Oldalképek
PDF
[merged small][ocr errors]

7arracone in praedio suburbano in disco marmoreo, in quo imago est viri imberbis; Fulvio Ursino suppeditavit Antonius Augustinus narrante Fabro ad Gallaeum; edita est ap. Gallaeum Imagg. tab. 55. ap. Bellorium Imagg. tab. 79. ap. Gronov. Thes.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

In basi statuae prope Tarraconem reperta; ex Schotti et Verderii schedis edidit Gruterus p. cccxxxix. 4. unde repetiit Fleetwood Inscr. Syllog. p. 156. i. litteris minusculis. Accuratius edidit Gregorius Maiansius in Burmanni Anthol. Lat. Praef. Vol. II. p. xxxv. qui, quum in Schotti schedis ipse invenisset reliquorumque qui tradiderunt, diligenter examinasset exempla, epigramma tam ineptum esse iudicavit, ut non dubitaret, quin totum ementitum esset. IIoc qui repetiit Burmannus Anthol. Lat.

Vol. II. p. 249. nihil decernit de fide inscriptionis.

Augusto Zumptio vix quidquam statui posse videtur, antequam, quae

fides habenda sit Schotti schedis, constet. Illud concedit et barbariem versuum et ineptias sententiarum in inscriptione Hi

spaniae, inferioris praesertim aetatis, posse tolerari.

D M. FACTI ONI S. VENETAE. FVSCO. SACRA

VIMVS. ARAM. DE. NOSTRO. CERT I. STV

D I OS I. ET. BENE. AMANTES.VT. SC I

5 RENT. CVNCTI. MONIMENTVM
ET. P I GNVS. AMORIS. I NTEGRA
FAMA. T I B I. LAVDEM. CVR
SVS. MERVISTI. CERTASTI
MVLTIS. NVLLVM. PAVPER. TIMV
ISTI. } NV} DIAM. PASSVS. SEM
PER. FORTIS. TACVISTI. PVL
CHRE.VIXISTI. FATO. MORTA
LIS. OB1STI. QVISQVIS. HOMO
ES. QVAERES.TALEM. SVBSISTE
VIATOR. PERLEGE. S 1. MEMOR
ES. SI. NOST I. QV IS. FVERIT. VIR
FORTVNAM. METVANT. OMNES
D I CES. TAMEN.VNVM . FVS
CVS. HABET. TITVLOS. MOR
T || S. HABET. TVMVLVM. CON
TEGIT.OSSA. LAPIS. BENE. HABET
FORTVNA. VALEB I S. FVND I MVS
INSONTI. LACRI MAS. NVNC.VI
NA. PRECAMVR.VT. IACEAS. PLA
25 CI DE. NEMO. TV I. SIM I LIS

TOYC. COYC. AT(JNAC. A 1(JN. ΛAΛHCEI

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Hispali olim in aedibus Ducis de Alcala; ex schedis P. Catanei edidit Muratorius T. III. p. MDLvI. 4. cum Lat. interpret.

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

usus est ductuum ! ! pro Ε in inscriptionibus Lati

Νomine Iulianus. menses εαίce)dere seplem - - - - - - nis inferioris aevi.

λaul liciίum. nullum //eviί μίcrφue parens.

PARS TRICESIMA SEXTA.
INSCRIPTIONES BRITANNIAE.

6806.

