Oldalképek
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Aezanis; ex schedis Alexandri De Laborde, quas misit Letronnius. Inscriptio erat alte posita et lectu difficilis.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

3838. *„„„, ex schedis Alexandri De Laborde, quas misit Letronnius. Inscriptio erat alte posita et lectu difficilis. Videtur ex eodem

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Aezanis in lapide singulari ,,in the burial ground"; ex schedis Alex. De Labordii misit Letronnius.

[ocr errors]
[ocr errors]

Videtur dedicari aliquid Hadriano, qui nunc $yncdrus isque Panhellen, quo magis appareret ho'*; audit. Nomen dedicantis haud dubie in prin- minis dignitas.

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Aezanis in stylobate prope aedificium parvum, quod nunc est pro moschea; ed. Fellows Itin. As. min. p. 147. cf. p.327.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

In eadem vicinia in occidentem inter Simaul (veterem ut videtur Synaum, cf. Kiepert in Franzii Dissert. Fünf Inschr. u. fünf Städte p.33.) et Demirji s. Demirdshi; ed. Keppel. Itin. T. II. p. 264.

[ocr errors]

Abbaitarum litteris minusculis datam a Keppelio ibi repertae sunt quae sequuntur n. 3849. 585o. Prior in ara, in qua duae aviculae in nidis; ed. Keppel. Itin. T. II. p. 242. * «

[ocr errors]
[ocr errors]

Ibidem, in lapide nigri marmoris, in quo infans sculptus, litteris recentioribus quam n. 3849. ed. Keppel. T. II. p. 245.

[ocr errors][merged small]

In vico Chaji Kieu s. Hadshiköi, unius horae spatio ab Aezanis Cotyaeum versus, in pavimento moscheae; ed. Keppel. Itin. T. II. p. 2o5. n.2.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ibidem in coemeterio; ed. Keppel. 1. c. p. 2o4. 4. Ibidem, in parva ara in moschea; ed. Keppel. l. c. p. 2o3. n. 1.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

In vico Soosooskieu s. Sususköi, quinque fere miliaria Anglica ab Aezanis Cotyaeum versus, horae spatio distante a Tatar Bazarjik s. Tatar Basardshik, duas inscriptiones repperit Millingenius, edidit Keppel. l. c. p. 2o2.

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

I„ loco Tatar Bazarjik s. Tatar Basardshik, in media fere via ab Aezanis Cotyaeum versus, in columna anaglyphis ornata, super corona hederacea; ed. Keppel. Itin. T. II. p. 197. Leakio ap. Keppel- locus videtur olim Benna dictus.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

3858. - In vico Ahatkoi in coemeterio repperit Baro Wolffius Russus una cum aliis inscriptionibus; ex huius schedis edidit Franzius in Dissertatione: Fünf Inschriften und fünf Städte in Kleinasien, p. 6.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

sunt (cf. ad n. 2694. Elem. epigraph. Gr. p. 323.), atque una cum magistratibus masculis habentur etiam

in nummis Byzantii; vide Eckhel. D. N. T. II. p. 31. Sacerdotes eas non fuisse vel ex praemisso ETIIAPX

intelligi potest; quamquam veri non dissimile est

magistratus hos ita munera inter se esse partitos, ut feminae imprimis sacris rebus praeessent. Quod si concesseris, non alienum erit coniicere Iuliam Severam in nostro titulo propterea priore loco nominari, quod ibi sermo sit de sollemnibus, in quibus praecipuae eius partes fuerint. Nicias, qui etiam nomine Romano Lucius audit, dicitur iegeùs, >;£3a*t%s EÙ3ozias. Est igitur sacerdos Augustae cuiusdam. Iam quum in nummis quos diximus Acmonensium Agrippina minor, Claudii coniux, repraesentetur, conieceris Niciam huius Agrippinae fuisse sacerdo

' , tem.,, Agrippina maior, Germanici uxor, in titulis

Aeolidis Asianae de Cerere denominatur $eâ AioAis zagroq)6gos (vide n. 5528.), quae denominatio, si recte statuit Eckhelius (D. N. T.VI. p. 2 14. 2 15.), titulum n. 2 185. ad Agrippinam Claudii referens (vide ad n. 296o.), a matre in filiam translata esse videatur. Utcumque est, certe Augusta, cuius Nicias sacerdos dicitur, EÜ3oziæ Cereali epitheto audit, nec dissimile veri esse Agrippinam Claudii, cuius imago in nummis; haec similem cum matre cultum nacta in Asia de Cerere EÜ3o7{a videtur denominata esse. Hoc autem epitheton non pro substantivo habendum, sed derivandum esse a voce inusitata sÜ33zios docuit Franzius 1. c. Similiter Hesychio teste E&Awaria dicitur Ceres. Praeterea Cereris E3oarías cultum Franzius monuit bene convenire Phrygiae urbibus Polyboto, Eucarpia, Euphorbio insigni, non immemor narrationis illius ap. Steph. Byz. (s. v. *A%avoi), qua pastores huius regionis aliquando dicuntur 35aa ßca*v *ysv£*$a, qui pastores quum nihil profecissent, Euphorbum quendam accepta diis sacra fecisse; unde εὐαgsztr.Sívtwv τάν Ssôv εὐ3cariay yey&$a nai τ}v %v πολυκαgτχτaι. -

« ElőzőTovább »