Arcad. I. p. 1 95. Dipl. de Tr. Decio p. 55. Monuit Cavedonius, qui ad vs. 22. de regimine Syriae et Palaestinae ablegat ad Borghesium Iscr. del Cos. Burbuleio p. 5. coll. Eckhel. D. N. III. p. 452. N. 4o5o. p. 82. repetiit Texier Descr. As. min. T. I. p. 185. N. 4o52. p. 82. repetiit Texier Descr. As. min. T. I. p. 186. qui vss. 1 4. 15. coniicit K[λαυδάv 'AvSi]μου et vs. 5. scripsit [?7tvy]<u%zavra.

[ocr errors]

vs. 22. extr. ΦlK[AjE, vs. 23. sub fin. EPrnN. Itaque vs. 22. legendum τοντίφικα F, i. e. τά πάμπrov. Dele annotationem nostram ad vs. 18. et scribe: Iunge τgês rêvrs §63δονs τεμφS£vta si; BeiSvviav âog9wr}v xai λογιττ}v cet. Severus extraordinario munere in Bithyniam missus est cum quinque lictoribus ad putandas rationes provinciae. Quinque ei dati lictores, quia non proconsulari potestate erat. Argumentum praeclare illustravit Borghesius Bullett. dell' Inst. arch. Rom. 1845. p. 194 sqq. ratione habita inscriptionis n. 4o54. cuius apographum ab Ernesto Curtio transmissum cum eo communicavit Henzenius. Borghesii auxilium sero ad me pervenisse doleo. Itaque in contextu litteris minusculis expresso scribendum vss. 18-2o. άν$ιτarov 'A%αίως, πεδs ? § 33ovs τεμφS£vra sis BsvSvviav cet.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
« ElőzőTovább »