In agro Corbrigiensi (Corbridge in Northumberland) prope vallum, in quo elaborarunt legiones duae, altera Secunda Augnsta, al. tera Vicesima Victrix, arae repertae duae sunt, quarum haec quam nunc damus, in altero latere insculpta habet caput bovis et cultrum, in altero coronam: in facie Graeca inscriptio est; edidit Christophorus Hunter Philosophical Transact. Vol. XXIII. 17o2. n. 278. tab. 2. (ad p. 1 , 29.) aeri incisam: deinde Hugo Todd ibid. Vol. XXVII. 1 7 1 o. m. 55o. p. 292. (cf. Philosoph. ' Transact. abridged Vol. V. P. II. 1749. p. 46. fig. 15. p. 58. fig. 15.). Ex apographo Rogeri Gale dedit Maittaire ad Marm. Arundell. p. 579. qui citat Magn. Britann. Vol. III. p. 644. edit. 1 724. ex Transact. philos. apographo Toddiano Muratorius T. I. p. Lxvi. 2. Ilabent Stukeley Melallic history of Carausius II. p. 261. Wallis Antiquities of Northumberland II. p. 107. Horsley Northiimberland CVI. p. 2 46. Novum apographum edidit D. Barrington in Archaeologia or miscellan. tracts relating to antiquity Vol. 1II. 1786. p. 524 sqq. aeri incisam cum commentario, cui (p. 552 sqq.) adiectae sunt notae Thom. Morelli (cf. Vol. V. p. 182.). Hinc repetiit Welckerus Progr. nataliciis Frid. Guilelmi III. Bonnae a. 1819. scripto n. ao. litteris mi.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Ibidem in ara simili; ediderunt Pettingal et Milles in Archaeologia or miscell. tracts relating to antiquity Vol. II. 1773. p. 92 sqq. (cf. p. 98 sq). Habet Stukeley Miedallic history of Carausius p. i6o. Tractarunt Barringtonus et Morellus in Archaeologia or misccll. tracts cet. Vol. III. p. 524 sqq. p. 552 sqq. Hinc repetiit Welckerus Progr. nataliciis Frid. Guilelmi III. Bonnae

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

PARS TRICESIMA SEPTIMA.
INSCRIPTIONES GERMANIAE.

6808.

coloniae in pavimento lithostroto s. musivo eruto prope ecclesiam S. Caeciliae praeter duo vasa et pateras frugibus repertas picta cernuntur septem sexagona, in quibus repraesenuantur imagines s. protomae. Horum quinque tantum integra sunt et inscriptionibus insignia. Opus descriptum est in programmate diei natali Winckelmanni celebrando edito: Das Cölner Mosaik, herausgeg. vom Vorstande des Vereins von Alteruhumsfr. im Rheinlande, Bonn. 1846. Conf. Gerhardus Archaeol. Zeitung 1844. n. 16. p. 27 1 sq. Urlichs Mus. Rben. IV. 1845. (1846.) p. 61 1 sqq. Welckerus Annal. Instit. archaeol. Rom. XVIII.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Bonnae repertus lapis pedes 11 et dimidium altus, 1' 4"4 latus, 6" crassus, olim in suburbano Creveldi medici, nunc in museo academico; supra inscriptionem insculptus canis est; edidit et interpretatus est Grotefendus in ephemeride Isis Fasc. III. 182^. p. a {a. et ap. Dorow Die Denkm. Germ. u. Röm. Zeit in den Rhein. Westph. Provinzen tab. XIX. fig. iv. aeri incisam (T. I. p. 51.); accuratius edidit Welckerus Syllog. epigr. Graec. p. 15o. n. 1 o 1. edit. sec. aeri incisam.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

tentiam epigrammatis proxime accessit Welckerus, cui ancilla vel libertina Thessalonicae nata in domo Romana ad Rhenum amatorio medicamento ab Asio spadone accepto in morbum incidisse et mortua esse videtur, neque tamen ea amatorem accusare his verbis sed sortis eius misereri. Miserationem equidem non agnosco. Dicere potius puella videtur, se ab illo φίλτgois petitam, non ad connubium accessisse sed prius mortuam esse. In eamque sententiam tertium hexametrum utcunque composui (nec tamen eum sortita sum facibus accensis). Notae sunt ai vvu®xaì òàâss. De canis imagine multus est Welckerus, qui ad significandum nomen defunctae (*}*) insculptum putat, satis frequenti more veterum, ut phonetico allegoriae quodam genere nomina sub animalium, plantarum, aliarum rerum cum hominibus forte conspirantium imaginibus exponerent. Quamquam imago canis haud raro etiam symbolum est itineris facti (conf. n. 615 1. b.).

[ocr errors]

In vico Stockstadt ad Moenum prope Ascapha (Aschaffenburg) lapis in coemeterio repertus a. 1 844. altus 1' 2

[ocr errors][ocr errors]

arae similis, insculptis cornucopiae et candelabris; supra vestigia statuae olim impositae cernuntur; edidit Ios. de Hefner Act.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

PARS TRICESIMA OCTAVA.
INSCRIPTIONES PANNONIAE, DACIAE, ILLYRICI.

6811.

Poetooione (Pettau) in lapide anaglyphis ornato; supra est crocodilus, quem a tergo aggreditur panthera; infra miles clypeo appo

sito dextra innixus; iuxta adstans vir togatus: altera figura militaris sub fornice ad sinistrum latus, altera iuxta item sub fo,. nice; utraque sinistra manu volumen tenet. Utraque figura videtur eundem hominem repraesentare, nunc militari habitu, nunc togatum, ut notat Montfauconius, siquidem M. Aurelius, quem constat in Pannonia fuisse, quum bellum gereret contra Germanos, omnes milites togam gestare iussit. Ex Apiano aliisque edidit Gruterus p. DCLXXI. 14. ex Boissardi schedis Mont. fauconius Ant. expl. Suppl. T. IV. p. 1 1. tab. 7.

[ocr errors]

statuit de TANA, quod est TAYTA. De formula Paulo aliter Montfauconius, qui omnia quinque raùra vide ad n. 646o. 6759. Reinesii audaciam,

versibus absolvens Latina statim cum vs. 1. coniungit: qui €CTAeH reponebat, notavit Marinus Inscr. Will.

6 YCTAG) | . . . . TANAT O N I Alb. p. 98.
VIXIT ANN. LI. M.VIII. D
VIII

6842.

In vico quodam inter Arrabonam et Bregetionem (Komorn) in arca sepulcrali; ex Brownii Itinerario edidit Sponius Miscell. erud.

antiq. IV. p. 1 44. n. 14. Habet etiam Tollius Epist. itin. p. 244. (cf. Auson. edit. Toll. p. 789.). Ex Astorio dedit Muratorius T. II. p. CMLVII. 8. idemque ex Comite Marsilio T. III. MDCLxxxvIII. 12. cum Lat. interpret. Rectius dederunt Schoenwisner Itin. Pannon. II. p. 275. Chishullus Itin. p. 1 13. Sestinus Itin. p. 15. Cf. Hagenbuchius ap. Orell. Collect. inscr. II. p. 358 sq.

[ocr errors]

Brown: ITA^MYPIEY\PYXEIMETATIATPOC, et Sestinus quae dedimus, nisi quod Chishnllus ha

[ocr errors][merged small]

In ruderibus Ulpiae Traianae in Dacia; transcripsit et edidit Marsilius Danub. Pannonic. Mysicus Vol. II. p. 131. tab. 55. n. 2.

unde repetierunt Ferd. Iac. Baier in libello: Expositio.veteris inscriptionis de Aesculapio et Hygea diis qixavS;/rois, Altorf 1 7a5. et Muratorius T. I. p. xix. 1. Habet etiam Schwarzius Opusc. edit. Harl. p. 23o. Rectius ex lapide in museo Baronis Bruckenthali (Hermannstadt) asservato transcripsit et edidit Koeppenius Nachricht von einigen in Ungern, Siebenbürgen u. Polen befindlichen Alterihümern, Wien 1825. p. 25 sq. (cf. Annal. Vindob. T. XXIV. Append. p. a 1.). Repetiit Orellius Collect. inscr. Latt. T. I. p. 526. n. 1765. Denuo nuper edidit Henzenius Bullett. dell' Instit. archeol. Rom. 1848. p. 185.

[ocr errors]

Röpp. ACK^HnI(J. Vs. 2. Mars. 11€IA, Mur. YTIAI, Traiani Imp. habetur in quinque inscriptionibus in

« ElőzőTovább »